Månblå himlahav Mondblaues Himmelsmeer

Månblå himlahav
Mondblaues Himmelsmeer
Fotografier av Josef Timar.
Texter av Katarina Gäddnäs, Carina Karlsson
och Sanna Tahvanainen
21 maj - 30 september 2015
Sunds bibliotek
Sundsvägen 1158, Finby
Die Übersetzung wurde gefördert vom
FILI – Finnish Literature Exchange