Ukeplan for uke 36

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!
UKEPLAN FOR 1.KLASSE UKE 36
UKAS MÅL
Norsk: Jeg kjenner igjen bokstaven O, kan si lyden og skrive den (stor og liten bokstav).
Matematikk: Jeg kan telle til 10, bruke tellestreker og kan sammenligne mengder.
Engelsk: Jeg kan fortelle hva jeg heter: My name is…
Sosialt mål: Jeg rekker opp hånda når jeg skal si noe.
MANDAG
31. august
Samlingsstund
TIRSDAG
1. september
Samlingsstund
Norskstasjoner
Bokstaven/lyden O,o
Norsk
Bokstaven/lyden
O,o
Boklån - lesestund
Matematikk
Matematikk
Gym
GRUPPER:
 Kunst- og
håndverk
 Musikk
 Gym
ONSDAG
2. september
Kort samlingsstund
TORSDAG
3. september
Samlingsstund
FREDAG
4. september
Samlingsstund
«Aktiv
vennskapsdag»
Vi går i grupper
med fadderne våre
og løser ulike
oppgaver. Etterpå
er det grilling i
skolegården. Du
kan ta med pølser
til å grille hvis du
har lyst. Skolen
ordner ketchup og
sennep.
Ta med vannflaske.
Klær etter vær!
Norsk
Bokstaven/lyden
O,o
Naturfag
Sansemotorikk
Norsk
Bokstaven/lyden
O,o
Matematikkstasjoner
Matematikk
Sansemotorikk
OPPSUMMERING
LEKSER
UKELEKSE:
TIL TIRSDAG:
TIL ONSDAG:
TIL TORSDAG:
TIL FREDAG:
Øve på ukas sang «Jo mere vi er sammen», i Pannekakeboka.
Les sammen med en voksen s. 22 og 23 i Zeppelin lesebok.
Gjør de røde prikkene som hører til. Du kan gjøre den gule prikken i Pannekakeboka .
Gjør O-arket i blå leksemappe.
Lag en fin tegning og skriv litt fra «Aktiv vennskapsdag» i Pannekakeboka. Du kan skrive
sjøl eller la en voksen være sekretær.
Gjør matematikkarket i blå leksemappe.
INFO




Vi har nå begynt å sende klassebamsene hjem på besøk. Dagen etter leser vi / ser på det dere har
skrevet i Lars/Leaboka, og den som har hatt med bamsen hjem får være i fokus.
Vi har begynt med boklån hver tirsdag. Husk å legge lånebøkene tilbake i sekken senest tirsdag.
Torsdag valgte vi å droppe tur (det var mange klissvåte barn allerede før skoletid). I stedet leste
fadderne for oss, og etterpå var det lek ute og inne.
Vi minner om flere minisamtaler mandag og tirsdag
Vi ønsker dere alle ei riktig god helg og ei god uke! Hilsen Linda og Oddny