Pårørnde samling 16.10.2015

Fredag 16.10 til søndag 18.10. 2015
Molde behandlingssenter ønsker familie og pårørende velkommen til
Pårørendesamling/familiehelg med seminar ved Molde behandlingssenter.
Pårørendesamlingen- seminaret er et opplæringstilbud og møtested til dere pårørende som har
en rusavhengig som er i et behandlingsforløp her.
Målsetting
Seminar- og pårørendehelgen som helhet defineres som et ledd i behandlingen jf.
spesialisthelsetjenestelov § 3-8 vedrørende opplæring av pasienter og pårørende. Seminaret er
ment som et bidrag til økt forståelse av rusavhengighet, hvordan det kan påvirke den
rusavhengige og pårørende rundt vedkommende, og hva kan gjøres.
Programmet starter fredag kl.12.30 og avsluttes søndag kl. 15.00. Det er langt opp til en
blanding av et faglig program og sosiale aktiviteter gjennom helgen. For barn opptil 15 år er
det lagt opp til egen aktivitet under pårørendeseminaret lørdag. Se vedlagte program.
Dekning av reise- og eventuelt oppholdsutgifter
Pårørende har rett til refusjon av reiseutgifter til pårørendeseminaret jfr. Syketransportforskriften § 11 d. De i familien som har nærmest kontakt/oppfølging med den rusavhengige
etter innleggelse ved Molde Behandlingsenter, kan i tillegg få dekket deler av oppholdsutgifter. Dere vil få en bekreftelse på deltakelse innen dere reiser hjem dersom dere søker
dekning i etterkant. Eller dere kan sende inn dette programmet som dokumentasjon ved
bestilling av billetter i forkant. For nærmere informasjon, se pasientreiser.no eller ring
tlf:05515
For overnatting anbefales Thon Hotel Moldefjord, tlf. 71 20 35 00, henvis til Molde
behandlingsenter.
Hvis dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med familieterapeut:
Jorill Nilsen tlf 90 23 63 72.
Randulf Tverfjell tlf 97107448
Velkommen skal dere være.
Med vennlig hilsen
Jorill Nilsen Opplæringskoordinator for pårørende
PÅMELDINGSFRIST .12.10.2015 : E-mail : [email protected]
PROGRAM 16 – 18 OKTOBER
Fredag 16 oktober
Kl.12.30



Velkommen v/ leder, pasienter og ansatte
Servering av lunsj
Informasjon om pårørendehelgen
Informasjon / opplæring
Presentasjon av Venneforeningen til Veksthuset
Samling med pasienter og pårørende
Samtalegrupper
Kl. 16.30
Omvisning på huset med informasjon / Sosialt samvær /Bytur med familie
Kl. 19.00
Middag – alle velkommen her
Lørdag 17 oktober
Kl. 10.00
Velkommen ved familieterapeutene Randulf Tverfjell og Jorill M. Nilsen
Kl. 10.15
Info om rusens funksjon og virkning
Kl. 10.45
Pause
Kl. 11.00
Info om rusavhengighet og behandling v/Randulf
Kl. 11.30
Barn som pårørende v/ Randulf og Jorill
Kl. 12.00
Lunsj - Grøt på huset
Kl. 13.00
Rusavhengighet og pårørendes situasjon v/Jorill og
Brukerrepresentanter fra Landsforbundet mot stoffmisbruk
Kl. 14:00
Pause
Kl. 14:15
Tidligere pasient deler sine erfaringer
Kl. 15.00
Pause
Kl. 15.15
Inndeling i grupper som: foreldre, søsken, og voksne barn.
Samtalegrupper (gruppen tar pauser etter behov)
Kl. 16.15
Avslutning i plenum, erfaringer og spørsmål = 15min.
Kl. 19.00
Lørdagskveld på Huset, med god mat og sosialt samvær – alle velkommen her
Søndag 18 oktober
Kl. 10.00
Frokost – De som ønsker er velkommen til frokost på Veksthuset
Kl. 11.00
Samling/ Oppsummering av helgen, pasienter og pårørende
Kl. 12.00
Tid sammen med familien, tur eller slappe av.
Kl. 15.00
Servering av suppe, og takk for nå.
Aktivitet for barn opp til 15 år under pårørendeseminaret.
VELKOMMEN