för dig som är medlem i handels för dig som är förtroendevald

Anmälan till kurser och
konferenser kan ske på
tre sätt:
 Med den anmälningsblankett som
skickas ut med inbjudan, eller
 via e-post:
[email protected]
eller per
 telefon 036-30 99 30.
Anmälan ska ske
senast fyra veckor
innan kursstart om inte
annat anges.
För samtliga kurser och
konferenser gäller att
Handels svarar för resekostnad vid samåkning.
Besked om samåkning
lämnas i samband med
kursbekräftelse en dryg
vecka före kursen.
Handels svarar för
förtäring på kurser och
konferenser.
FÖr dig som är medlem i handels
Alla medlemmars kurs är en grundutbildning för dig
som vill veta mer om Handels, dina rättigheter och förmåner.
➊ Medlemskapet. Kursen handlar om dina förmåner som medlem i facket. Du lär dig mer
om de områden som Handels jobbar med
och hur du själv kan påverka Handels..
➋ Ditt avtal. Detta är en fortsättningskurs som handlar om ditt kollektivavtal.
Du lär dig vad ett avtal är för något och
vilka regler som gäller på arbetsmarknaden.
Mer
informati
on om
Alla med
lemmars
kurs hitta
r du i
Handels
9:an
➌ Dina försäkringar. Utbildningen ger en
allmän kunskap om försäkringar och en beskrivning av de
försäkringar som ingår i medlemskapet respektive avtalet.
❹ Arbetsmiljö. Ger deltagarna tillfälle att öka sin medvetenhet om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Deltagarna
lär känna de vanligaste riskerna inom sina arbetsområden,
och får veta vem som är ansvarig. Bli medvetna om hur och
när en ”risk” bör åtgärdas, vart man ska vända sig när man
upptäcker problem.
Kontakta avdelningsexpeditionen för mer information
och anmälan till Alla medlemmars kurs.
För dig som är förtroendevald
handels steg 1 - uppdraget. Introduktion till rollen
som förtroendevald. Du får en genomgång av ditt uppdrag
och din roll. Vi diskuterar argument för fackligt medlemskap.
Du lär dig mer om fackets historia. Introduktion till det individuella arbetet med arbetsplatsutveckling.
Datum: 26 mars, 24 september.
handels steg 2 - arbetsplatsen. Vi går igenom
Håll koll i
Handels9:an efter
avdelningens medlemsmöten! Du får en
särskild inbjudan.
hur du kan lägga upp det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen. Du lär dig skriva en förhandlingsframställan och får
veta vilka lagar och avtal du kan använda dig av. Uppföljning
av arbetet med arbetsplatsutveckling.
Datum: 14-15 maj, 6-7 oktober, 5-6 november.
handels steg 3 - lagarna. Du får en genomgång av
arbetsrättslagar, diskrimineringslagarna och arbetsmiljölagen.
Vi diskuterar skillnader mellan lag och avtal. Människosyn
och ideologier analyseras. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.
Datum: 19-21 februari, 16-18 september, 4-6 november.
handels steg 4 - lönen. Du får lära dig att genomföra en lokal löne-
förhandling och förstå sambandet mellan löner, priser och skatter. Det vill säga
villkoren för ordning och rättvisa på arbetsplatsen. Du får veta mer om hur
man bygger ett lönesystem på den egna arbetsplatsen.Uppföljning av arbetet
med arbetsplatsutveckling.
Datum: 15-17 januari, 28-30 januari.
handels steg 5 - Organisationen. Vi diskuterar frågor om etik
och moral i rollen som facklig ledare. I praktiska övningar lär du dig hur förhandlingar och möten genomförs. Du får veta mer hur du kan vara med och påverka Handels organisation. Uppföljning av arbetet med arbetsplatsutveckling.
Datum: 11-13 mars, 15-17 april.
handels steg 6 - framtiden. Tillsammans gör vi en utvärdering av
de föregående stegen och diskuterar eventuell komplettering av studierna. Vi
utformar tillsammans en individuell plan för dina fortsatta fackliga studier. Vi
diskuterar och analyserar arbetet med arbetsplatsutveckling.
Datum: 16 april.
Bättre arbetsmiljö, bam. Kurs i två steg, 3+2 dagar. Ger kunskap att
forma ett aktivt arbetsmiljöarbete. Att hitta i lagar, avtal och föreskrifter. Kurs
för skyddsombud.
Ekonomi: Ledighet enligt FML §7.
Datum: 13-15 oktober och 10-11 november.
Bättre arbetsmiljö, bam -tvärfacklig. Studiecirkel under fem
heldagar i LO:s regi. Ger kunskap att forma ett aktivt arbetsmiljöarbete. Att
hitta i lagar, avtal och föreskrifter. Kurs för skyddsombud. Kursen kommer att
hållas samtidigt på Höglandet, Vätterstad och Västbo-Östbo under 5 dagar.
Ekonomi: Ledighet enligt FML §7.
Datum: 4, 11, 18, 25 mars samt 1 april.
försäkringskonferens. Ger grundläggande kunskaper om
våra avtals- och medlemsförsäkringar så att deltagarna kan utses till
försäkringsrådgivare. Deltagarna ska ha gått Alla medlemmars kurs.
Ekonomi: Ledighet enligt FML §6 och 7.
Datum: 2-3 april.
Rätt till ledighet. Du har rätt att bli ledig
från jobbet för att gå en facklig kurs, enligt förtroendemannalagen:
§6 Beskriver rätten till ledighet utan betalning från
arbetsgivaren. Handels ersätter din förlorade arbetsförtjänst.
§7 Beskriver rätten till ledighet med bibehållna anställningsförmåner. Handels svarar för övriga kostnader
(logi, mat, resor.)
Anmäl
dig sena
st fyra
veckor fö
re kursstart om
inget
annat an
ges!
Handels avd 9
Ungdomskurser
Fackets grunder. En tvärfacklig kurs för medlemmar under 30 år
som vill veta mer om facket. Kursen handlar om fackets historia, beskriver
vad facket arbetar med idag, lagar och avtal. I Fackets grunder träffar du
ungdomar från olika fackförbund.
Datum: Lokala ungdomskommittén bjuder in till kursen när datumen
är fastställda.
Fackets grunder -återträff. Regional ungdomskurs för dig som
gått Fackets grunder.
Datum: Lokala ungdomskommittén bjuder in till kursen när datumen
är fastställda.
övriga kurser och konferenser
Förtroendemannakonferens. Aktuell information inför de
lokala löneförhandlingarna 2008. För fackliga förtroendemän.
Ekonomi: Ledighet enligt FML §6 och 7.
Datum: 27 februari.
Handelsombudsdag. En dag för dig som har hand om facklig information på arbetsplatsen.
Ekonomi: Ledighet enligt FML §6.
Datum: 9 april.
verksamhetskonferens, Planering av verksamheten 2009.
Ekonomi: Ledighet enligt FML § 6.
Datum: 25 augusti.
liga för-troendemän.
Ekonomi: Ledighet enligt FML §6 och 7.
Datum: 22 oktober.
Representantsskapsmöten
Representantskapets årsmöte
Representantskapets höstmöte
Ekonomi: Ledighet enligt FML §6.
Datum: 26 november.
© mezzo media ab
Ekonomi: Ledighet enligt FML §6.
Datum: 2 april.
adress:
Kungsgatan 9D
553 31 Jönköping.
telefon:
036-30 99 30
telefax:
036-16 33 60
e-post:
jonkoping
@handels.se
www.jonkoping.
handels.se.
telefontid:
8.00-16.00.
Fredagar:
8.00-13.00
studie
9:an
lokala &
regionala
utbildningar
2008
försäkringskonferens. Aktuell försäkringsinformation för fack-
Handelsanställdas
förbund avd 9