MÖJLIGHETER TILL PRECISION: MITUTOYOS VÅRKAMPANJ

MÖJLIGHETER TILL PRECISION: MITUTOYOS VÅRKAMPANJ
ALLMÄNT
FRÅN 1 APRIL TILL 31 MAJ 2015
PRSE1316
U-WAVE
Trådlöst system för kommunikation av mätdata
U-WAVE-R
†Räckvidd ca. 20 m
†Programvaruoberoende anslutning Nr.
Se vår video om U-Wave
på vår YouTube-kanal:
youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH
U-WAVE-T-kabel
Beteckning
Listpris
Mängdrabatt
1 - 2 st.
MängdMängdrabatt
rabatt
5 st. 6 st eller fler.
855:-
695:-
650:-
605:-
855:-
695:-
650:-
605:-
810:-
695:-
650:-
560:-
765:-
650:-
605:-
560:-
765:-
650:-
605:-
510:-
765:-
650:-
605:-
510:-
810:-
695:-
650:-
560:-
02AZD730D U-WAVE-T (IP-67-modell)
1440:-
02AZD880D U-WAVE-T (summermodell)
1440:-
02AZD810D U-WAVE-R-mottagare
2862:-
1 160:- 1 115:- 1 070:1 160:- 1 115:- 1 070:2 315:- 2 315:- 2 315:-
U-WAVE-T
Kabeltyper
02AZD790A Höggradigt IP-skyddad modell med
dataknapp (t.ex. IP67 skjutmått)
Mätdon med Digimatic-utgång
Specialtillbehör
Beteckning
Nr.
Listpris
Hållare för montering av
U-WAVE-T på mätdonet
06AEN846 Programvaran USB-ITPAK V
2.0 för användning av Excel®
för datainsamling
02AZE200
Utvändig mikrometer
180:1 980:-
02AZD790B Höggradigt IP-skyddad modell med
dataknapp (t.ex. IP-65 mikrometer)
02AZD790C Med dataknapp
(t.ex. ABSOLUTE DIGIMATIC skjutmått)
02AZD790D 10-polig, flat modell
(t. ex. ID-F mätur)
02AZD790E 6-polig, rund modell
(t. ex. Quick mikrometer)
02AZD790F Enkel, rak modell
(t. ex. ID-C mätur)
02AZD790G Höggradigt IP-skyddat digitalt mätur
(t. ex. ID-N mätur)
Nr. 102-301
Listpris: 432:-
Mikrometer med friktionstrumma
†Spärrmekanism i trumma och snabbmatningsknopp
355:-
Nr. 102-701
Listpris: 486:-
375:Nr.
102-301*
Område
mm
0–25
Noggrannhet
µm
±2
102-302*
25–50
±2
657:-
103-137
0–25
±2
387:-
103-138
25–50
±2
567:-
* Med värmeisolerande bygel
2
Listpris
Kampanjpris
432:-
355:550:310:465:-
Nr.
102-701
Område
mm
0–25
Gradering
mm
0,01
Noggrannhet
µm
±2
102-702
25–50
0,01
±2
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Listpris
Kampanjpris
486:-
375:560:-
720:-
Utvändig mikrometer i sats
Bygelmikrometer med utbytbara anslag
†Den är utformad för att klara av olika utbytbara anslag som är
formade för specifika uppgifter
Nr. 103-913-50
Listpris: 4 122:-
Nr. 117-101
3 385:-
Listpris: 2 340:Anslag (standardtillbehör)
Nr.
Område
Modeller som ingår
mm
103-913-50 0–150 103-137, 103-138, 103-139, 103140-10, 103-141-10, 103-142-10,
5 inställningsmått
Listpris Kampanjpris
4 122:- 3 385:-
Nr.
1 880:-
Noggrannhet
µm
±4
Listpris
Kampanjpris
117-101
Område
mm
0–25
2 340:-
117-102
25–50
±4
2 943:-
1 880:2 445:-
Analog utvändig mikrometer med räkneverk
DIGIMATIC Skärvätskeskyddad mikrometer IP65
†Snabb och felfri avläsning.
†Skyddsklass IP-65 möjliggör användning i miljöer utsatta för
skärvätskor, etc. †Oljebeständiga material används i alla plastkomponenter
†Med datautgång
Nr. 193-101
Listpris: 1 062:-
865:Nr.
Noggrannhet
µm
±2
Listpris
Kampanjpris
193-101
Område
mm
0–25
1 062:-
193-102
25–50
±2
1 575:-
193-111*
0–25
±2
1 440:-
865:1 300:1 180:-
* Avläsning 1 µm erhålls med nonie
DIGIMATIC Mikrometer
Nr. 293-230-30
Listpris: 2 322:-
1 760:Nr.
†Utan datautgång.
Noggrannhet*
µm
±2
Listpris
Kampanjpris
293-230-30
Område
mm
 0–25
2 322:-
293-231-30
 25–50
±2
2 871:-
1 760:2 130:-
* Exklusive indikeringsfel
Nr. 293-821-30
Specialtillbehör
Nr.
Beteckning
Listpris: 1 296:-
1 070:- Nr.
293-821-30
Område
mm
0–25
* Exklusive indikeringsfel
Noggrannhet*
µm
±2
Listpris
Kampanjpris
1 296:-
1 070:-
Listpris
05CZA662
DIGIMATIC-kabel med dataknapp (1 m)
666:-
05CZA663
DIGIMATIC-kabel med dataknapp (2 m)
747:-
06ADV380B
USB Input Tool Direct kabel med dataknapp (2 m)
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
1 035:-
3
QuantuMike
Nonieskjutmått
†Snabbare mätning med spindelstigning på 2 mm/varv
†Spärrmekanism i trumma och snabbmatningsknopp
†Huvudskala och nonie med mattförkromad yta ger utmärkt läsbarhet.
Nr. 530-104
Listpris: 270:-
205:-
Nr. 293-140
Listpris: 2 610:-
1 980:Nr.
Noggrannhet*
µm
±1
Datautgång
293-140
Område
mm
0–25
•
2 610:-
293-145
0–25
±1
–
1 845:-
293-141
25–50
±1
•
3 222:-
293-146
25–50
±1
Listpris Kampanjpris
–
1 980:1 495:2 450:2 065:-
2 538:-
* Exklusive indikeringsfel
Nr.
Område
mm/tum
Gradering
mm/tum
Listpris
Kampanjpris
530-104
0–150/0–6"
± 0,05/1/128"
270:-
530-122
0–150
± 0,02
306:-
530-123
0–200
± 0,02
504:-
530-124
0–300
± 0,02
1 602:-
531-122*
0–150/0–6"
± 0,05/1/128"
205:235:370:1 220:250:-
315:-
* Med momentlåsning
Specialtillbehör för QuantuMike och MDH Mikrometer
Nr.
Beteckning
05CZA662
DIGIMATIC-kabel med dataknapp (1 m)
05CZA663
DIGIMATIC-kabel med dataknapp (2 m)
06ADV380B
USB Input Tool Direct kabel med dataknapp (2 m)
Listpris
666:747:1 035:-
ABSOLUTE DIGIMATIC Skjutmått IP67
†Fullgott skydd mot vatten och damm
Mikrometer MDH
†Högnoggrann digital mikrometer
†0,1 µm digital upplösning
†Med datautgång
Nr. 500-706-11
Listpris: 1 440:-
1 125:Nr. 293-100
Listpris: 12 600:®
Nr.
293-100
Område
mm
0–25
®
11 500:Noggrannhet*
µm
± 0,5
Listpris
Kampanjpris
12 600:-
11 500:-
Nr.
Djupmåttsticka
Listpris
Kampanjpris
500-706-11
Område
mm
0–150
Flat
1 440:-
500-707-11
0–200
Flat
2 025:-
500-708-11
0–300
Flat
2 790:-
1 125:1 655:2 160:-
* Exklusive indikeringsfel
4
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
ABSOLUTE! AOS!
†En ny serie kostnadseffektiva DIGIMATIC skjutmått i
standardutförande är här: Nu utrustade med samma typ av
induktionsgivare som de förstklassiga ABS IP67-skjutmåtten.
Se vår video om
ABSOLUTE! AOS! på vår
YouTube-kanal:
youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH
†Tack vare den elektromagnetiska ABS-givaren av
induktionstyp, kan detta skjutmått användas utan risk för
kontamination av skalan under mätningen. Vatten, olja och
emulsioner på skalans yta påverkar inte signaldetektering.
Nr. 500-181-30
Listpris: 981:-
760:Nr.
Område
mm
500-181-30   0 – 150
Djupmått- Noggrannhet*
sticka
mm
Flat
± 0,02
Listpris
Kampanjpris
981:-
760:1 220:760:-
500-182-30   0 – 200
Flat
± 0,02
1 530:-
500-184-30   0 – 150
Rund
± 0,02
981:-
* Exklusive indikeringsfel
®
ABSOLUTE DIGIMATIC
Solarskjutmått
ABSOLUTE DIGIMATIC Djupmått
†Kan användas vid endast
60 lux omgivande belysning.
†Stora tecken: 9 mm
†Batteritid: 20 000 timmar
†Med datautgång
Nr. 500-457
Listpris 1 251:-
920:-
Nr. 571-201-20
Listpris: 2 808:-
2 150:®
Nr.
®
Datautgång
500-444
Område
mm
0–150
Listpris Kampanjpris
•
1 764:-
500-457
0–150
–
1 251:-
1 340:920:-
Nr.
571-201-20
Område mm Noggrannhet*
mm
0–150
± 0,02
Kampanjpris
2 808:-
2 150:2 540:2 920:-
571-202-20
0–200
± 0,02
3 339:-
571-203-20
0–300
± 0,03
3 708:-
* Exklusive indikeringsfel
Specialtillbehör för Solarskjutmått och Djupmått Nr.
Beteckning
Listpris
Listpris
959149
DIGIMATIC-kabel med dataknapp (1 m)
959150
DIGIMATIC-kabel med dataknapp (2 m)
06ADV380C USB Input Tool Direct kabel med dataknapp (2 m)
342:396:900:-
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
5
ABSOLUTE DIGIMATIC Offset-skjutmått
Nr. 573-611
†Den ställbara skänkeln kan justeras
för att underlätta mätning av
detaljer med olika höjder och
svåråtkomliga ytor.
Offset-skjutmått
Nr. 536-101
Listpris: 4 725:.-
Listpris: 2 259:-
3 900:-
1 850:-
®
Nr.
573-611
Område
mm
0–150
Noggrannhet*
mm
± 0,02
Listpris
Kampanjpris
4 725:.-
3 900:-
* Exklusive indikeringsfel
ABSOLUTE DIGIMATIC Skjutmått med knivsegg
†Speciellt utformade för mätning
av svåråtkomliga detaljer.
Nr. 573-643
Nr.
536-101
Område
mm
0–150
Noggrannhet
mm
± 0,05
Skjutmått med knivsegg Listpris
Kampanjpris
2 259:-
1 850:-
Nr. 536-142
Listpris: 6 120:-
Listpris: 4 959:-
4 930:-
4 085:-
®
Nr.
573-643
Område
mm
10–200
Noggrannhet*
mm
± 0,05
Listpris
Kampanjpris
6 120:-
4 930:-
* Exklusive indikeringsfel
ABSOLUTE DIGIMATIC
Invändigt skjutmått Nr. 573-648
†Speciellt utformade för mätning av
invändiga spår.
Nr.
536-142
Område
mm
10–200
Noggrannhet
mm
± 0,12
Invändigt skjutmått Listpris
Kampanjpris
4 959:-
4 085:-
Nr. 536-146
Listpris: 5 652:-
Listpris: 3 573:-
4 560:-
2 930:-
®
Nr.
573-648
Område
mm
20–170
* Exklusive indikeringsfel
6
Noggrannhet*
mm
± 0,03
Listpris
Kampanjpris
5 652:-
4 560:-
Nr.
536-146
Område
mm
20–150
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Noggrannhet
mm
± 0,05
Listpris
Kampanjpris
3 573:-
2 930:-
Registrera dig för Mitutoyos nyhetsbrev
ANMÄL DIG OCH FÅ DIN GRATIS MUSMATTA
GRATIS
Som tack för att du anmäler dig, vill vi ge dig en liten hjälpreda för dagligt bruk - en
musmatta med den unika Mitutoyo-designen. Mattan hjälper dig i ditt dagliga arbete och
blir en elegant detalj på ditt skrivbord.
Registrera dig och håll dig uppdaterad:
www.mitutoyo.se/sv_se/nyheter-och-aktiviteter/lpsp2015se
Skanna QR-kod för
snabb åtkomst
Stål-/keramikpassbitar i sats
†Noggrannhet: EN ISO 3650
†Med fabrikscertifikat
Nr. 516-107-10
Nr. 516-942-10
Listpris: 4 356:-
Listpris: 28 737:-
3 395:-
Nr.
23 100:-
Listpris Kampanjpris
Nr. 516-124-10
23100:16900:12750:8 300:5 385:31250:29800:3 395:5 570:-
Listpris: 7 047:-
Material
Klass
516-942-10
Bitar per
sats
103
Stål
0
28 737:-
516-943-10
103
Stål
1
21 321:-
516-947-10
87
Stål
1
15 759:-
516-963-10
47
Stål
1
10 665:-
516-967-10
32
Stål
1
6 858:-
516-343-10
103
Keramik
1
40 815:-
516-346-10
87
Keramik
0
38 475:-
516-107-10*
10
Stål
1
4 356:-
516-124-10**
3
Stål
1
7 047:-
5 570:-
* För kalibrering ev mikrometer EN ISO 3611/DIN 863 (1999)/VDI VDE DGQ 2618
** För kalibrering av skjutmått DIN 862 (1988)/VDI VDE DGQ 2618
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
7
Hålindikator Hålindikator sats
†Alla kontaktpunkter har hårdmetallbeläggning
†Nytt utförande som trots överföringens längre
slaglängd ger dig mycket hög precision på 2 µm
†Alla kontaktpunkter har hårdmetallbeläggning
†Nytt utförande som trots överföringens längre slaglängd ger dig
mycket hög precision på 2 µm
Nr. 511-921
Nr. 511-713
Listpris: 3 798:-
Listpris: 2 268:-
3 015:-
1 840:Nr.
Gradering mm
0,01
Listpris
Kampanjpris
511-713
Område
mm
50–150
2 268:-
511-714
100–160
0,01
3 618:-
1 840:2 810:-
Nr.
Område
mm
18–150
511-921
Gradering mm
0,01
Listpris Kampanjpris
3 798:-
Holtest sats
DIGIMATIC Holtest sats
†Invändiga trepunktsmikrometrar
†Invändiga trepunktsmikrometrar
†Titanbelagda mätytor för extra hållbarhet
Nr. 368-914
Nr. 468-983
Listpris: 27 351:-
Listpris: 17 730:-
22 180:-
15 000:Nr.
Område
mm
Individuella
områden
mm
Inställningsringar ingår
mm
Listpris
Kampanjpris
368-906*
2–3
2–2,5/2,5–3
ø 2,5
15 300:-
12750:-
368-907*
3–6
3–4/4–5/5–6
ø 4/ø 5
17 550:-
368-911
6–12
6–8/8–10/10–12
ø 8/ø 10
368-912
12–20
12–16/16–20
368-913
20–50
368-914
50–100
20–25/25–30/
30–40/40–50
50–63/62–75/
75–88/87–100
Nr.
Område Individuella områden Inställningsringar Listpris Kampanjmm
mm
ingår mm
pris
6–8/8–10/10–12
ø 8/ø 10
468-982 12–25
12–16/16–20/20–25
ø 16/ø 20
14600:-
468-983 25–50
25–30/30–40/40–50
ø 30/ø 40
468-984 50–75
50–63/62–75
ø 62
7 605:-
6 510:-
468-985 75–100
75–88/87–100
ø 87
ø 16
6 570:-
5 570:-
ø 25/ø 40
15 075:-
12275:-
ø 62/ø 87
17 730:-
15000:-
468-981
6–12
18400:21600:27 351:- 22180:21 510:- 17940:23 913:- 19830:23 364:-
25 956:-
Specialtillbehör
Nr.
Beteckning
05CZA662 DIGIMATIC-kabel med dataknapp (1 m)
05CZA663 DIGIMATIC-kabel med dataknapp (2 m)
06ADV380B USB Input Tool Direct kabel med dataknapp (2 m)
* Tvåpunktsmätning
8
3 015:-
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Listpris
666:747:1035:-
Magnetstativ
Magnetstativ med flexibel arm
†600 N magnetkraft.
†Med mekaniskt låssystem och finjustering
†Gör det möjligt att fixera ett mätur i valfri position
med den rörliga armen
Nr.
7011SN*
Aktionsradie
mm
160
7010SN
150
Nr. 7011SN
Nr. 7033B
Listpris: 702:-
Listpris: 1 620:-
495:-
1 135:-
Listpris
Kampanjpris
774:-
550:495:-
702:-
* Finjustering
Nr.
7031B
Magnetkraft.
N
300
Aktionsradie
mm
159
7032B
600
260
1 566:-
7033B
600
320
1 620:-
DIGIMATIC Höjdritsmått med
signaltasteranslutning
†Dubbelpelarkonstruktionen
säkerställer hög mätprecision
†En ritsnål med hårdmetallspets
medföljer
Höjdritsmått med räkneverk Listpris Kampanjpris
1 503:-
1 040:1 090:1 135:-
Nr. 192-663-10
Listpris: 10 008:-
8 100:-
†Enkel och felfri läsning med dubbla
räkneverk som räknar positivt och
negativt samt ett mätur
†En ritsnål med hårdmetallspets
medföljer
Nr. 192-130
Signaltaster (tillval)
Listpris: 5 238:Nr.
4 050:-
Område
mm
Noggrannhet*
mm
Listpris
Kampanjpris
192-663-10
0–300
± 0,02
10 008:-
192-664-10
0–600
± 0,04
12 789:-
8 100:10400:-
* Exklusive indikeringsfel
Nr.
Område
mm
Noggrannhet
mm
Listpris
Kampanjpris
192-130
0–300
± 0,03
5 238:-
192-131
0–450
± 0,05
7 551:-
192-132
0–600
± 0,05
9 090:-
192-133
0–1.000
± 0,07
16 686:-
4 050:5 930:7 530:13100:-
Specialtillbehör
Nr.
Beteckning
Listpris Kampanjpris
192-007
Signaltaster
905338
DIGIMATIC-kabel (1 m)
252:-
905409
DIGIMATIC-kabel (2 m)
306:-
06ADV380F USB Input Tool Direct kabel (2 m)
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
4 356:-
900:-
3 580:—
—
—
9
ABSOLUTE Digimatic
hålindikator
Vippindikator †Ädelstenslager och precisionskugg ger en jämn och precis rörelse
†Enkel diametermätning
av djupa borrhål utan
avkall på precision.
†Även vid maxdjup på
2m
Nr.
Nr. 511-501
Listpris: 9 900:-
8 210:-
Område Noggrannhet*
mm
mm
45–100
± 0,003
511-501
511-502 100–160
* Exklusive indikeringsfel
± 0,003
Nr. 513-404E
Listpris: 720:-
Listpris
Kampanjpris
9 900:-
8 210:8 965:-
10 935:-
Specialtillbehör
Nr.
Beteckning
905338
DIGIMATIC kabel (1 m)
905409
DIGIMATIC kabel (2 m)
06ADV380F USB Input Tool Direct kabel (2 m)
21DZA081
Förlängare 500 mm
21DZA089
Förlängare 250 mm
Listpris
252:306:900
4 446:3 897:-
Mätur Serie 1/Serie 2/Serie 3
615:513-454E
513-304GE
Nr.
Mätområde
mm
513-304GE
0,8
Gradering Skala Mätspets Listpris
mm
Längd
0,01
0–40–0
24
3 429:-
513-401E
0,14
0,001
0–70–0
12,8
1 287:-
513-404E
0,8
0,01
0–40–0
20,9
720:-
513-415E
1
0,01
0–50–0
44,5
1 188:-
513-454E
0,8
0,01
0–40–0
20,9
882:-
Kampanjpris
2 725:920:615:875:650:-
Vippindikator och magnetstativ
†Standardtyp metriskt
Nr. 513-908
Listpris: 1 134:-
Nr. 2046SB
895:-
Listpris: 288:-
235:2110SB-10
Nr.
1044SB*
2046SB
Nr.
513-908
1044SB
Innehållet inkluderar
513-404E: Vippindikator/mätur
7014: Magnetstativ, mini
Listpris
1 134:-
895:-
3058SB-19
Område mm
5
Gradering mm
0,01
Skala
0–100 (100–0)
Anmärkningar
–
Listpris
450:-
1109SB-10*
1
0,001
0–100–0
Stöttålig
1 251:-
2044S
5
0,01
0–100 (100–0)
–
522:-
2044S-09
5
0,01
0–100 (100–0)
Stöttålig
549:-
2044S-60
5
0,01
0–100 (100–0)
IP64
900:-
2046SB*
10
0,01
0–100 (100–0)
–
288:-
2110SB-10*
1
0,001
0–100 (100–0)
Stöttålig
990:-
2052SB-19*
30
0,01
0–100 (100–0)
Stöttålig
972:-
3058SB-19*
50
0,01
0–100 (100–0)
Stöttålig
1 665:-
* Plant bakstycke
10
Kampanjpris
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Kampanjpris
365:995:370:400:650:235:745:725:1 275:-
ABSOLUTE DIGIMATIC Solar mätur ID-SS
ABSOLUTE DIGIMATIC mätur
ID-S/ID-U
†Soldrivet, standardmodell
†Inget batteri att byta
†Fungerar redan vid 40 lux
†Mätur i standardutförande †Lång batteritid: 20 000 timmar
Nr. 543-781B
Nr. 543-505B
Listpris: 1 278:-
Listpris: 1 305:-
1 030:-
930:-
12,5 mmmodell ®
®
Nr.
Digital upplösning Område Noggrannhet*
mm
mm
mm
543-781B
0,01
12,7
± 0,02
575-121
0,01
25,4
± 0,02
Listpris Kampanjpris
1 278:- 1030:1 764:-
* Exklusive indikeringsfel
1310:-
Specialtillbehör för ID-S, ID-U, ID-SS och ID-C
Nr.
Beteckning
540774
Kabel till spindellyft
21EZA198*
Lyftbygel 905338
DIGIMATIC-kabel (1 m)
905409
DIGIMATIC-kabel (2 m)
06ADV380F
USB Input Tool Direct kabel (2 m)
* Endast för 12,7 mm-modell
Nr.
Digital upplösning Område Noggrannhet*
mm
mm
mm
543-500B
0,001
12,7
± 0,003
0,01
543-505B
12,7
1 975:930:-
1 305:-
* Exklusive indikeringsfel
†Smal enhetsdesign som är idealisk för
flerpunktsmätningar
†Fullgott skydd mot vatten och damm
Nr. 543-570
Nr. 543-400B
Listpris: 1 971:-
Listpris: 2 241:-
1 555:-
®
1 785:Nr.
Listpris
Kampanjpris
543-570
Digital
Område Noggrannhet*
upplösning
mm
mm
0,01
12,7
± 0,02
1 971:-
543-575
0,01/0,001
2 700:-
1 555:2 160:-
12,7
± 0,01/0,003
* Exklusive indikeringsfel
®
Nr.
Digital upplösning Område Noggrannhet*
mm
mm
mm
543-400B
0,01
12,7
± 0,02
* Exklusive indikeringsfel
2 601:-
ABSOLUTE DIGIMATIC mätur ID-N †Stora tecken: 11 mm
†GO/±NG-bedömning görs genom att ställa in övre och undre
toleransgräns
0,001/0,01
Kampanjpris
Listpris
234:72:252:306:900:-
ABSOLUTE DIGIMATIC mätur ID-C
543-390B
± 0,02
Listpris
12,7
± 0,003
Listpris
2 241:2 970:-
Kampanjpris
1 785:2 160:-
Specialtillbehör
Nr.
Beteckning
21EAA194
DIGIMATIC kabel (1 m)
21EAA190
DIGIMATIC-kabel (2 m)
06ADV380G USB Input Tool Direct kabel (2 m)
21EAA211
DIGIMATIC-kabel för extern förinställning/noll (2 m)
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Listpris
468:558:900:1 530:-
11
Höjdmätare LH-600 E/EG
†Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm)
†Mätsträcka: 600 mm
†TFT LCD-display (färg): Lättanvänd kontrollpanel med menystyrning i displayen
†GO / ±NG utvärderingsfunktion
†Pneumatisk förflyttning med flytande/halvflytande funktion
†Automatiserad funktion för genomförande av repeterande mätning
Nr. 518-351D-21
Listpris: 51 210:-
42 300:-
Se vår video om Linear
Height på vår YouTube-kanal:
youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH
Färgdisplay: Statistisk bearbetning / mätning av orientering
Nr.
518-351D-21
Beteckning
Utan knappreglerat handtag för
förflyttning
Med knappreglerat handtag för
förflyttning 518-352D-21
Listpris
51 210:53 910:-
Kampanjpris
42 300:44 200:-
KA-räknare
†Enkel att använda och multifunktionsdisplay för linjär skala
†2/3-axlig räknare med hög prestanda i förhållande till priset
†Kan användas som "standarräknare" eller "svarvräknare" genom
att modifiera parametrarna
†Verktygsspecifikation, addering av två axlar, diameterdisplay,
förinställda värden etc. Nr.
174-173D
2
Mått (B x H x D)
mm
260 x 167 x 80
174-175D
3
260 x 167 x 80
12
Axel
Listpris
Kampanjpris
Nr. 174-173D
Listpris: 4 770:-
4 770:5 751:-
3 535:4 465:-
3 535:-
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Sats för eftermontering på bearbetningsmaskiner
med linjär skala och digital räknare
Nr. 539-8XX-2
†Linjär skala AT-715 och KA-räknare. Detta erbjudande består av
2 eller 3 linjära skalor med en effektiv mätlängd på max. 1800
mm per skala. X-axel
9 100:-
Y-axel
2-axlig KA-räknare plus två skalor med max. 2000 mm effektiv mätlängd
2-axlig KA-räknare
plus två skalor med max.
2000 mm effektiv mätlängd
Nr. 539-8XX-3
11 900:-
Y-axel
X-axel
3-axlig KA-räknare plus tre skalor med max. 3000 mm effektiv mätlängd
3-axlig KA-räknare plus tre skalor med max.
3000 mm effektiv mätlängd
Z-axel
†Den linjära ABSOLUTE-skalan med IP67-skyddsklass är ett extremt tåligt linjärt
pulsgivarsystem och ABSOLUTE elektromagnetiska linjära givare av induktionstyp ger
AT-715 utmärkt motståndskraft mot damm och vatten för ökad användbarhet med
verktygsmaskiner.
†Inga referenspunktsinställningar behövs vid påslagning. Satsen (ovan) innehåller linjära skalor med
mätlängd upp till 1800 mm
®
Specifikationer
Noggrannhet (20° C)
Max. förflyttningshastighet 100–500 mm
5 µm
600–1800 mm
7 µm
2000–3000 mm
10 µm
50 m/min
Nr.
539-801
539-802
539-803
539-804
539-805
539-806
539-807
539-808
539-809
539-811
539-813
539-814
L
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
750
Nr.
539-815
539-816
539-817
539-818
539-819
539-820
539-821
539-822
539-823
539-824
539-825
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
L
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Ytterligare mätområden finns tillgängliga
(som inte ingår i grunduppsättningarna
1 och 2)
Nr.
L
Listpris
539-860
2000
955
539-861
2200
1 061
539-862
2400
1 167
539-863
2500
1 221
539-864
2600
1 273
539-865
2800
1 379
539-866
3000
1 485
Vid beställning, ange mätlängden (L) för varje
enskild skala i listan ovan tillsammans med respektive artikelnummer!!
13
Mobil ytjämnhetsmätning Surftest SJ-210 / SJ-310 †Portabla mätinstrument som möjliggör enkel och noggrann mätning
av ytjämnhet.
†De praktiska SJ-210 och SJ-310 finns med standarddetektor, lyft
återgång (R-typ) eller för tvärgående mätning för t. ex. vevaxlar eller
djupa spår (S-typ).
†Färg-LCD:n ger utmärkt läsbarhet och inkluderar även en
bakgrundsbelysning för bättre synlighet i mörka miljöer. †Enkel och intuitiv menynavigering med svenskt språk (valbart)
†SJ-310-serien erbjuder LCD som pekskärm för enkel och
okomplicerad användning. Med den inbyggda skrivaren kan resultat,
profiler, villkor m.m. skrivas ut automatiskt eller på begäran.
†SJ-serien utför ytjämnhetsanalyser enligt olika internationella
standarder (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) och anpassade inställningar.
†Båda instrumenten ger användaren en snabb analys genom
toleransutvärdering i färg.
USB-kommunikationsverktyg
via internet
Gratis nedladdning!
http://www.mitutoyo.eu/en_us/
downloads/software-and-updates/
Den lysande färg-LCD:n navigerar dig enkelt
genom menyn på Surftest.
Se vår video om SJ-serien
på vår YouTube-kanal:
youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH
Nr. 178-560-01D
Listpris: 19 935:-
17 500:-
Nr. 178-570-01D
Listpris: 40 050:-
33 300:-
Detektortyp SJ-210 och SJ-310
Standard
14
Pekskärm SJ-310-serien
Artikelnr.
Beteckning
Listpris
Kampanjpris
178-560-01D
Surftest SJ-210
19 935:-
178-562-01D
Surftest SJ-210R
23 175:-
178-564-01D
Surftest SJ-210S
36 135:-
178-570-01D
Surftest SJ-310
40 050:-
178-572-01D
Surftest SJ-310R 43 200:-
178-574-01D
Surftest SJ-310S
56 700:-
17 500:19 350:29 750:33 300:36 100:46 300:-
Detektortyp SJ-210 och SJ-310
R-typ
Detektortyp SJ-210 och SJ-310
S-typ
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Rockwell hårdhetsprovare HR-522
†Ett stort antal provlaster för Rockwell, Rockwell Superficial och Brinell.
†Specialdesignad indenterarm för bättre åtkomst till invändiga ytor (min. ø40 mm /
ø22 mm, med speciell diamantindenter)) samt utvändiga ytor.
†Elektronisk belastningskontroll i realtid för exakt inställning vilket förhindrar för
hög provlast.
†Indenterhöjning för seriemätning med fixerat bord. Detta eliminerar instabilitet
orsakad av bordsåtergång.
†Höjbart bord med automatisk stoppfunktion och automatisk förinstallering ger
stabil generering av provlast.
Nr. 810-203D
Listpris: 132 723:-
109 700:-
Utrymmesbesparande Rockwell hårdhetsprovare,
Rockwellserierna HR-110MR / -210MR / -320MS / -430MR
†Den nydesignade ramen ger maximalt utrymme för positionering av arbetsstycket.
Ett plant bord är allt som behövs för att installera dessa hårdhetsprovare.
Nr. 963-210-20
Listpris: 41 058:-
34 200:-
Nr. 963-220D
Listpris: 49 131:-
40 700:-
HR-110MR (963-210-20)
Rockwell hårdhetsprovare
HR-210MR (963-220D)
Rockwell hårdhetsprovare
Miljövänlig modell utan
strömförsörjning. Med
utgångspunkt från viktförändring
(val av provlast), utförs alla
grundläggande procedurer
manuellt.
Manuell viktförändring (val av
provlast) och hantering av förlast.
Sekvensen för val av provlast är
motoriserad.
Nr. 963-231D
Listpris: 69 993:-
57 500:HR-320MS (963-231D)
Dubbel (Rockwell/Rockwell
superficial) hårdhetsprovare
Manuell viktförändring och
hantering av förlast. Sekvensen för
val av provlast är motoriserad.
Ovan angivna priser är Mitutoyos rekommenderade priser exklusive moms.
Nr. 963-240D
Listpris: 79 263:-
64 900:HR-430MR (963-240D)
Rockwell hårdhetsprovare
Trots att modellen är utrymmesbesparande, är ett växlingsvred
för provlast, eller en automatisk
handtagsbroms för stöd vid
handtagsdrift och en automatisk
startfunktion standardfunktioner.
Sekvensen för val av provlast är
motoriserad.
15
© MITUTOYO/D 03/15 PRSE1316
Tel: 013-31 44 00 I Fax: 013-31 44 10
www.ivm.se I [email protected]
Attorpsgatan 17A, 582 73 Linköping
Gäller från 1 april till 31 Maj 2015. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder,
alla priser är nettopriser i SEK + moms - mer informationen kan erhållas på www.mitutoyo.eu.
Tillgång och priser på de produkter som här erbjuds gäller så långt lagret räcker. Tekniska förändringar, felaktigheter och tryckfel kan förekomma.
Koordinatmätmaskiner
Visionmätsystem
Formmätning
Optisk mätning
Vilka utmaningar du än står inför hjälper
Mitutoyo dig från början till slut. Mitutoyo är inte bara en tillverkare av högkvalitativa
mätutrustningar utan också en som erbjuder kvalificerat
stöd under utrustningens hela livslängd, med hjälp av
omfattande tjänster som säkerställer att din personal kan
få ut det allra bästa av investeringen.
Sensorsystem
Hårdhetsprovare
Digitalskalor och DRO-system
Handmätdon och
Dataöverföringssystem
Förutom grunderna inom kalibrering och reparation,
erbjuder Mitutoyo produkt- och metrologiutbildning, samt
IT-stöd för den avancerade programvara som används
inom modern mätteknik. Vi kan också utforma, bygga,
testa och leverera skräddarsydda mätlösningar och även,
om så bedöms kostnadseffektivt, utföra dina viktigaste
och utmanande mätningar internt som legouppdrag. För ytterligare produktlitteratur samt
vår produktkatalog
www.mitutoyo.eu
OBS: Produktbilder är endast exempelbilder och medför inga förpliktelser för Mitutoyo. Produktbeskrivningar, framför allt samtliga
tekniska beskrivningar, är endast bindande när det uttryckligen överenskommits.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC och U-WAVE är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Mitutoyo
Corp i Japan och/eller andra länder/regioner. Excel är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. TÜV är ett registrerat varumärke som tillhör (bl.a.) TÜV Rheinland AG. Youtube är
ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. Andra produkt-, företags-och varumärken som nämnts häri används endast i
identifieringssyfte och kan vara registrerade varumärken av respektive innehavare.
Mitutoyo Scandinavia AB
Släntvägen 6 • Box 712
SE-194 27 Upplands Väsby
Tel: 08-594 109 50 Fax: 08-590 924 10
[email protected]
www.mitutoyo.se