Frokostmøte Frysja 28. august

19.10.2015
Digitalisering av bilbransjen
- hvorfor og hvordan
Cathrine Klouman
Digitalisering av
bilbransjen
Hvorfor ?
1
19.10.2015
Gartner Group
Over the coming decade NO industry will escape
profound digital disruption …
… to the very nature of what
it makes and serves.
Technology is THE biggest story in business today
- George Westerman & Andrew McAfee, MIT
2
19.10.2015
Trender
som påvirker
bilbransjen
Trender
til fremtidsbildene
1. Bilens posisjon
endres
2. Bilen blir utfordret av
andre fremkomstmidler
3. Trenger ikke å eie bil
lenger
4. Bilsalget endres
5. Nettsalg fremmer
direktesalg fra fabrikk
6. Fremvekst av
mikroprodusenter
7. Bilholdet endres
8. Sterkere konkurranse
i ettermarkedet
Kundeatferden er endret – vi må følge med
Netthandel er blitt normen
i andre bransjer
Selvbetjening/fleksibilitet
3
19.10.2015
Digitalisering
Hva gjør vi i MøllerGruppen ?
Digitale tjenester
- personlig salg suppleres med digitale kanaler
4
19.10.2015
Fysiske og digitale kanaler og tjenester
– sømløs kundeopplevelse
Søk, markedsføring
Kjøpsprosess
Gjenkjøpsprosess
Serviceprosess
Nye digitale kanaler og tjenester
7
Mitt bilhold
Telematikk
KUNDE
INTERNT
5
19.10.2015
Digitalisering = forretnings- og
organisasjonsutvikling
Servicemedarbeiders
hverdag
Selgers
hverdag
Prosessforbedring: ny hverdag for mekanikeren
film
6
19.10.2015
Digitalisering
Hva kreves ?
Høyest kostnad er å «ikke gjøre noe»
Potensielt tap av inntekter, kunder, arbeidsplasser
7
19.10.2015
Pilotering av løsninger og konsepter
• IT og Forretning = ett integrert team
• Tett dialog med brukere og kunder i utviklingen
• Starte med et begrenset antall kunder/brukere
• Teste markedskonsepter og «verdikjeder»
• Gradvis utvide antall brukere
• Lære hva som virker og justere løpende
Lederskap og ikke teknologi er den viktigste
driver i endringsprosesser
8
19.10.2015
We do not need magic to transform the
world. We carry all the power inside
ourselves already. We have the power to
imagine better.
- J. K. Rowling
9