Fullmakt mall

Fullmakt
För
.......................................................................................................
att representera och utöva ..............................................Golfklubbs
rösträtt vid Upplands Golfdistriktsförbunds vårårsmöte den 26/3 2015.
2015
-
-
Underskrift av klubbens ordförande
................................................................