Organisasjonskart_kirugisk

Kirurgisk klinikk
Klinikksjef Eirik Eliassen
Kirurgisk klinikk
Spes.rådgiver/Lean-navigatør Dag Aas
Kvalitetsrådgiver Vibeke Hegge
Endo/mamma,
ortopedi og gastro
Avd.leder Agnete Dalevoll
Seksjon for
endo/mammaog gastrokirurgi
Seksjonsleder
Haagen Thorne
Seksjon for ortopedi
m/beinbank
Seksjonsleder
Paolo Rossi
Seksjon gastrokirurgisk
sengepost
Konst. Seksjonsleder
Grete Øya Rorge
Seksjon ortopedisk
sengepost
Seksjonsleder
Elisabet Hammer/
Elin Kristine Skilbred
ØNH, urologi og plastikkirurgi
Avd.leder Torhild Fredheim Nilsen
Seksjon for urologi
Seksjonsleder
Børre Olsen
Seksjon for ØNH
Seksjonsleder
Kjell Egil Bakken
Seksjon for plastikkirurgi
Seksjonsleder
Tormod Westvik
Seksjon kirurgisk sengepost
1A
Seksjonsleder
Anita Mustvedt Haaland
Fødselshjelp og
kvinnesykdommer
Avd.leder Åse Kari Kringlåk
Kirurgiske poliklinikker
og kontortjeneste
Avd.leder Ingunn Holtar
Rønning
Seksjon for
gynekologi
Seksjonsleder
Kristin Klovning
Seksjon kirurgiske
poliklinikker
Porsgrunn
Seksjonsleder
Trine Bjørnstad
Seksjon for føde
Seksjonsleder
Jorunn Kverndalen
Frisch
Seksjon kirurgiske
poliklinikker Skien
Seksjonsleder
Kathrine Evensen
Seksjon for barsel
Seksjonsleder
Marianne Nygaard
Horst
Seksjon kirurgisk
kontortjeneste
Seksjonsleder
Hanne Guro Øyvang
Seksjon kirurgisk
sengepost 1B og
pasienthotell
Seksjonsleder Anja Stokke
Oppdatert 17.06.2015