Program - Sammen for barn og unge

SEPTEMBER
Møteplass
17 Sammen for barn og unge
Et samarbeid mellom
Kl. 09.00 –16.00, KS Agenda, Oslo
Program
Møteleder
kl. 08.30 kl. 09.00 Gerd Andreassen, seniorrådgiver i KS og Bendik Hvoslef–Eide
Registrering og kaffe
Velkommen og praktisk informasjon
kl. 09.15 kl. 09.35 Hvordan gjøre det umulige mulig?
v/ Lill Tone Grahl-Jacobsen, generalsekretær i NSH og
Tone Marie Nybø Solheim, direktør i KS, Helse og Velferd
v/ Kai–Morten Terning, statssekretær i Barne–, likestillings–, og inkluderingsdepartementet
Ærlig talt! Unge fra Voksne for Barn snakker om hva de ønsker fra tjenestene
Du møter unge som deltar i Voksne for Barns Ungt Nettverk, sammen med Ina Nergård
og Karin Källsmyr
kl. 10.05 kl. 10.45 kl. 11.00 kl. 11.45 kl. 12.30 kl. 13.00
Ungdommen er på nett
Lill Tone Grahl–Jacobsen
v/ Svein Øverland, psykologspesialist/daglig leder ved Arkimedes
Pause
Talkshow – erfaringer fra grasrota
Deling av erfaringer
Ledes av Gustav Weiberg–Aurdal, rådgiver i KS Innovasjon
Deltakere:
•Vefsn kommune
•Kongsvinger kommune
•Elevtjenesten ved Røsthaug vgs
•Lier kommune
•Ung.no
•Stange kommune
•Steigen kommune
Lunsj i fellesområdet
Vi skaper de nye tjenestene sammen med barn og unge
Kai-Morten Terning
Svein Øverland
v/ Gustav Weiberg-Aurdal
Workshop del 1
”Hvordan kan vi gå fra å lage tjenester for, til å skape tjenester med barn og unge? Vi borrer sammen i problemstillinger og utfordringer.”
ledes av Riche Vestby, Halogen
v/ Inga Marte Thorkildsen, tidligere barne–, likestillings– og inkluderingsminister (SV),
nå forfatter og rådgiver
kl. 14.00 kl. 14.15
kl. 15.00 Gerd Andreassen
© Moment Studio
Anne Bentzrød
Pause
Workshop del 2
Du ser det ikke før du tror det. Sammen bryter vi tabukulturen!
kl. 15.45 Avslutning kl. 16.00 Slutt
Stine Lauitzen
Gustav Weiberg-Aurdal
Praktisk informasjon
Sted KS Agenda, Oslo
Deltakeravgift kr 1.900 ink. lunsj Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig.
For mer informasjon og påmelding se www.nsh.no.
Med forbehold om endringer.
Inga Marte Thorkildsen
www.nsh.no