STOCKHOLM | GÖTEBORG

LÄR DIG ALLT DU
BEHÖVER VETA
OM ARBETSRÄTT
PÅ TVÅ DAGAR!
ARBETSRÄTT
Kursen som lär dig allt du måste veta
för att agera korrekt som arbetsgivare
STOCKHOLM | GÖTEBORG
9-10 DECEMBER 2015
3-4 NOVEMBER 2015
BOK INGÅR!
Georg Fricks bok, Arbetsrätt, är ett
utmärkt uppslagsverk för chefer!
BLI TRYGG PÅ PERSONALFRÅGORNA
– lär dig arbetsrätten från grunden
Du arbetar helt eller delvis med personalfrågor och vill
bli säkrare på vad som gäller. På den här tvådagarskursen
lär du dig arbetsrätt från grunden, och hur du tillämpar
den i praktiken.
Försäkra dig om att du handlar korrekt och fattar
rätt beslut i avgörande situationer, genom fördjupad
kunskap i arbetsrätt. Att ta ett beslut på fel grunder kan
bli väldigt kostsamt. Det faller sig därför naturligt att
varje arbetsgivare vill ha minst en anställd med gediget
arbetsrättsligt kunnande.
DETTA KOMMER DU ATT LÄRA DIG PÅ KURSEN:
•
•
•
•
•
Lagstiftningens olika områden – du ska enkelt kunna
hitta den information du behöver i vardagen
Vad som gäller vid anställning och under anställningstiden
Uppsägning och avsked – lär dig vad som krävs för att
agera på rätt sätt
Vad som gäller vid sjukdom hos arbetstagare
– arbetsgivarens roll och ansvar i rehabilitering
Vilka skyldigheter och rättigheter du har som arbetsgivare
Du som deltar på den här kursen kommer att få kunskap,
mallar och checklistor som hjälper dig att skriva tydliga
och juridiskt korrekta handlingar. Därmed blir du det
självklara bollplanket när det gäller arbetsrätt och
personalfrågor.
”Att ta ett beslut på fel grunder eller
bristande kunskap kan bli väldigt
kostsamt”
Hör gärna av dig till mig om du har frågor om kursen!
John Andersson
Produktansvarig
[email protected]
031-22 24 51
DIN KURSLEDARE
GEORG FRICK
Arbetsrättsspecialist
/ Författare, Long & Partners
Specialist på praktisk arbetsrätt och författare med examen
från Lunds Universitet. Georg har tjugo års erfarenhet som
förhandlare, rådgivare och arbetsgivarkonsult. Georg är
delägare i Long & Partners och konsultansvarig för bolagets
arbetsgivarfrågor.
Georg är författare till en mängd olika böcker inom arbetsrätt
och lön. Exempelvis: Lönesamtal – handbok för chefer,
Lönesamtal – vägledning för medarbetare, Lönekriterier
– arbetsbok för chefer och medarbetare, Arbetsrätt –
handbok för chefer, Att hantera misskötsel – handbok
för chefer samt boken Arbetsrätt för anställda.
ANMÄL DIG PÅ GREATERMINDS.SE
ELLER RING OSS 031- 22 24 50
ANMÄL DIG
REDAN IDAG FÖR
ATT SÄKRA DIN
PLATS
DETTA FÅR DU OM DU GÅR KURS HOS GREATER MINDS
DINA BEHOV
KURS
STÖD & SUPPORT
VILKA ÄR DINA UTMANINGAR I JOBBET? TA
DELTA PÅ KURSEN SOM ÄR FYLLD AV
EFTER KURS FÅR DU GÄRNA TA KONTAKT
CHANSEN ATT PÅVERKA KURSENS INNEHÅLL
KUNSKAP OCH INSPIRATION! FRUKOST,
MED KURSLEDAREN. TA CHANSEN OCH
GENOM ATT FYLLA I VÅR FÖRSTUDIE.
LUNCH, FIKA OCH DOKUMENTATION INGÅR.
STÄLL DE DÄR SISTA FRÅGORNA FÖR ATT
KNYTA IHOP KUNSKAPSSÄCKEN!
DAG 1
DAG 2
INTRODUKTION TILL ARBETSRÄTT
• Arbetsrättens grunder
• Allmänt om lagar
UPPSÄGNING OCH AVSKED
• Uppsägning från arbetstagare eller arbetsgivare?
Juridiska skillnader
• Så säger du upp en medarbetare korrekt
• Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet
• Har arbetstagaren krav på omplacering?
• När kan arbetstagaren kräva företrädesrätt?
• Löneförmåner under uppsägningstiden
• Agera korrekt vid tvist
• Avsked – då kan det ske
• Semesterersättning i samband med uppsägning
NYHETER INOM ARBETSRÄTTEN
• Arbetsrättens lagstiftning
• Kollektivavtal
• Exempel på intressanta rättsfall
ANSTÄLLNINGSALTERNATIVEN OCH DESS FÖR OCH
NACKDELAR
• Olika anställningsformer
• Tillsvidareanställning
• Visstidsanställning
ANSTÄLLA PERSONAL? VAD BÖR DU VARA VAKSAM PÅ
• Intervjun – vad bör du fråga och vad får du absolut inte fråga
• Medbestämmande
• Arbetsgivarens beslutanderätt
FOKUS PÅ TYSTNADSPLIKT OCH ANDRA FÖRETAGSHEMLIGHETER VID ANSTÄLLNING
• Vad innebär tystnadsplikten för en anställd?
• Vad är en företagshemlighet?
• Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättigheter när det gäller anställds internet-användande?
SJUK MEDARBETARE? VILKA ÄR ARBETSGIVARENS
SKYLDIGHETER?
• Skyldigheter/rättigheter – arbetsgivare/arbetstagare
• Arbetsgivarens roll i rehabiliteringsprocessen
DISKRIMINERING OCH JÄMSTÄLLDHET
• Arbetsgivarens skyldigheter (och rättigheter)
• Arbetstagarens rättigheter (och skyldigheter)
ARBETSTIDSLAGEN
• Tillämpningsområden
• Arbetstid, övertid, jourtid, vila rast och pauser
HÅLLTIDER FÖR BÅDA DAGARNA
LOJALITETSPLIKT OCH KONKURRENSKLAUSULER
• Vad innebär lojalitetsplikten för den anställde?
• Yttrandefrihet på och utanför jobb
• Kritikrätt – obefogad och befogad internt och externt
• Då riskerar arbetsgivaren att hamna i rätten – exempel
• Konkurrensklausulen och hur den kan användas
• För- och nackdelar med konkurrensklausuler
• Att gå över gränsen - när blir konkurrensklausulen oanvändbar?
08.30 REGISTRERING (DAG ETT), KAFFE/TE
09.00 KURSEN STARTAR
10.20-10.40 FRUKOST
12.00-13.00 LUNCH
14.20-14.40 EFTERMIDDAGSFIKA
16.00
AVSLUTNING
LÄS MER
GREATERMINDS.SE
VIP
UTVECKLING
EXKLUSIVA ERBJUDANDEN
FÅ BOKTIPS, ARTIKLAR, OCH VIDEOKLIPP
BLI INBJUDEN TILL FRIA SEMINARIER OCH
SOM HJÄLPER DIG ATT FORTSÄTTA
FÖRELÄSNINGAR OCH FÅ FÖRMÅNLIGA
UTVECKLAS PÅ EGEN HAND!
RABATTER TILL UTBILDNINGAR!
TRE ENKLA SÄTT FÖR ANMÄLAN
WWW.GREATERMINDS.SE
031 – 22 24 50
[email protected]
Du hittar all praktisk information om utbildningen samt bokningsvillkor på vår hemsida www.greaterminds.se
ARBETSRÄTT
KURSTILLFÄLLEN 2015
STOCKHOLM • 9-10 DEC
GÖTEBORG • 3-4 NOV
PRIS:
8 990 kr (exkl. moms) per person
FRÅGOR:
Kontakta oss på [email protected]
eller ring kundservice på 031-22 24 50
OM GREATER MINDS
TRE GODA ANLEDNINGAR
ATT VÄLJA GREATER MINDS
Vår vision är att hjälpa dig att bli ännu
bättre på ditt jobb. Genom att utveckla
efterfrågade kurser och konferenser,
som leds av några av Sveriges bästa
föreläsare, så är vi en viktig kugge i
det som gör svenskt arbetsliv ännu
bättre. Till oss kommer personer som
tar sitt jobb på allvar och vill investera
i sig själva genom ökad kunskap inom
sina respektive behovsområden. Varmt
välkommen du också!
•
•
•
Du får mycket utbildning för en
mindre peng
Alla våra utbildare, program och
kurslokaler är kvalitetssäkrade, vilket
gör att vi kan garantera en hög
standard på din utbildning
Du får mer än bara kurs – efter
utbildningen får du möjlighet till
ytterligare utveckling genom
relevanta artiklar, videoklipp, tips
och idéer.
LOKAL:
Vägbeskrivning och information om
våra kurslokaler hittar du på vår hemsida
greaterminds.se
GREATERMINDS.SE | 031- 22 24 50
KRONHUSGATAN 11, 411 05 GÖTEBORG