Nyhetsbrev fra seksjon for informasjonssikkerhet

Nyhetsbrev fra seksjon for informasjonssikkerhet
05.03.2015
Betaversjon 3.0 av veileder om informasjonssikkerhet publisert
I denne versjonen er flere nye metoder og fremgangsmåter for risikovurderinger beskrevet.
http://www.difi.no/artikkel/2015/02/betaversjon-30-av-veileder-om-informasjonssikkerhet
Hva er beredskap? Difi arrangerer felles øvelse 29. april
Øvelsen arrangeres som en del av et møte i NIFS. Ta kontakt dersom du ønsker å delta. Som en
oppvarming til øvelsen kan du lese litt om hva beredskap er og hvorfor du bør øve her:
http://www.difi.no/artikkel/2015/03/hva-er-beredskap-difi-arrangerer-felles-ovelse-29-april
NIFS – 4. februar 2015 – Sikkerhetsopplæring og bevisstgjøring
Dette møtet hadde rekordoppslutning så det er tydelig at dette er et tema som opptar mange. Les
oppsummeringen fra dagen her:
http://www.difi.no/artikkel/2015/02/nifs-4-februar-2015-sikkerhetsopplaering-og-bevisstgjoring
Opplæringstiltak innen informasjonssikkerhet - oppsummeringsrapport fra undersøkelse
Difi har foretatt en undersøkelse om opplæringstiltak innen informasjonssikkerhet i offentlig sektor.
Rapporten kan du lese her: http://www.difi.no/artikkel/2015/02/opplaeringstiltak-inneninformasjonssikkerhet-oppsummeringsrapport-fra-undersokelse
E-læringsverktøy for ledere - "Er det sikkert?"
Difi lanserer snart et e-læringsverktøyet for ledere, «Er det sikkert». Er du toppleder - eller kjenner du
en - som kunne tenke seg å være en av våre ambassadører?
http://www.difi.no/artikkel/2015/03/e-laeringsverktoy-ledere-er-det-sikkert
Ønsker du å delta i vår referansegruppe?
Prosjektet "kompetanse- og kulturutvikling" ønsker å etablere en referansegruppe. Er det deg vi leter
etter?
http://www.difi.no/artikkel/2015/03/onsker-du-delta-i-var-referansegruppe
Foredragsrekke fra DIFI
29. april – KINS-konferansen: Styringssystem i praksis. Status i prosjektet og praktiske råd og
hjelpemidler. (Andreas Grefsrud)
5. mai – Sikkerhet & sårbarhet: Det er sikkert! (Britt Eva Haaland)
6. mai – Sikkerhet & sårbarhet: Tingenes tilstand: programvaresikkerhet i offentlig sektor (Lillian
Røstad)
28. mai – Sikkerhetsdagen i Troms: Informasjonssikkerhet i offentlig sektor – hvor står vi og hvor går
vi? (Lillian Røstad)
Kommende arrangementer
29. april – NIFS-møte. Tema: beredskapsøvelser
21. oktober – Høstkonferansen 2015: informasjonssikkerhet i offentlig sektor. Sett av dagen!
Kontakt oss: [email protected] og besøk våre nettsider: infosikkerhet.difi.no