A-F Förnamn Efternamn Företag Tel E-post

European Test User Certificate (Level 2): Work and Organisational Assessment - EFPA
A-F
Förnamn
Efternamn
Företag
Anna
Lina
Iwona
Lena
Minna
Adler
Apelberg
Appelqvist
Appelqvist
Aspnäs
Göteborgs stad
Göteborgs stad
Västra Götalandsregionen
appelqvist.psykologpartner AB
SOURCE
031-3668020
070-2095515
070-5944546
070-7352023
Pia
Eva
Eva
Conny
Bergentoft
Bergquist
Bergvall
Besterman
ChangeLead
Assessio Sverige AB
Eva Bergvall Konsult AB
AS&B Rekrytering och Ledarutveckling AB
070-601 43 70
08-7750900
0707-61 20 26
013-244980
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eva
Creutz
Volvo Car Corporation
031-59 00 00
[email protected]
Ann Charlotte
Stefan
Dellback
Drackner
Västra Götalands regionen, koncernkontoret, HR stab
Mercuri Urval
Sophie
Tobias
Lars
Josef
Eckerström Alsin
Eklund
Elveback
Ericson
Göteborgs stad
Alumni AB
Source
PBM Sweden AB
031-365 00 00
08-796 17 00
08-41044100
0707-817066
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Henrik
Sofia
Örjan
Filipsson
Forssell
Frans
Göteborgs stad, Lundby SDF
Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
031-3667043
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]