Mats Wikströms presentation

Uppstartsmöte för regeringsuppdrag om it-kostnader
Välkommen
Dagens program
ESV:s roll inom e-förvaltningen
Mats Wikström
Ett gemensamt språk
Magnus Gunnarsson, Leif Lind
Värdeskapande it
Magnus Mähring
E-förvaltningspolitiken
Mehmet Kaplan
Vårt fortsatta gemensamma arbete
Magnus Gunnarsson, Leif Lind
2
It-kostnadsuppdraget som
en del av ESV:s roll inom
e-förvaltning
Mats Wikström
Generaldirektör, ESV
Vi gör Sverige rikare
• Skattebetalarnas
pengar utnyttjas
effektivt
• Statlig ekonomistyrning
är ett föredöme
4
Myndigheter ska och
kan effektivisera!
Verksamhetsutveckling med stöd av it
Verksamhetseffektivisering med stöd av it
Effektivt tillhandahållande av it-stöd
Komplexitet
Nytta
6
Mål för gemensam e-förvaltning
7
Mål för gemensam e-förvaltning
8
Mål för gemensam e-förvaltning
9
It-kostnader
• Fokus på ett utvecklingsområde där det finns potential
för effektiviseringar
• Uppföljning av it i syfte att
- effektivisera it-verksamheter
- tillvarata digitaliseringens möjligheter att
effektivisera och utveckla kärnverksamheten
ESV-dagen 6 okt. 2015
11