Låneskydd Inkomst

Låneskydd Inkomst
Med Låneskydd Inkomst kan du klara inkomstbortfallet ifall du skulle bli
arbetslös eller sjukskriven.
Försäkringen
Låneskyddet gäller vid arbetsoförmåga på grund av
plötslig och oförutsedd olycksfallsskada, sjukdom
eller ofrivillig arbetslöshet.
Vad det kostar
Ålder och lånekostnad styr din premie.
Efter 30 dagar går försäkringen in och
betalar ränta och amortering upp till 15 000
kronor per månad i upp till 18 månader.
20 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 – 60
61 – 65
Försäkringen gäller tills du fyller 65 och
ger bland annat skydd vid psykisk ohälsa,
deltidssjukskrivning och deltidsarbetslöshet.
Försäkringen gäller inte om arbetslöshet eller
varsel om uppsägning intr
dagarna som försäkringen varit i kraft.
Du som ansöker
För att ansöka måste du vara fullt frisk och arbets
för, mantalsskriven och bosatt i Sverige. Du måste
även vara tillsvidareanställd med minst 17 timmars
arbetsvecka sedan minst 6 månader.
Obs!
även
Omfattar
älsa och
psykisk oh
et eller
arbetslösh g
in
sjukskrivn
på deltid.
Plus Bolån Gustavlundsvägen 139, 167 51 Bromma
010-490 76 00 | [email protected] | www.plusbolan.se
ÅLD ER
P REMIE PE R MÅNA D
139 kr
139 kr
141 kr
149 kr
159 kr
188 kr
238 kr
301 kr
303 kr
Uträkningen baseras på ränta och
amortering om 4 000 kronor per månad.
Ett tips är att försäkra halva lånet om
det är två som står för bolånet.