Medlemsmøte med historie, heider og ære

Medlemsmøte med historie, heider og ære
19.05.2015
Medlemsmøtet den 13.mai 2015 hadde heller magert frammøte, men med klårt fokus på
verving og Ramstaddalen!
Ingjerd Asbjørnsen fekk nål frå RI for å ha verva eit kvinneleg medlem til klubben. Dei
fylgjer godt med oss, dei som styrer og steller i Rotary! Når du klikkar inn i biletet, kjem det
opp brev med grunngjeving for tildelinga.
"Kåserist" for kvelden, Kjell Løseth med lys jakke i midten - ber eit etternamn med klår
tilknyting til Ramstaddalen i Sykkylven. Det same gjer Rotary-karane (frå venstre) Geir
Løseth, president Jarle Svindseth, Oddbjørn Ramstad, Asbjørn Klokk og Karl
Ramstad. Referat frå møtet finn du her.