Dressjord 50 L - Fagerhults torv

Dressjord 50 L
Dressjorden används i första hand till toppdressing av gräsmattor. För lagning av större
ojämnheter i gräsmattan rekommenderar vi rabattjorden. Strukturen är fin samt innehåller en
stor andel sand. Kalkinnehållet är dubbelt så mycket som de flesta andra jordar samt är
grundgödslad med pelleterad hönsgödsel som ger mer långtidsverkande effekt.