Återvinningscentral Djupdalen

Återvinningscentral
Djupdalen
24
26
10
5
25
1
2
6
7
3
8
12
11
13
14
9
15
16
17
4
18
20
22
19
21
23
Infart
17
Trä
1
Vitvaror/Kyl & frys
18
Tryckimpregnerat
2
Däck med fälg
19
Möbler
3
Däck utan fälg
20
Gips
4
Elskrot
21
Brännbart
5
Elektronik
22
Wellpapp
6
Lysrör
23
Solareturen
7
Bilbatterier
24
Ris, masshanteringsstation
8
Småbatterier
25
Matavfallspåsar
9
Ljuskällor, glödlampor, lågenergi
26
Farligt avfall
10
Spillolja
11
Oljefilter
12
Slipers
13
Ris
14
Kompost
15
Skrot
16
Deponi (obrännbart)
Återvinningsstation (förpackningsinsamling)