Inbjudan Övik - Sveriges Åkeriföretag

Kom och träffa Sveriges Åkeriföretag!
Medlemsträff i Örnsköldsvik
Tisdag den 10 februari
Välkommen till en kväll fylld av nyttig information samt möjlighet att samtala
kring branschaktuella frågor. Kvällen leds av Carina Ahlfeldt och Göran
Danielsson. Den här gången gästas vi av Rickard Nyberg från Trygg-Hansa
samt av Jonas Isacsson från Statoil.
Var? Scandic Hotell, Örnsköldsvik
När? Kl 18.00 – ca 20.30
Carina Ahlfeldt & Göran Danielsson medverkar
Program
18.00-18.30 Sveriges Åkeriföretag hälsar välkomna
Carina Ahlfeldt och Göran Danielsson hälsar välkommen och ger aktuell branschinformation.
18.30-19.15 Lönsamhet i fokus
Genom ett förebyggande arbete och genom att vara rätt försäkrad kan du påverka
företagets lönsamhet. Rickard Nyberg – Trygg Hansa
19.15-19.45 FIKA
19.45-20.30 Kontroll på bränslet ger ökad lönsamhet
Genom kontroll på bränslet kan du öka företagets lönsamhet. Vi ger tips och råd på hur du
kan arbeta, går igenom uppföljning och kalkylering samt diskuterarar olika bränsletypers
egenskaper. Jonas Isacsson - Statoil
Vi bjuder på kaffe/the med smörgås
Anmälan: Till Sveriges Åkeriföretag Norr, Charlotta Nilsson
[email protected] eller 0771-16 10 00.
Vid anmälan ange företag, namn deltagare, mobilnummer och ev e-postadress
Välkomna!
SVERIGES ÅKERIFÖRETA G NORR • Storgatan 28 F • 903 21
UMEÅ
Tfn: 0 771-16 10 00 • [email protected] • www. akeri.se/regioner/norr