JAVA sea

JAVA
sea Ltd
LYSREGULATOR FOR PLAYBUS RAMME
(For halogen samt de fleste typer LED lamper)
LYSREGULATOREN (LR PL) kan brukes både i 12V og 24V anlegg og er laget for å
kunne regulere lyset fra lamper og spotlights, basert på både diodelys og
glødelamper.
LR PL bruker ikke strøm når den er avslått.
Når du slår den på, vil den huske siste innstilte lysnivå.
LR PL senker og øker lyset langsomt ved av- og påslag for å øke lampenes levetid.
Til LR PL kan det kobles flere lamper, med opptil 7 ampere strømtrekk totalt.
Et grønt lys viser at LR er på.
Ved overbelastning halveres den innstilte lystyrken, og grønn LED blinker. For
å komme tilbake til normal drift må LR PL slås av og på igjen.
LR PL er også forberedt for å kunne brukes sammen med fjernkontrollen LR
RC fra JAVA Sea.
LR PL kan ta skade av eventuell feilkobling.
LAMPER:
- Glødelamper, halogen
- LED
: 12V eller 24V/28V
: 12V OBS! I et 24V anlegg må disse tåle 24V
BETJENING
Kort trykk på ”OPP” eller ”NED” LR slår seg AV eller PÅ
Trykk pil ”OPP” og hold
Lyset øker, ved maksimum lys blinker grønn LED
Trykk pil ”NED” og hold
Lyset avtar, ved minimum lys blinker grønn LED
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Størrelse
Spenning
Sikring (Legg egen kurs helt fra batteri)
Strømforbruk
Kabeldimensjon mellom
LR PL og lampene
Kabeldimensjon mellom
batteri (strømforsyning) og LR PL
: 50x50mm
: 10-30V DC
: 10A
: 10mA + tilkoblede lamper
: 1,0-1,5mm2
: 2,5mm2 (siste 3-5cm før LR, 1,0-1,5mm2)
Java Sea Ltd forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktets design uten varsel
Postadresse:
Bråteveien 136
SKJETTEN
Mobil: 907 33 053
www.javasea.no
[email protected]
Bankgiro:
1286 42 42756
Org. nr.:
993 866 490
21.03.2012