Utskrivbart schema för Norra Real

Gratis hjälp i matte
på Norra Real
MÅNDAGAR kl 17-19 Våning 1, klassrum B15
TISDAGARkl 17-19
Elever från alla
skolor
och
i
alla
ONSDAGARkl 17-19
åldrar är välkomna!
TORSDAGARkl 17-19
Räknestugor i
Stockholmsområdet
Stugvärd måndagar:
Stugvärd tisdagar:
MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE