Produktblad

Infälld skjutdörr O17/48
Beteckning
Enkeldörr
O 17 8 x
O 17 9 x
O 17 10 x
O 17 11 x
Karmdagmått*
Bredd x Höjd
Karmyttermått VäggöppningsmåttVikt
Bredd x Höjd
Bredd x Höjd
i kg
700
800
900
1000
790
890
990
1090
21
21
21
21
Pardörr
O 17 15 x 21
O 17 18 x 21
x
x
x
x
2033
2033
2033
2033
1400 x 2033
1700 x 2033
x
x
x
x
2093
2093
2093
2093
1490 x 2093
1790 x 2093
1490
1690
1890
2090
x
x
x
x
2100
2100
2100
2100
54
61
67
72
2890 x 2100
3490 x 2100
107
113
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.
KLASSNINGAR
DESIGN
Oklassad.
Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket
DÖRRBLAD
Dörrbladet är 48 mm tjockt och består av en
stomme tillverkad av massiv spånskiva med
stort antal träslag. Förslag på fritt lagda faner­
mönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen
kan också levereras med faner­mönster i design­
serien Orrspel. Flexibel produktion möjlig­gör stor
O 17/48 är en massiv skjutdörr, som i
träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har
öppet läge göms i väggpartiet. Den är
en beklädnad av 5 mm träfiberskiva.
avsedd att användas som innerdörr i
Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm
TRÖSKEL
offentliga lokaler som t ex skolor, sjuk­
knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket
Skjutdörrar levereras som standard utan tröskel,
hus och vårdcentraler, där öppnings­
kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna
men kan mot beställning levereras
frekvensen är låg eller utrymme saknas
har ett ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad
med tröskelplatta av ek eller annat träslag alter­
för en slagdörr.
kulör. nativt plasttröskel.
Målade dörrar levereras i önskad kulör.
Skjutdörrar levereras utan lås med komplett
Fanerade och laminerade dörrar levereras
sats hängbeslag. Hängbeslagen är kullagrade
som standard med massiv, förtäckt kantlist i
och löper i skena. Nedtill i dörrbladet löper
önskat träslag på vertikala kanter.
styrningen i ett infräst spår. Dörrblad förses
Målade dörrar levereras med målad dörr­
med infällda draghandtag och kanthandtag.
bladskant lika dörrbladsyta.
Övrig beslagning offereras på begäran.
KARM
EXTRA UTRUSTNING
Vitmålad furukarm 45x118 mm men kan mot
Dörrarna kan levereras med lås, glasöppning,
beställning levereras med karmdjup 122 och
synkroniseringsbeslag, sparkskydd m.m.
118–225 mm.
Ädelträkarmar ­tillverkas på furustomme
med massiva pålimningar i önskat träslag från
särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet.
Målad furukarm levereras i önskad kulör.
YTBEHANDLING
Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras
klarlackade, oljade eller betsade.
TRÖSKLAR
Typ CH
Typ B
Typ CG
GLASÖPPNINGAR
21
22
23
24
25
01
S PA R K S K Y D D / H A N D S K Y D D
03
30
BESLAGNING
KANTLIST
145 mm eller karm med valfritt karmdjup
VARIANTER O 17
frihet i mått och olika specialutföranden.
PARBLADIG DÖRR
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt
som motsvarande enkeldörr.
Parmöten till skjutdörrar förses ej med
anslag, utan varje dörrblad fungerar separat.
A
B
C
C
B
A
Väggöppningsmått
Karmyttermått
Karmyttermått
Snitt A-A
Väggöppningsmått
Karmdagmått
67
Karmdagmått
Snitt B-B
67
67
Väggöppningsmått
Snitt C-C
Målad karm
Ädelträkarm
a
a
52
118­225
52
45
a
a
52
45
118­225
a
52
118­225
48
46
a
48
46
118­225
48
46
Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
a
48
46
45
a
Förtäckt kantlist
Målad dörrbladskant
45