Ladda ner pdf - Nils Holgersson

UnderlagPressFV (web)
Rang
prisnivå
Rang
prisökn
9
1
8
3
5
9
9
8
4
4
1
6
2
7
9
1
7
5
6
1
3
Län/Kommun
Gävleborgs län
Hudiksvall
Gävle
Ockelbo
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Fjärrvärmeföretag 2015
Medel
MAX - kommunantal: 1; Fjärrvärmelev: Värmevärden AB
MIN - kommunantal: 1; Fjärrvärmelev: Gävle Energi AB
Max Prisökning - kommunantal: 1; Fjärrvärmelev: Bionär
Bionär
Värmevärden AB
Elektra Värme AB
Ljusdal Energi AB
Gävle Energi AB
SandvikenEnergiAB
Söderhamn nära
Bollnäs Energi AB
Värmevärden AB
Fjärrvärmepris Fjärrvärmepris Fjv.pris 2015
2014 inkl moms 2015 inkl moms inkl moms
[kr/kvm]
[kr/kvm]
[kr/MWh]
152,0
153,3
794,3
872,3
708,8
157,1
145,0
156,3
152,2
134,7
155,9
137,9
160,3
168,3
160,3
147,9
156,3
152,2
136,8
157,6
139,9
160,3
168,3
830,6
766,5
810,1
788,5
708,8
816,6
725,1
830,5
872,3
Medel riket
Prisökning 2014 [kr/kvm inkl
- 2015
moms]
0,9%
161,0
Fjärrvärmepriser NH 2015 ‐ Gävleborgs län
2,1%
2,1%
2,0%
0,0%
0,0%
1,6%
1,1%
1,5%
0,0%
0,0%
0Kommun
20 40
Hudiksvall
Ockelbo
Bollnäs
Nordanstig Sandviken
Ovanåker
Ljusdal
Hofors
136,8
Söderhamn
60
Gävle Gävle
Nordanstig
FV
riksmedel
80 2014
100 FV
1202015
140 FV2015
160 180länFV2015
200
168,3
168,3
153,3
161,0
157,1
160,3
153,3
161,0
160,3
160,3
153,3
161,0FV 2015
155,9
157,6
153,3
161,0
156,3
156,3
153,3
161,0
152,2
152,2
153,3
161,0
145,0
147,9
153,3
161,0FV 2014
137,9
139,9
153,3
161,0
134,7
136,8
153,3
161,0
153,3
161,0
FV2015
länsmedel
139,9
Söderhamn
FV2015
riksmedel
147,9
Hofors
152,2
Ljusdal
156,3
Ovanåker
157,6
Sandviken
160,3
Bollnäs
160,3
Ockelbo
168,3
Hudiksvall
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200
kr/kvm inkl moms
UnderlagPressFjärrvärmeNH2015v151105
Sida 16 (20)
2015-11-05