Ranselpost uke 15

Ranselpost uke 15
Kjære foresatte og elever ved Bakås skole!
Våren er her og det er flotte skoledager i vente fremover denne våren. På Bakås ser vi frem til både gode
læringsøkter både inne og ute. Vi skal ha rusken i år også, så det blir fint og søppelfritt på skolen og i
nærområdet. Her er foreløpig ansattekabal skoleåret 2015-2016. Minner om at enderinger kan skje. Som
dere ser, lyser vi ut stillinger på 3., 4., og 6. trinn. Kjenner dere en dyktig lærer, så fortell om muligheten til å
søke til vår flotte skole!
Klasse
Kontaktlærere
Faglærere
Aktivitetsskolen
Navn
1.
2.
3.
Maja Wettre Granum
Marte Halseth Brandsæter
Morten G. Nielsen
Catarina Folgerø
Hege Danielsen
Koordinator
Baseleder
Assistent
Thomas Fossum
Kjersti Nyrud
Ragna Lund Rones
Karianne Finstad Næss
Marianne Jullum
Assistent
Assistent
Assistent
Catherina Folgerø
Asma Iqbal
Parminder Kaur
Assistent
Assistent
Kjetil Hoem Hvilen
Erika Rutelionyte
Lærling
Andre Fauske
4.
5.
6.
7.
Mestringsteam
Teamleder 1.- 4.
trinn
Bibliotek
Sosiallærer
Eline Belgau Lund
Øivind Bersvendsen
Liv Marte Strømme
Mari Hammerud
Thea Weseth
Anne Berit Rebne
Monica Pihl
Gro Elisabeth Folgerø
Administrasjon
Navn
Assistenter på
skolen
Driftsleder
Helsesøster
IKT –
koordinator
Konsulent
Assisterende
Rektor
Rektor
Jon Wedde Buer
Anna Sødrestam
Vemund Trengereid
Asma Iqbal
Ellen Østreng
Kjetil Hoem Hvilen
Aslaug Marie Lindstad
Willy Olsen
Erika Rutelionyte
Parminder Kaur
Asgjerd Halseth
A reader lives a thousand
lives before he dies, said
Jojen.
The man who never reads
lives only one.”
― George R.R. Martin, A
Dance with Dragons
Jeg oppfordrer foresatte og elever til å lese sammen!
Som foresatt skaper du leseglede ved å legge til rette for bøker
barnet ditt mestrer. Du skaper interesse ved å lese for og med barnet ditt.
Samtale om innhold og handling er viktig for å få barnet ditt til å forstå teksten. Ved å gå på jakt etter "hva
som står mellom linjene", kan du bidra til å skape nysgjerrighet og gi barnet evnen til refleksjon. Du som
foresatt har stor påvirkningsmulighet på ditt barns leseglede, gjennom blant annet å legge til rette for gode
samtaler om både bøker og spennende temaer. Spørsmål som:
- Hva tror du ville skjedd hvis?
- Kunne fortellingen ha hatt en annen slutt?
er gode spørsmål for å tenke og snakke sammen om teksten. Å la barnet tegne til det de hører, kan bidra til
å skape engasjement. Gjennom barnets tegning kan du legge grunnlag for samtaler som kan guide dem til å
bli reflekterte og bevisste lesere. Det viktigste her; er at du er opptatt av barnets leseopplevelser og
forståelse, og i mindre grad er opptatt av om opplevelsen er riktig eller gal. Lurt å vite er at refleksjon og
tolkningskompetanse over skrevet tekst utvikler seg over tid, og det er derfor viktig at foresatte følger opp
lesingen gjennom hele barneskolen. http://foreningenles.no/leseopplevelsen-blir-bedre-av-a-snakke-om-boka
Gå på jakt etter ordtak i bøkene dere leser. Ordtak er noe elever på Bakås trenger å øve på. Test ut om
baret ditt kan forklare hva disse ordtakene egentlig betyr : "Tro kan flytte fjell." "Blod er tykkere enn
vann" og " Bak skyene er himmelen alltid blå." http://ordtak.org/norske-ordtak
Ønsker alle en flott helg!
Mvh Asgjerd Halseth
Rektor Bakås skole