Förbättringsrampen

Förbättringsrampen
P D
A S
P D
P D A S
A S
Mått
Förbättringsidé
Påverkansfaktorer
Delmål
Målsättning
Tema
Kartläggning/
5P
Effektiva möten
© 2007, The Dartmouth Institute Microsystem Academy, © 2014, Adapted QRC Stockholm
Flödesschema
Förbättringsrampen
P D
A S
P D
P D A S
A S
Mått
Förbättringsidé
Delmål
Målsättning
Tema
Kartläggning/
5P
© 2007, The Dartmouth Institute Microsystem Academy, © 2014, Adapted QRC Stockholm