PEARCE (VG) Hanne Beate og Eirik Weberg drøm

Lever ut cowbboy-drømmen
PEARCE (VG) Hanne Beate og Eirik Weberg drømte om å eie sin egen ranch. Nå har de funnet
den – i et tidligere indianerområde i Arizona.
– Familie og venner lurte
Eirik jobber til daglig i
nok veldig på hva vi drev
finansavdelingen til Secupå med da vi bestemte oss
ritas Direct, mens Hanne
for å kjøpe, og hvorfor vi
Beate er assistent på en
ville hit. Samtidig syntes
ungdomsskole.
de at det var tøft og spenEkteparet har store planende at vi turte, sier Hanner for ranchens fremtid.
ne Beate Weberg (39).
– Vi jobber med å starte
Marianne
Hun og ektemannen Ei- Vikås
opp en gjesteranch med
rik (32) sitter på terrassen
pakketurer fra Norge,
utenfor huset på «Little
Norden og etter hvert
Ranch Weberg» med utkanskje også England og
sikt rett mot ChiricahuaTyskland. Men vi ønsker
fjellene, som tidligere tilikke bare å tilby folk om å
hørte
apasjeindianerne
bo på ranchen, men legge
med stammelederne Geopp et program så lenge
ronimo og Cochise i spis- FOTO
de er her, sier Eirik Wesen.
berg, og nevner ridning,
Gradestokken som hen- Thomas
lassokasting, være med
Nilsson
ger i skyggen er over 40på å sanke kveg og indiatallet, noe som er helt vannerhistorie.
i USA
lig i Arizona i sommermånedene.
Vinproduksjon
– Vi har vært i USA hver sommerferie de siste åtte til ti årene, Til høsten skal ekteparet sette
og falt veldig for sørvesten og opp et gjestehus med plass til åtte
Arizona. For to år siden leide vi til ti personer, og håper å kunne
en ranch i min pappaperm. Beg- starte opp allerede til vinteren.
ge to har lenge drømt om å eie sin
– Den andre planen er å starte
egen ranch, forteller Eirik We- vinproduksjon, sier Hanne Beate
berg.
Weberg.
Han ser ut som en cowboy fra
– Vinproduksjon i Arizona? Er det
topp til tå: Boots, dongeribukse, ikke for tørt og varmt her?
rutete skjorte og cowboyhatt på
– Nei, jordsmonnet her har vist
hodet.
seg å være veldig godt egnet til
– Jeg har drevet med hest i alle dyrking av vindruer. De bruker
år, og har hatt en cowboydrøm i de samme druetypene som i
meg. Det viste seg Eirik hadde Australia, som har noe av det
den samme drømmen, supplerer samme klimaet som her, utdyper
kona.
ektemannen.
Han forteller at flere av naboranchene har startet med vinproBonanza-følelse
duksjon, og at det går svært bra.
Vi har kjørt i tre og en halv time
– En av produsentene har sagt
sørøst fra Phoenix, helt ned til at de er interesserte i et samarhjørnet av delstaten Arizona, beid – at vi dyrker druer og de
som grenser til Texas i øst og kjører prosessen. Dermed hadde
Mexico bare noen mil sør. Den vi spart oss for mye investeringssiste delen av turen var på en utgifter i starten.
smal, mørkerød grusvei. Land– De neste par årene kommer
skapet er som tatt ut av en episo- vi til å ha fokus på pakketurene,
de av TV-serien Bonanza.
men deretter planlegger vi å se
Ekteparet fra Sande i Vestfold på drueproduksjon. Vi er lidenbegynte å sjekke ranch-markedet skapelig opptatte av ranchlivet,
for drøye to år siden, og kom så drømmen er å kunne utvikle et
raskt over en
konsept som vi
ranch på 170
kan leve av.
mål ved foten
– Kan det bli aktuNEV.
UTAH
0 km 200
av Chiricahuaelt å flytte hit permaLas Vegas
fjellene og nanent?
CALIF.
sjonalparken
Begge to drar
Los A.
AR IZONA
ved
samme
litt på det, før HanN.M.
navn.
ne Beate svarer:
Phoenix
– Dette var
– Drømmen er
Pearce
akkurat det steat det går så bra at
det vi så etter
vi kunne bodd her
og drømte om.
deler eller halve
MEXICO © Nyhetsgrafikk.no
Vi følte at vi baåret.
re måtte slå til,
Når de ikke er
så vi brukte opp alle sparepenge- på ridetur oppe i fjellene med
ne våre og lånte opp resten. Det hestene Reba og Sundance, pleier
har vi aldri angret på, sier Eirik familien å ta seg bilturer, som til
Weberg.
cowboybyen Thumbstone og
Siden ranchen ble deres har de lengre turer til Grand Canyon. I
vært her tre til fire ganger i året, sommer har de planer om å kjøre
sist i julen, i påsken og nå i én ned til kysten av Texas.
måned i sommer sammen med
– Det er mange som sier til oss
barna Victoria (3) og William at vi har vært tøffe som har turt å
(6).
gå for dette. Samtidig hører vi
om mange som drømmer, men
som ikke gjør noe med det, sier
Bor i blindvei
Eirik Weberg.
Med én kilometer til nærmeste
– Ja, man må bare hoppe i det.
nabo og 40 minutters kjøretur til Det vil alltid være mange prakbutikken er det ikke vanskelig å tiske hindringer, men hvis man
senke skuldrene fra en stressende vil nok så får man det til. Man må
hverdag. Siden de bor nest in- satse og tørre å investere både tid
nerst i en blindvei kan det gå da- og penger, supplerer kona og fortger uten at de ser andre mennes- setter:
ker.
– Man lever bare en gang. For
– Det er så deilig å sitte her om oss hadde vi snakket så lenge om
kveldene og kun høre lyden av det, at vi til slutt bare måtte satgresshopper, sier hun.
se. Det var nå eller aldri.
– Eller å ta en ridetur opp i fjellene når solen står opp, legger
E-post: [email protected]
han til.
[email protected]
FINNER ROEN: – Vi måtte selvsagt ha gyngestoler, det hører med
på en ranch, sier Hanne Beate Weberg. Sammen med ektemannen
tilbringer hun kveldene ute på terrassen i Arizona-varmen.
FANT DRØMMERANCHEN: Eirik og Hanne Beate Weberg foran «Little Ranch Weberg» sammen med barna William (6) og Victoria (3).