Fra alle oss i kirkene i Ullensaker, God advent!

Nr 4 * 2015 * 51 årgang
Fra alle oss i kirkene i
Ullensaker,
God advent!
«Livet etterpå» - Samtalegrupper
NB! Gratis. NB
Det er ikke mye vi får gratis. Ting
koster. Bolig. Bil. Mat. Klær. Reiser. Ja,det aller meste koster noe.
Ikke minst i førjulstida merker vi
det.
Redaktør:
Jon Halvor Bergh
Utgiver:
Den norske Kirkes menigheter
i Ullensaker kommune.
Nettadresse
www.kirkerull.no
Redaksjonens adresse:
Postboks 254
2051 Jessheim
E-post:
[email protected]
Opplag:
Ca. 13.200 (alle husstander
i Ullensaker kommune)
Trykk:
HG media as
www.hgmedia.no
Men det er ikke bare ting som koster. Mye i livene våre koster oss
dyrt. Og det gjelder oftest slett
ikke penger. Mange mennesker
sliter med å nå opp til kravene de
opplever å møte. Skremmende
mange unge sliter alvorlig fordi
de kjenner at de mislykkes med
å nå opp til kravene. På skolen, i
idretten, hjemme, med kropp og
utseende. Kostnadene med å
leve opp til kravene er store for
mange. Dette gjelder ikke bare
unge. Ofte tror vi at det å lykkes
i livet, få ting til, være vellykkede,
er det som gjør oss «elskverdige»
- verd å elske. Og så glemmer vi
at det er en himmelvid forskjell
mellom det å bli elsket for det jeg
gjør og får til, og å bli elsket rett
og slett som den jeg er. Med alle
nederlag,brister og mangler.
Vi skal snart feire jul igjen. Gud
kom ned til oss i det lille barnet
Jesus.
Og i mannen Jesus som lærte og
gjorde godt.
Og i han som ble straffet med
døden, men brøt dødens makt og
sto opp igjen.
Slik viste han oss at han elsker oss mer enn vi noen gang
kan fatte. Ikke fordi vi er flinke
og fromme nok til å fortjene
kjærligheten, men rett og slett
fordi han elsker oss. Vi er hans
elskede. Skapt og elsket av han.
NB!Gratis. Julen handler om
NÅDE. På latin GRATIA. På
norsk GRATIS. Jesus kom med
nåde. Guds kjærlighet kan ikke
kjøpes. Bare tas imot gratis. Det
er nåde.
Fordi Gud elsker oss slik,skylder
vi å elske hverandre. Med nåde.
Gratis.
Du er verdifull. Som den du er.
Ingen andre er som deg. Derfor
er du elsket.
Velsignet advent og julehøytid.
Helge Skraastad
Sokneprest i Hovin
for de som har mistet en av sine kjære
Menighetene i Ullensaker har tilbud om samtalegrupper for de
som har mistet en av sine nærmeste. Gruppene administreres
av menighetenes diakoner.
Det blir startet opp to grupper våren 2016. En for de som har
mistet en livsledsager og en for foreldre som har mistet barn.
Ta kontakt for mer informasjon.
En samtalegruppe består av ca. 6-8 personer og vil ha et omfang på 9 samlinger. Her møter du andre som er i en tilsvarende
situasjon som deg. Vi har valgt å gi gruppene overskriften «Livet
etterpå».
Gjennom gruppene ønsker vi at du skal få kunnskap om sorg,
hjelp til å sortere utfordringene, mulighet til refleksjon og hjelp til
å finne egen styrke og glimt av håp.
Kontaktinformasjon:
Ullensaker menighet:
Annelis Holmedahl, diakon: [email protected]
kirkene.net tel: 63 92 65 26
Marit Kopperud, kirketjener: [email protected] tel: 90 95 92 95
Hovin og Mogreina menigheter:
Anna Spilling, diakon: [email protected]
tel: 489 91 347
Furuset menighet:
Rita Kristoffersen, diakon:
[email protected]
tel: 63 94 40 16
ELEKTRIKER
- KORT VENTETID
- LANG ERFARING
Tar de fleste typer oppdrag.
Små og store.
Livet etterpå -Temakveld
om tapserfaringer, sorg og håp. Torsdag 11. februar kl 19.00-21.30 I Jessheim kirke, Rådhusvegen
5, nnledning ved Mari Wirgenes, musikk ved en
gruppe fra kirkekoret VOCE, kveldsmat og informasjon om ulike sorgstøtte-tilbud.
Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding
PIANOSTEMMING
Velkommen til deg som har mistet
en av dine
Trenger
pianoet
å bli stemt?
nærmeste, og velkommen til deg
som
ønsker
å
Ring pianostemmeren i dag
lære mer om hvordan man kan være en støtte for
Reparasjon av alle musikkinstrude som er i sorg!
menter på eget verksted
Arr: diakonene i Furuset,
Bent Dynesen
Ullensaker, Mogreina og HovinKløvervegen
menigheter.
11, 2052 Jessheim
Storgata 13 - 2050 Jessheim Tlf 63 93 45 00
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN
www.elproffen.no
Telefon Mob. 90031147
E-post: [email protected]
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
Middag på tvers har etter hvert
blitt et kjent tiltak. Det er nå
etablert et samarbeid mellom diakonien i Ullensaker menighet
og Hovin menighet, slik at middagene
arrangeres
annenhver gang i de to menighetene.
Dermed er det mulig å arrangere
to middager i semesteret i stedet
for en. Velkommen til Middag på
tvers – denne gangen i Jessheim
kirke lørdag 6. februar 2016 kl 1517! Sett av datoen allerede nå!
Vi spiser god mat, leker litt sammen, blir kjent med nye mennesker, prater og koser oss.
Pris: Voksne: kr 75,Barn (fra 4 år): kr 50,Familie: kr 250,-.
Inviter gjerne med deg noen!
For spørsmål, ring 48 99 13 47
eller mail: [email protected]
Påmelding innen 29. januar til
samme
Egen
rabatt forkontakt.
pensjonister.
Vi kan bistå med alle
gjøremål i forbindelse
med gravferd.
Døgnåpen telefon:
63 97 58 88
LUNDEN BEGRAVELSESBYRÅ AS
Avd. Jessheim - www.lundenbegravelsesbyraa.no
Østengen
BEGRAVELSESBYRÅ
Ullensaker og Omegn Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta
Tlf.: 63 98 31 40 hele døgnet
Tlf.: 63 97 07 93 hele døgnet
Ileveien 5, 2040 Kløfta
Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd og kommer gjerne hjem til konferanse!
Stig-A. Østengen
Mob: 90 13 28 18
2 •
Middag på tvers
Mail: [email protected]
Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20
www.fuglerud-bb.no
Vi ordner alt ved begravelser
og kremasjoner.
Vi kommer hjem til
konferanse hvis De ønsker det.
Ka
KLØFT
Romeri
Tlf.: 63
www.ostengen.no
Menighetene: Furuset 63 94 40 10, Ullensaker 63 92 65 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
• 3
Hovin Menighet
Velkommen til Sønkidz!
Knøttegospel i
Jessheim kirke!
Vi møtes til sangstund onsdager
kl.17.00 i Jessheim kirke.
Søndagskole er viktig. Superviktig! Vi ønsker å gi barna det best tenHjertelig velkommen til liten og stor!
kelige grunnlaget for livet, og ingenting er bedre enn å la dem bli kjent Hele familien er velkommen på
Knøttegospel. Sangstunden varer
med Jesus. Hovin menighets egen søndagsskole, Sønkidz, er her av
en halv time og inneholder barnenettopp den grunn.
sanger, tullesanger, regler og
bevegelse.
Det blir også bibelfortelling og
Dette er barnas egen gudstjenestefeiring og foregår søndager
medlemskort med klistremerker.
kl.11.00 på gudstjenester i Jessheim kirke.
Medlemskontigenten er 50kr pr.
semester.
(Se mer om sønkidz og full datoplan på www.kirkerull.no)
Etter sangstunden er det mulighet for
å kjøpe en enkel (og billig!) middag.
Denne må bestilles senest kl.11.00
BABYSANG i
Juletrefest den aktuelle onsdagen.
Jessheim kirke
Hvis du har spørsmål eller vil bestille
for de eldre
middag, kontakt menighetspedagog
Diakoniutvalget i
Marte Lavik
Hovin og Tlf: 48 99 13 48
Mogreina Epost:[email protected]
Velkommen til sangstund for
babyer og foreldre! I januar starter vi nye kurs (for å lese mer om
babysang i Jessheim kirke, gå
på www.kirkerull.no) Kurset går
over 8 ganger og koster 200kr,
dette inkluderer enkel lunsj. For
påmelding eller spørsmål, kontakt
[email protected]
/ 48 99 13 48
Tid til ettertanke i travel
adventstid
Ønsker du et pusterom i den hektiske tida før jul? Har du lyst å tenne
lys for en du er glad i? Velkommen
innom Jessheim kirke mandag til
fredag fra kl 10 – 15 i desember,
fram til jul. Noen dager er det noe
som skjer i kirken, andre dager kan
du bare være der helt alene.
4 •
Mogreina Menighet
JULEVERKSTED PÅ
MENIGHETSHUSET
Julegrantenning og Basar
Mogreina skole - søndag 29.
november kl. 15.00.
PROGRAM:
Åpning Kl. 15.00
Salg av noe å bite i, brus, kaffe, kaker og lodd.
Vi har mange flotte premier. Ta med kontanter!
Juleverksted for barna kl. 15.00-16.30
Tenning av adventslys og presten har ordet kl. 1600
Julegrantenning ute kl. 16.30
Korpset spiller gang rundt juletre ute
Vi roper på Julenissen!!.
Loddtrekning ca. Kl. 17.00
Hjertelig velkommen skal dere være!
Både store og små!
Det blir juleverksted på Mogreina menighetshus
onsdag 9. des kl 17.00 – 19.00.
Vi lager julepynt, serverer julegrøt og avslutter
med en liten samling i kirken.
Alle er velkommen !
Påmelding innen 4. des til :
Marianne Braathen 915 30 688
Trine Østgaard 911 25 120
FORMIDDAGSTREFF MED
JULEBORD
Det blir formiddagstreff med julebord på
menighetshuset onsdag 2. des kl 12.00
De som vil gå en tur først, kan møte som vanlig
kl 10.30.
Velkommen til en koselig førjulsformiddag med
god mat og litt
underholdning.
Påmelding innen 27.nov til :
Oddveig Kjos 952 48 637
Trine Østgaard 911 25 120
Furuset Menighet
menigheter har
igjen gleden av å
invitere alle til den
tradisjonelle juletrefesten for
eldre: søndag 10. januar kl 16 i
Jessheim kirke.
Som seg hør og bør, blir det
gang rundt juletreet, utlodning
og god bevertning.
I tillegg blir det andakt, allsang
og musikkinnslag. Stemningen
pleier å være meget god på disse juletrefestene, og vi har grunn
til å tro at den blir minst like bra
denne gangen!
Velkommen til deg som har vært
her før, og velkommen til deg
som er ny!
Dersom du trenger skyss, kan
du ringe diakon Anna Spilling
(48 99 13 47).
Arr. diakoniutvalget i Hovin og
Mogreina menigheter.
Julebord på Hyggetreff
Jessheim kirke fredag 4. desember kl 12-14 blir det julebord for
alle.
Julekonsert i
Furuset kirke
Besøk av Torill Solli Haugen fra
Normisjon, innslag ved staben,
andakt og utlodning.
Det serveres julemat.
Fredag 18. desember kl. 18.00
inviterer vi små og store til
julekonsert i Furuset kirke.
Furuset barnekor og Kisakoret
vil glede oss med både kjente
og nyere julesanger; her blir det
noe for enhver smak. I tillegg
medvirker Jorunn Stokstad,
Anna Spilling, Trude Midtsund
og Madelen Jostad.
Andakt ved Steinar Tosterud.
Velkommen!
Påmelding innen 26. nov til
menighetskontoret, eller til
diakon Anna.
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
Babysang i Furuset!
Kjære Gud jeg har det godt – kaffe - såpebobler – latter – lille petter
edderkopp – lunsj – god tid – fellesskap – du og babyen din. Velkommen på babysang i
Furuset menighetsstue torsdager kl 11 !
Oppstart etter jul er torsdag 8. januar.
Info/påmelding: [email protected]
Menighetene: Furuset 63 94 40 10, Ullensaker 63 92 65 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
• 5
Ullensaker Menighet
NYE FJES PÅ KLØFTA
Det har dukket opp et par nye fjes på Ullensaker menighetskontor.
Vi har gleden av å presentere:
TAKK,
Kaj-Werner Thommesen
Kaj-Werner er ansatt som
administrativ leder. Han bor på
Jessheim med familien sin, er 49
år gammel, og har bakgrunn i
databransjen.
Johan Olav Stokstad Larsen
John Olav Stokstad Larsen er for tiden
fungerende sogneprest i Ullensaker.
Han bor på Strømmen og er73 år.
Han begynte som hjelpeprest i Tonsen
menighet i 1968.
Deretter ble han residerende kapellan i Nes i 1974 og sogneprest i
Sørum i 1994. Han gikk av med pensjon i 2012, men synes det er
fint å fortsatt arbeide og gleder seg til hver dag han kan gjøre det.
Begge gir inntrykk av at møtet med Ullensaker menighet har vært en
fin opplevelse, og vi ønsker dem hjertelig velkommen!
Aktiviteter i Ullensaker menighet
Babysang for barn på 2 – 12 måneder 8 tirsdager kl 1100 – 1300
på Kløfta menighetssenter
Småbarnstreff hver mandag kl 1100 – 1300
på Kløfta menighetssenter
Kløfta knøttekor, 3 – 5 år og barnegospel, 5 – 10 år,
på Kløfta menighetssenter annenhver onsdag (oddetallsuker)
kl 1730 – 1830. Servering av pølser for hele familien kl 1700.
Etter skoletid på Kløfta menighetssenter hver onsdag kl 1230 – 1430
for 5. og 6. trinn. Leksehjelp, frie aktiviteter, spill, samlingsstund, mat.
Ullensaker kirkekor i Ullensaker kirke hver tirsdag kl 1900 – 2100.
Velkommen!
Hyggetreff i Ullensaker kirke den siste onsdagen i måneden kl 1100 – 1300.
Åpent hus på Kløfta menighetssenter de tre første torsdagene i måneden kl
1100 - 1300.
Andakt på Kløfta bo- og aktivitetssenter annenhver tirsdag
(oddetallsuker) kl 1730.
Gudstjeneste i Ullensaker kirke, se gudstjenesteannonsene i lokalavisene.
I tillegg har vi mange andre tilbud gjennom året. Følg med på www.kirkerull.
no, eller lik Ullensaker menighet på Facebook. Hvis du ønsker forbønn, kan
du ringe, legge (anonym) lapp i postkassa, sende e-post, eller stikke innom,
så tar vi det med når vi ber sammen på kontoret.
men heldigvis ikke farvel!
Ullensaker menighet går inn i en
ny tid.
Marit Sæther som har vært ansatt
i ni og et halvt år som menighetsfullmektig på menighetssenteret,
Kløfta, slutter nå! Vi kan med en
viss rett si at hun har vært «alfa
og omega».
- Hun har spredd glede!
- Hun duger til det meste!
- Hun er rask og effektiv!
- Hun har vært menighetens ansikt utad!
- Hun har vært menighetens
stemme utad!
- Hun har vært en knakende god
reklame for Ullensaker menighet!
Vi kommer til å savne henne!
Heldigvis er hun ikke så langt
unna når savnet blir for stort!
Hun er tilsatt som administrasjonsleder ved kontoret i
Jessheim kirke!
Lykke til, Marit, og takk for mange
gode og viktige år!
Ta kontakt med menighetskontoret på tlf 63 92 65 20 eller mail
[email protected] for mer informasjon om tilbudene i
menigheten, eller for leie av Kløfta menighetssenter eller Ullensaker kirke til
ulike arrangementer.
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
6 •
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
Mogreina menighetsråd i
2015
Furuset Menighetsråd
2015
Hovin menighetsråd
2015
Leder:
Tore Nordmyren
Nestleder:
Hanne Poulsen
Kasserer:
Anette Kristoffersen
Sekretær:
Marianne Risebrobakken
Leder:
Anne Berit Laache
Nestleder:
Heidi Andersen Steigedal
Sekretær:
Vibeke Skottner
Leder:
Merete Thommesen
Nestleder:
Steinar Ørum
Styremedlemmer:
Jorunn Dahle
Magne Jensen
1. vara:
Mari Sigvartsen
Styremedlemer:
Marit Kopperud
Jens Peter Kværner
Gro Hege Gravir
Elin Haug Reinertsen
Bengt Holger Wang
1.Vara:
Ola Karl Skylstad
Styremedlemmer:
Jon Ivar Muri
Ann Alexander
Erling Olav Wiig
1.Vara:
Knut Riis
1.vara
Truls Erik Paulsen
Ullensaker menighetsråd
2015
Leder:
Linn Asak Andersen
Nestleder:
Marit Ringereide
Sekretær:
Gro Carol Molberg
Styremedlemmer:
Heidi Sigrunn Reinertsen
Eva Margrethe Gullichsen
Ole Harald Laache
Lill Hege Gimnes
Ullensaker
kirkelig fellesråd
2015
Hovin
menighet ønsker
velkommen til
Vi synger julen inn
Leder:
Eva Gulhichsen - Hovin
Nestleder:
Heidi Steigedal - Furuset
Styremedlemmer:
Merete Thommesen - Hovin
Hanne Poulsen - Mogreina
Jorunn Dahle - Mogreina
Jon Ivar Muri - Furuset
Marit Ringereide - Ullensaker
Gro Molberg - Ullensaker
i Jessheim kirke søndag 6.
desember kl. 17.00. Kom og syng
kjente og kjære julesanger sammen
med Kisakoret, Voce og ungdomsgruppa Harmonic Movements. Vi l
eser advents og juletekster og
tenner lys. Kollekt til menighetens
misjonsprosjekt.
Årets gullkonfirmanter i
Hovin Menighet
Første rekke f.v.:
Jorunn Vegel, Unni Haugli, Helge Skraastad (prest), Karin
Næsbø, Vigdis Blaker Alstad, Marit Myrvold Bratbakken
A capella
Ullensaker kirke fredag 4/12 kl 19:00
Nikolaikirken på Hadeland lørdag 5/12 kl 18:00
Billetter kr 200,- (100,- for barn under 18 år)
Billettsalg i døra i kirkene
Nannestad servicekontor tlf. 66105000
e-post:
e-p [email protected]
Det blir gratis kaffe og kaker etter konserten
Andre rekke f.v.:
Inger Gystad Alstad, Liv Skåland Lauritzen, Bjørg Kjos
Tærud, Birgit Grønlien Ørving, Annie Solvår Sigvartsen,
Lisbeth Halvorsen (f. Gaupås)
Tredje rekke f.v.:
Jens Bakken, Jens Morten Bogstad, Lars Herman Laaverud, Dag Wangen Østby
Menighetene: Furuset 63 94 40 10, Ullensaker 63 92 65 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
• 7
Ullensaker Menighet
Konserter i Ullensaker kirke
desember 2015
Søndag 20. desember kl 1800
Lørdag 28. november kl 2300
Midnattskonsert med Kløfta sangerlag
Fredag 4. desember kl 1900
Helgen 18. - 20 september arrangerte menighetene i Ullensaker igjen Festival F på Folkvang og i Furuset kirke, -en
festival som er blitt en årlig tradisjon og et høydepunkt på høsten for mange. Festivalen startet fredag kveld, med fortellerstund for barn i menighetsstua til Furuset kirke. Den ble fylt til randen av
ivrige små som lyttet med stor interesse til Silje Kleivens fortellinger.
Hobbyaktivitetene etterpå var populære, barna fikk blant annet fikk de lage masker og brodere kort. Vaflene smakte
godt for store og små! Lørdagen startet med aktivitetsdag på Folkvang, og som vanlig var det kø både ved ansiktsmaling, bruskasseklatring, og for å hoppe i høyet. Sumobryting og rutsjebane fra hyttetaket var også populært. Nytt av året var en stand
for en av menighetenes misjonsprosjekt, og i år var det Furusets sitt prosjekt i Kamerun som ble vist frem. Speiderne
stilte med bål-plass og arrangerte “Hardhausen”-konkurransen. (se bilde) Med god mat i kafeen og strålende høstsol
var det noen fine timer på Folkvang.
Lørdag ettermiddag samlet barnekorene i Ullensaker seg i kirka og fikk øve to timer sammen med jentegruppa “Seven”, før de sammen holdt konsert for familie og andre som hadde møtt opp. Full kirke og mange sangglade barn
sørget for god stemning. Kvelden ble avsluttet med en glad og fin kveldssamling for ungdom, hvor konfirmanter,
festivalband og programledere fra “Hekta” - konfirmantarbeidet var samlet.
Søndag var det familiegudstjeneste og kirkekaffe i Furuset kirke, en varm gudstjeneste med nydelig musikk, og en
fin avslutning på festivalen. Vi gleder oss allerede til neste år!
«Stjernedryss» - konsert med CrèmeFraîche
Velkommen til en stemningsfull og
varm førjulskonsert i Ullensaker kirke!
Koret Crème Fraîche, som har medlemmer
fra hele Romerike, har et uttalt ønske om å gi
publikum en konsertopplevelse utenom det
vanlige. Koret har gjort seg bemerket både
nasjonalt og internasjonalt de siste årene,
seneste ved å vinne klasse Afor damekor i
NM for kor i høst. Billetter (kr 200,-/100,-) i
døra. Billettreservasjon: [email protected]
Gratis kaffe og kaker etter konserten.
ELEKTRIKER
- KORT VENTETID
- LANG ERFARING
Tar de fleste typer oppdrag.
Små og store.
Konsertgudstjeneste, Joseph Haydn:
Missa brevis i B-dur
Kor: KOLON
Dirigent og sopran: Linnéa Sundfær Haug
Flygel/Orgel: Wollert Krohn-Hansen
Fredag 18. desember kl 2130
Storgata 13 - 2050 Jessheim Tlf 63 93 45 00
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN
www.elproffen.no
PIANOSTEMMING
Trenger pianoet å bli stemt?
Ring pianostemmeren i dag
Reparasjon av alle musikkinstrumenter på eget verksted
Bent Dynesen
Kløvervegen 11, 2052 Jessheim
Telefon Mob. 90031147
E-post: [email protected]
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
www.kirkerull.no og Kløfta menighetskontor.
Lysmesser
Få også med deg en stemningsfull lysmesse i
førjulstida! I Ullensaker kirke er det lysmesser
1. og 16. desember, begge dager kl 1800.
Søndag 6. desember kl 1100
8 •
Menighetens julekonsert «Hellige jul»
Anna Maria Friman Henriksen, sang
Arve Henriksen, trompet/vokal
Wollert Krohn-Hansen, tangenter
Ola Skjenneberg, ordbilder
Ullensaker kirkekor, Ullensaker korforening
Voce og KOLON, Kløfta knøttekor
og barnegospel
Billetter: Voksne kr 200, barn kr 100.
Forhåndssalg med nummererte plasser på
Egen rabatt for pensjonister.
Vi kan bistå med alle
gjøremål i forbindelse
med gravferd.
KonsertenDøgnåpen
«Julenatt»
Trine Rein, Gaute
telefon:
Ormåsen 63
og 97
Christian
58 88 Ingebrigtsen
Musikere: Trond Lien og Frøydis Grorud
LUNDEN BEGRAVELSESBYRÅ AS
Billetter
(kr 375,-): Billettservice
Avd. Jessheim
- www.lundenbegravelsesbyraa.no
Babysang på Kløfta
menighetssenter
Oppstart av nytt kurs tirsdag 12. januar 2016
kl. 11:00
Dette er et sted hvor barnet ditt kan
oppleve nye sanseinntrykk og finne gleden i
musikk og fellesskap. Det er også en fin anledning til å bli kjent med nye
mennesker i samme livssituasjon i nærmiljøet
ditt.
Sangstund for babyer (2-12 mnd.) og mor/far/
omsorgsperson
En halvtimes sangstund med gamle og nye
sanger, regler, musikk og bevegelse.
Etterpå spiser vi en hyggelig lunsj sammen.
Kurset går over 8 ganger og koster 250kr,
inkludert lunsj.
For spørsmål/påmelding kontakt Annelis
Holmedahl E-post:
[email protected]
eller tel: 63 92 65 26.
Menighetene: Furuset 63 94 40 10, Ullensaker 63 92 65 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
• 9
Ileveien 5, 2040 Kløfta
Døgnvakt
63 98 30 10 - 63 96 19 20
www.fuglerud-bb.no
KJEDEN
Egen rabatt for pensjonister.
no
NG
Vi kan bistå med alle
gjøremål i forbindelse
med gravferd.
?
g
ru-
Vi ordner alt ved begravelser
og kremasjoner.
Vi kommer hjem til
konferanse hvis De ønsker det.
MNTF
Kari Jannes
SALONG A/S
KLØFTA
Romerikesenteret
Tlf.: 63 98 13 39
LILLESTRØM
Lillestrøm torg
Tlf.: 63 81 61 17
MOE DAME- OG HERREFRISØR
Døgnåpen telefon: AS
Vi sørger for
installasjonen!
LUNDEN BEGRAVELSESBYRÅ AS
DROP
–TIMEBESTILLING
Avd.
JessheimIN
- www.lundenbegravelsesbyraa.no
Industriveien 8
2050 Jessheim
Telefon 63 97 18 42
Trondheimsveien 106,
205058
JESSHEIM
63 97
88
Telefon 63 97 03 65
m
FURUET MENIGHET
Tannlege
K. Granli
Trondheimsveien 84
Pb. 23, 2041 Kløfta
Tlf. 63 98 01 19
Ledig
annonseplass
Ta kontakt med
kirkevergen.
Slekters gang
Per-Olof Johnsson
Linn-Kristin Sogn og
Francisco Antionio Knevelsrud Rivero
12. september
Gro Nyork og Erik Berge
19. september
Iren Kringhaug og Andre Pisani
10. oktober
Nina Hansesveen og Carl-Jørgen Veidahl
31. oktober
Anne Lene Walan og Gunnar Gjerstad
DØPTE:
23. august
Victoria Oline Nygaard
12. september
Even Pinslund
Malin Charlotte Algarheim
18. oktober
Lucas Sørli Hermansson
Amalie Lykke Hansen
15. november
Tomine Hafstad Storsveen
Isak Fladby Løken
VIGDE:
15. august
Marianne Tangen og Morten Andreassen
26. september
Mona Isaksen og Andreas Broch
DØDE:
10. august
Unni Fladby
24. august
Stein Roar Berntsen
12. oktober
Arve Barmoen Knudsen
14. oktober
Jon Reidar Skibakk
18. oktober
John Arne Olsen
HOVIN MENIGHET
Svenskestuvegen 7, 2067 Jessheim
/v°Ê™ÇÊänÊÎnÊx{ÊUÊ>ˆ\Ê«iÀ°iÀˆŽJÀ‡L‡Ì°˜œ
TØMRING - TILBYGG - RESTAURERING - KONSULENT
FAGMESSIG UTFØRT TIL AVTALT PRIS OG TID
www.r-b-t.no
Jessheim Glasservice
/iivœ˜ÊÈÎʙÇÊäxÊä£ÊÊUÊÊ/iiv>ÝÊÈÎʙÇÊäÓÊääÊÊUÊÊÓäÈÇÊiÃÅiˆ“
«œÃÌJ…œÛˆ˜ÌÀiÛ>Ài°˜œÊÊUÊÊÜÜÜ°…œÛˆ˜ÌÀiÛ>Ài°˜œ
DØRER -VINDUER -GLASS -ETC
Lauritz Fladby as
FRA VÅRE GRUSTAK PÅ JESSHEIM LEVERER VI
*°Ê{Ó]ÊÓä{£Ê(/ÊUÊ/°\ÊÈÎʙnÊÎÈÊÈÈ
"\ʙäÊ£xʙxÊä{
• Vaktmestertjenester
• Snekring
• Vikartjenester
• Felling av trær
• Snørydding
• Graving
• Strøing
• Transport
www.bygdeservice.no
10 •
SAND, GRUS, PUKK
SINGEL, PYNTESTEIN, JORD
Tlf. 63 98 06 83
E-post:[email protected] gardermoengrus.no
Gravmonumenter
Utfører servicearbeid som
oppussing, navntilføyning,
sikring og omsliping.
Stort utvalg av nye gravsteiner.
Bedrammer og bronselykter.
Se utvalg og priser på
www.bgs-naturstein.no
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
Ta kontakt med:
Leif Inge Bergslid
Mob. 412 76 030
[email protected]
DØPTE:
16. august
Kajsa Mathilde Weider
Maja Emblemsvåg – døpt i Nannestad kirke
23. august
Alfred Kvirinius Kvisler-Nermo
Filippa Fjeld-Nilsen Sletvold
Marit Mathiesen
Max Strømme Hansen
30. august
Christopher Storaker Bruu
Julie Skar
Oliver Kolby Ranners
Oliver Orderud Dyrnes – døpt i Nordstrand
kirke
6. september
Sofie Kristina Svendsen – døpt i Auli kirke
20. september
Lene Overvåg Osdal – døpt i Ålesund kirke
4. oktober
Aurora Cecilie Nystrand Dahr
Jonathan Refseth
Leo Nicolaysen
Mads Skar Hellerud
Nora Bendixen
Nora Eidsvold
11. oktober
Niklas Vebenstad Knutsen
18. oktober
Gustav Ihler-Antonsen
Nolan Skogseth – døpt i Nannestad kirke
Vetle Lindbøl Skogli
25. oktober
Anna Waage Sundgot
Edgar Andrè Tvedten
VIGDE:
15. august
Linn Therese Hansen og Christoffer Jansen
Hernandez
22. august
Ragnhild Cecilie Larsson og
DØDE:
19. juli
Marie Lien
17. august
Bjørn Skara
24. august
Pål Eidan
26. august
John Røset
5. september
Inger Synnøve Hollund
16. september
Kari Tranum Røer
24. september
Marta Larsen
28. september
Ingvar Veme
Odd Halvor Sogn
4. oktober
Jan Molvin Knutsen
10. oktober
Terje Fredriksen
11. oktober
Elly Marie Marring Dahl
15. oktober
Edel Helene Jensen
16. oktober
Almar Hauglid
20. oktober
Tom Tørrisen
26. oktober
Leif Nordhagen
MOGREINA MENIGHET
DØPTE:
23. august
Leah Anette Hansen – døpt i Spydeberg
kirke
30. august
Axel Jensen Syrstad
27. september
Erle Orsbye Vatle
11. oktober
Mikkel Teiemo Grønnvoll
25. oktober
Eliana Vatle
Iselin Bunes Simensen
Michaela Sofie Aaser Klevstadberget
VIGDE:
Barbro Ekeberg og Rune Andre Iversen
Carina Enger og Per Arne Wilhelmsen
DØDE:
13. juni
Solveig Westerdahl
29. september
Karsten Arnfinn Elstad
16. oktober
Anna Johanne Rønning
ULLENSAKER MENIGHET
DØPTE:
9. august
Millie Nicoline Bakken Haugen – døpt i Tolga
kirke
16. august
Casper Melbye Amundsen
Emma Nygaard Hoffshagen
Erland Bergem Fredriksen
Gaute Stebekk Venås
– døpt i Gjerdrum kirke
James Viktor Tatoy Hagen
30. august
Johannes Homlong
Kristian Rist
Saga Othilia Enerud Jansberg
Sindre Nygård
13. september
Emma Westlie
Hedda Knevelsrud-Paulsen
Louise Teigen Kjærstad
Sofie Isobel Rundereim
27. september
Alma Svalestad
David Kruse Sørensen
Liam Andrès Løken Haug
Oliver Ellertsen Larsen
Theo Simonsen
11. oktober
Alfred James Fremming Adam
Casper Nestor Østli-Nilsen
Ingrid Amalie Løvseth Jacobsen
Synne Hammersbøen Bjørlykke
25. oktober
Alexander Nafstad
Bella Marie Kerigo Løvstad
Liam Larssen Aksdal
Mathea Thorvaldsen Kalnæs
Matheo Hovi Kleven
VIGDE:
15. august
Betina Merethe Korsmoe og Ola Jørstad
29. august
Elin Christina Maurveg og Lasse Norrøne
Volla
24. oktober
Beate Stavnar og Thor Harald Haraldsen
DØDE:
15. august
Asbjørn Olav Karlsen
19. august
Svein Morris Bratland
23. august
Odd Arne Paulsen
4. september
Håkon Ingolf Sollien
13. september
Arne Henry Andersen
18. september
Dagmar Charlotte Øverby
19. september
Tor Christiansen
20. september
Gerd Bodil Paulsberg
30. september
Kåre Gunnar Hofskelrud
3. oktober
Svein Bergh
12. oktober
Harry Jan Ljungren
23. oktober
Anne Mari Sakshaug
24. oktober
Berger Andersen
Menighetene: Furuset 63 94 40 10, Ullensaker 63 92 65 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
• 11
1.s. i adv.tiden
Se lokalavisen eller
www.kirkerull.no for evt.
endringer
Dato
Kirkeårsdag
29. nov
1. des
Ullensaker kirke
Gudstjeneste kl 1100
Lysmesse kl 1800
Gudstjeneste kl 1100 Kløfta
bo- og akt.senter
kl
4.s. i adv.tiden
Familiegudstjeneste
1400 og 1600
Høytidsgudstj. kl 1100
2.s. i adv.tiden
3.s. i adv.tiden
20. des
Julaften
Juledag
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Fellesmøte m/Sion kl 1800
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Konsertgudstjeneste
1100
Gudstjeneste kl 1100
Lysmesse kl 1800
24. des
25. des
2. juledag
Nyttårsaften
Nyttårsdag
Kr.åpb.dag
2.s. i åpb.tiden
3.s. i åpb.tiden
Såmannssøn.
Kr. forkl.dag
Sønd. før faste
1.s i faste
2.s. i faste
3.s. i faste
Gudstjeneste kl 1100
6. des
13. des
16. des
17.des
26. des
31. des
1. jan
3. jan
10. jan
17. jan
24. jan
31. jan
7. feb
14. feb
21. feb
28. feb
4.s. i faste
Gudstjeneste kl 1100 Kløfta
menighetssenter
Minnegudstj. kl 1500
kl
4. mars
6. mars
Gudstjeneste kl 1100 på
Gjestad bo- og akt.s.
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Jessheim kirke
Vi synger julen inn kl 1700
Mogreina kirke
Gudstjeneste kl 1100
Lysmesse kl 1700
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1600
Høytidsgudstj. kl 1100
Kvinnenes internasjonale
bønnedag kl 1900
Krabbegudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1400 og 1600 Gudstjeneste kl 1430 og 1600
Høytidsgudstj. kl 1100
Gudstjeneste kl 1100 på
Gystadmyr bo- og akt.s.
Gudstjeneste kl 1100
Lys Våken-gudstj. kl 1100
Hovin kirke
SØNDAG ER KIRKEDAG
Furuset kirke
Lys Våken-gudstj. kl 1100
Lysmesse kl 1700
Julekonsert kl. 1800
Gudstjeneste kl 1400 og 1600
Høytidsgudstj. kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Karnevalsgudstj. kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Gudstjeneste kl 1100
Menighetene: Mogreina og Hovin 63 94 40 20
menighetsbladets gavekonto: 1606.22.23166
www.kirkerull.no
12 •