Preliminärt program Biomedicinska analytiker patologi 150330

Preliminärt program Patologi
Biomedicinska analytiker
Onsdag 20 maj
10:00–12:00 Registrering
10:00–11:30 Reserverad tid för styrelsemöten i föreningarna
13:30–14:15 Pathology and Biology of Prostate Cancer, Sven Perner, MD PhD Rudolf Becker
Professor for Prostate Cancer Research, Bonn (eng)
14:25–15:15 Modern prostate cancer practice, Dr Corrado D’Arrigo, Dorset County Hospital
15:45–16:35 Introduction, Keith Miller UKNEQAS & CADQAS cic,
CADQAS explained, Sara Wedden, CADQAS cic
16:50–17:20 Pre-analytical aspects affecting IHC & ISH, Suzanne Parry, UKNEQAS
17:20–17:45 QA
Torsdag 21 maj
07:30–08:30 Frukostföreläsningar (företag)
08:30–09:15 Cirkulerande tumörceller vid diagnostik, Lennart Eriksson, Professor Emeritus,
Karolinska Institutet, Stockholm
10:00–11:00 Introduction, Keith Miller UKNEQAS & CADQAS cic,
Quality control of breast cancer markers, including ISH, , Merdol Ibrahim, UKNEQAS
11:15–12:00 HER-2 quiz, Dr Merdol Ibrahim/Suzanne Parry, UKNEQAS
13:30–14:15 Registersstudier, Jonas F. Ludvigsson, Professor of clinical epidemiology, Karolinska
Institutet Pediatrican, Universitetssjukhuset Örebro
I sin föreläsning kommer Jonas att berätta hur histopatologi-data kan användas i
registerbaserad forskning. Exemplen kommer främst från celiaki, men även andra
sjukdomar berörs.
Alternativt
13:30–14:15 Föreläsning Beroendecentrum Huddinge
14:20–15:00 Pre-pilot of ALK IHC EQA, Dr Merdol Ibrahim, UKNEQAS
15:30–16:30 Stratification od colorectal cancer, Keith Miller, director of UK NEQAS & CADQAS cic,
Dr Corrado D’Arrigo, Dorset County Hospital, (eng)
16:35–17:20 Aspects of lymphoma, Dr Karolina Miller, UK NEQAS (eng)
17:20–17:45 QA
19:00–01:00 Bankett ”Gränsöverskridande”. Middag med tema Örebro, utdelning av utmärkelser
en spännade underhållning under maten samt ett avslut som får oss alla att vilja röra
på benen.
Alternativ för torsdagen se separat program Molekylärdiagnostik
Fredag 22maj
07:30–08:30 Frukostföreläsningar (företag)
08:30–09:30 ”Vem gör vad-nu och i framtiden”, Marie Nora Roald, Senior Consultant
The Norwegian Institute of Biomedical Science NITO, Anne Berndt
förbundsombudsman Vårdförbundet
10:00–10:45 The Search for Infectious Risk Factors for Human Cancers and Chronic Neurological
Diseases in Meat and Milk of Dairy Cattle, Harald zur Hausen, Nobelpristagare
10:45–11:50 Open Space, diskussionsforum, Tema specialistutbildning för biomedicinska
analytiker? samt Cytodiagnostikernas roll efter införande av HPV-primärscreening.
Agneta Colliander, bitr verksamhetschef Laboratoriemedicinska länskliniken Örebro,
ordförande IBL.
12:00
Avslutningsceremoni
12:15–13:15 "Grab´n go" med föreläsning, Standardiserade ledtider/Pakkeförlopp, Deltagande
från socialdepartementet och RCC, Conventum
13:30–15:00 Årsmöte IBL, (20-års jubileum)
Alternativt studiebesök på laboratorierna för de som önskar
OBS Samtliga program inom alla discipliner är valbara.