- Saab AB – ett exempel på kopplingen strategi, styrning och

Agenda
- Saab AB – ett exempel på kopplingen strategi,
styrning och konkurrenskraft.
- Hur strategisk kongruens och anpassad
styrmix bidrar till en ökad konkurrenskraft.
Strategisk ekonomistyrning:
Strategi och styrning för ökad konkurrenskraft
- Vad ska vi prata mer om?
Universitetslektor Erik Jannesson
Linköping 2015-04-01
1
Omgivning och strategier 1995 respektive 2007
Saabs (tidigare) organisationsstruktur
1995
Omgivning
Koncernstrategi
Affärsstrategi
Produktionsstrategi
Stabil
Turbulent
Portföljförvaltning
Aktivitetsdelning
Kostnadsöverlägsenhet
Differentiering
Line/Flow
Job shop/Batch
Stabil
Turbulent
Portföljförvaltning
Aktivitetsdelning
Kostnadsöverlägsenhet
Differentiering
Line/Flow
Job shop/Batch
2007
Omgivning
Koncernstrategi
Affärsstrategi
Produktionsstrategi
2
3
Samspelet strategi - styrning
Samspelet strategi - styrning
4
5
Strategisk kongruens, anpassad styrning och stark konkurrenskraft
Omgivning
Strategi
Extern matchning
Styrning
Intern matchning
Konkurrenskraft
Värdeskapande
6
Förutsättningar för strategisk kongruens och anpassad styrmix??
Ett heartland:

gemensam affärslogik (extern relation)

gemensam kärnkompetens (intern relation)

gemensamma beslutssituationer (intern relation)
7