Nyhetsbrev 10/2015 - Historiska institutionen

Historiska institutionen
EXTERNT NYHETSBREV nr 10, 16 september 2015
PREFEKTEN HAR ORDET
Harry Svensson har fått 50 000 kronor av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare för att finansiera
slutförandet av sin avhandling. Institutionen gratulerar.
Nästa disputation är Adam Hjorthén, som disputerar den 6 november på avhandlingen BorderCrossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America. Opponent är Ulf
Zander från Historiska institutionen vid Lunds universitet. Mer information i kalendariet.
Jens Ljunggren
_________________________________________________________________________________
KALENDARIUM
__________________________________________________________________________________
VID HISTORISKA INSTITUTIONEN
► DISPUTATIONER
Adam Hjorthén/ Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in
America
Historia, Stockholms universitet
Fredag 6 november, kl 10.00, DeGeersalen, Geovetenskapens hus
Opponent: Ulf Zander, professor, Historiska institutionen, Lunds universitet. Mer information här.
► ”ATT LÄRA UT DYGD” / Sammankallande: Andreas Hellerstedt
Seminariet inom forskningsprojektet ”Att lära ut dygd”.
1/12
Workshop på temat ”Virtue ethics at war”. Lokal och program meddelas senare
► DOKTORANDSEMINARIET / Seminarieledare: Karin Sennefelt och Håkan Forsell.
Doktorandseminariet där även disputerade forskare välkomnas. Sammanträder i regel på tisdagar kl.
13–15 i D900, om inte annat meddelas. Seminarieschemat uppdateras i Mondosajten
”Doktorandseminariet”. Texter kan hämtas i Mondo, beställas av seminarieledaren eller av skribenten.
Fylligare program meddelas senare.
22/9
Hur granskar man en text? Utifrån ett artikelmanus och peer-reviewkommentarer
diskuterar vi vad man ska tänka på när man granskar en text. Material läggs upp på
Mondo.
29/9
Gustav Nyberg presenterar sin avhandlingsplan: Från statare till lantarbetare: om
statarnas klassformeringsprocess i Stockholms län ca 1890-1932.
13/10
Olof Bortz presenterar ett avhandlingsavsnitt.
► FORSKARSEMINARIET / Sammankallande: Therese Nordlund Edvinsson
Forskarseminariet sammanträder olika veckodagar kl. 13–15 i D900. Kontaktperson:
[email protected] Fylligare program meddelas senare.
8/10
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, talar om ”Funktionell
dumhet”. OBS tid och lokal: kl 15-17 i D499.
3/12
Maria Ågren, Historiska institutionen, Uppsala universitet, talar om projektet ”Gender
and work” D900. OBS tiden 15-17.00.
► GENUSSEMINARIET / Sammankallande: Kirsti Niskanen och Helena Tolvhed
Seminariet sammanträder sista onsdagen i varje månad, kl. 15–17 i D900, om inte annat meddelas. Vid
frågor kontakta: [email protected] Fylligare program meddelas senare.
30/9:
Seminarium med forskningsprogrammet Scientific Personae in Cultural Encounters,
SPICE. SPICE-doktorander presenterar sina avhandlingsprojekt. OBS tiden. kl 14–17 i
D900.
Anna Cabanel, The role of the International Federation of University Women in the
emergence of a scientific persona for women. Kommentator: Elisabeth Elgán.
Rozmarijn van de Wal, Creative Scientists? A material culture approach to scientific
personae. Kommentator: Heidi Kurvinen, Stockholm universitet/ University of Oulu.
Lisa Svanfeldt -Winter Remembering the scholar: Scientific persona in obituaries and
condolences on Elsa Enäjärvi-Haavio, 1951. Kommentator meddelas senare
25/10
Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i
skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning. Dunja
Blazevic, forskare och lektor vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
9/12
Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939. Pål
Brunnstrom, FD, Historiska institutionen, Lunds universitet
► IDROTTSHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Jens Ljunggren
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 14–16 i D900, om inte annat meddelas. Fylligare program
meddelas senare.
16/9
Rapporter samt fastställande av seminarieprogramet kommande termin. Obs tiden
13-15
21/10,
Program meddelas senare.
4/11
Program meddelas senare.
16/12
Program meddelas senare.
► MARITIMA SEMINARIET / Sammankallande: Leos Müller
Seminariet sammanträder på fredagar kl. 13–15 i Franzénrummet, Vasamuseet, med videolänk till Utkiken
på Marinmuseum, Karlskrona, om inte annat meddelas. Ev. seminarietexter distribueras ca en vecka innan
(beställs från [email protected]).
2/10
Kvinnliga sjömän – finns dom? Ingrid Kaijser, etnolog, presenterar sin bok och projektet
Sjöfarande kvinnor.
16/10
Makten i hamnen: arbetsstopp, disruptive potential och Storstrejken 1909. Jesper
Hamark, ekonomhistoriker vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, presenterar
sin avhandling.
6/11
Sillens betydelse för svensk säkerhetspolitik 1215-1857. Carl Johan Hagman, VD Stena
Line.
13/11
Afrikaresenärerna: Svenska vetenskapsmän i det koloniala projektets kölvatten. David
Nilsson, teknikhistoriker vid KTH, presenterar ett forskningsprojekt.
27/11
Rysshärjningarna på Sveriges östkust 1719. En kritisk granskning utifrån historiska och
arkeologiska källor. Tomas Englund, arkeolog vid Södertörns högskola, presenterar sitt
doktorandprojekt.
4/12
Riksäpplet (1676): regalskeppet som glömdes bort. Niklas Eriksson, arkeolog vid
Södertörns högskola/MARIS, presenterar sitt postdokprojekt.
► MEDELTIDSSEMINARIET / Sammankallande: Kurt Villads Jensen
Medeltidsseminariet sammanträder kl. 15-17 alternativt 17-19 i D900, om inte annat meddelas.
21/9
Anders Cullhed, Institutionen för kultur och estetik, SU, presenterar sin bok ”Sanning
eller konsekvens? Senantiken och fiktionsteorin” Kl 15-17
5/10
Torben K. Nielsen, Historiska Institutionen, Aalborg Universitet, CBibel och Helgon i
Östersjökorstågen – auktoritet, materialitet och medier”, kl 17-19
19/10
Ville Walta, Helsingfors Universitet presenterar sin avhandling Libraries, Manuscripts
and Book Culture in Vadstena Abbey. Kl 17-19.
2/11
Stina Fallberg Sundmark, Teologiska institutionen, Uppsala Universitet ”Laurentius
av Vaksala och hans Summula”
10/11
Poul Holm, Trinity College, Dublin. ”Den nordatlantiske fiskerevolution 1400-1700”.
OBS: Tisdag, kl 17-19
16/11
Jussi-Pekka Taavitsainen, Turku Universitet, Christian Lovén, Riksarkivet, Kurt
Villads Jensen, SU, ”Reliker och undersökningar av döda kungar” . Kl 15-17.
30/11
Jonas Nordin, Kungliga Biblioteket, Roger Andersson, Historiska institutionen, SU,
”Texter till tiden” ett forskningsprojekt om medeltidstexter och att göra samlingar
tillgängliga för forskning.
14/12
Anna Kjellström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, SU. ”Analyser av
gammalt DNA: möjligheter och begränsningar i senvikingatida arkeologiska
kontexter”, kl 15-17.
► MODERNHISTORISKA SEMINARIET / Seminarieledare: Aryo Makko och Ann Nehlin
Seminariet för modern politisk historia sammanträder på onsdagar kl. 13–15 i D900, om inte annat
meddelas.
22/9
Välkomnar vi alla modernhistoriker till ett möte där vi diskuterar utformningen av
Modernhistoriska seminariet och det modernhistoriska forskningsområdet.
OBS: Lokal D900, tid 11.30-13.00.
23/9
Historiker Heléne Lööw från Uppsala universitet presenterar sin bok Nazismen i
Sverige 2010-2014. Kommentator: Klas Åmark.
21/10
Lubna Qureshi, gästforskare på Ekonomisk historia presenterar sin forskning om Olof
Palme i ett internationellt perspektiv.
11/11
Textseminarium: Ni som vill lägga fram en text på detta seminarium kontakta Ann
Nehlin eller Aryo Makko.
2/12
Andrej Kotljarchuk presenterar sin bok In the forge of Stalin: Swedish colonists of
Ukraine in totalitarian experiments of the Twentieth Century
9/12
Ventilering av forskningsansökningar, kontakta Ann Nehlin eller Aryo Makko om du
vill lägga fram en text.
► URBANHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Berglund
Seminariet sammanträder torsdagar kl. 9-11.30 i D900 om inte annat meddelas. Vi bjuder på kaffe och
en lättare frukost! Ingen föranmälan krävs. Höstens program meddelas senare
► ÄLDREHISTORISKA SEMINARIET / Sammankallande: Mats Hallenberg och Karin Sennefelt.
Seminariet sammanträder onsdagar kl. 17–19 i D900, om inte annat meddelas. Fylligare program
meddelas senare.
30/9
Nils Edling (SU) lägger fram en text: ”Välfärd över tid: långa linjer och snabba nedslag
i ett nyckelbegrepps historia från medeltid till 1800-tal”.
21/10
Leif Runefelt (Södertörn) presenterar sin nyutkomna bok: Att hasta mot undergången.
Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830.
11/11
Anna Nilsson Hammar (Lund) presenterar sitt forskningsprojekt om synen på samvete
i 1600-talets Skånelandskap.
2/12
Tidigmoderna utmaningar. Tillsammans löser vi aktuella forskningsproblem som vi
råkat ut för.
► SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Historiska museets bokfredag: Den långa medeltiden
Fredrik Charpentier Ljungqvist håller föredrag på Historiska museet med anledning av hans
nyutkomna bok Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till
reformation.
Fredagen den 18 september, kl. 15:00–16:00. Föredraget är gratis. Föranmälan kan göras här.
Forskar Grand Prix
Magnus Linnarsson deltar i tävlingen Forskar Grand Prix, Stockholm, med kortföreläsningen
”Vinster i välfärden eller ej?”.
Fredag 25 september, kl 14.15, Debaser Medis.
Afrika söder om Sahara. Frigörelse och avkolonisering
Anders Claréus föreläser om avkoloniseringsprocessen på den afrikanska kontinenten på 50-talet och
vad den betyder för Afrika - vilka utmaningar står Afrika inför under 2000-talet?
Onsdag 4 november kl 19.00, Tensta konsthall. Läs mer här.
Onsdagshistorier på Stockholms stadsarkiv
Varje onsdag, kl. 13–13.45 på Stadsarkivet, bjuds på historisk föreläsning. Hör historiker och
arkivarier berätta! Onsdagshistorier är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.
Fri entré men begränsat antal platser. Mer information på Stadsarkivets webbplats här.
Svenska korståg
Onsdag 16 september kl. 13. Hör om Erik den heliges kanoner, hur kung Magnus Eriksson blev ryskortodox munk, Stockholms blodbad och medeltidens kreativa historieskrivning. Kurt Villads Jensen,
professor vid Stockholms universitet.
Flykting eller arbetskraftsinvandrare?
Onsdag 30 september kl. 13. På 1950-talet rekryterades många tyska kvinnor till svensk
beklädnadsindustri, kvinnor som kom från Central- och Östeuropa vid andra världskrigets slut. Johan
Svanberg, fil.dr, Stockholms universitet.
Idrott som kvinnofrigörelse
Onsdag 14 oktober kl. 13. Företrädarna för Svenska kvinnors centralförbund för fysisk kultur såg
idrott som en väg till samhällsdeltagande på 1920-talet. Helena Tolvhed, fil. dr, Stockholms
universitet.
Välfärd som propaganda och politik
Onsdag 28 oktober kl. 13. Under 1930-talet förde Socialdemokraterna fram välfärden som det
samlande begreppet för sin politik. Nils Edling, docent, Stockholms universitet.
Odödlighetens konst
Onsdag 11 november kl. 13. Förr präglades medaljer över personer för att bevara minnet av deras
egenskaper och handlingar. Vad säger medaljerna om synen på social status? Martin Tunefalk, fil. dr,
Stockholms universitet.
Reformatorns fantastiska propagandamaskin
Onsdag 25 november kl. 13. I en källare i Gamla stan installerades landets enda tryckpress på 1520talet. Där trycktes de texter som formade den svenska reformationen. Möt Olaus Petri! Mari Eyice,
doktorand, Stockholms universitet.
Sjukligt kränkta och obotligt störda
Onsdag den 9 december kl. 13. Förhandlingar mellan patienter, läkare och myndigheter kring
samhällsbesvärlighet, kverulans och psykopati i 1930-talets Sverige. Annika Berg, fil. dr, Stockholms
universitet.
Vad vet du om historia? på Historiska museet
En kunskapsserie på Historiska museet i samarbete med Historiska institutionen, Stockholms
universitet. Mer information finns i kalendariet på museets webbplats här.
Onsdag 16 september kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1600-talet? med museipedagog från museet och Oskar Sjöström, historiker från SU.
Fördjupningstema: Den kosmiska människan: om den tidigmoderna världsuppfattningen.
Onsdag 7 oktober kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1700-talet? med museipedagog från museet och Lisa Hellman, historiker från SU.
Fördjupningstema: Det svenska Ostindiska Kompaniet: Vänner och älskare i Sveriges internationella
förflutna.
Onsdag 4 november kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1800-talet?
med museipedagog från museet och Anna Götlind, historiker från SU.
Fördjupningstema: Fattigvård för barn – ett mikrohistoriskt exempel.
Onsdag 25 november kl 18 – 19:30
Vad vet du om 1900-talet?
med museipedagog från museet och Lennart Palmqvist, historiker från SU.
Fördjupningstema: Historieförmedlingen av Andra världskriget på svenska museer.
Onsdag 9 december kl 18 – 19:30
Vad vet du om 2000-talet?
med Eva Kingsepp, historiker från SU. Fördjupningstema: Nazityskland inom populärkulturen –
historiebruk kring bilder av nazism.
________________________________________________________________________________
ANSLAGSTAVLAN
► PUBLICERAT
Oscar Sjöström publicerade artikeln ”Mångkultur bland det svenskaste som finns” i Svenska dagbladets
Under strecket, den 14 september . Läs artikeln här.
Magnus Linnarsson har publicerat artikeln ”Regera med brev och bud. Postgången mellan Osmanska
riket och Stockholm”, i Karl XII och svenskarna i Osmanska riket, red. Åsa Karlsson, Klas Kronberg &
Per Sandin (Stockholm: Atlantis, 2015), s. 142–158.
__________________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ges ut var tredje vecka under terminstid. Planerad utgivning hösten 2015: 26/8, 16/9, 7/10, 28/10, 18/11, 9/12. En något
kortare version sänds externt och läggs ut på denna sida.
Välkommen att skicka material till: [email protected]