Slutseminarium Bygga med BASTA: Bygg för framtiden

Slutseminarium Bygga med BASTA:
Bygg för framtiden - Anläggningssektorn
satsar på giftfritt byggande
Resultat och erfarenheter från projektet Bygga med BASTA
Trafikverket, Skanska, BASTA och IVL Svenska Miljöinstitutet har glädjen att bjuda in er till
slutseminarium för utvecklingsprojektet Bygga med BASTA. Projektet syftar till att utveckla en
kvalitetssäkrad process för val, användning och dokumentation av bygg- och
anläggningsprodukter utan farliga ämnen. Syftet är även att undersöka hur långt det är möjligt att
”bygga med BASTA” och identifiera utvecklingsbehov. På seminariet kommer vi att presentera
resultat och erfarenheter från projektet, föra intressanta diskussioner kring trender inom området
och hur de påverkar oss i våra roller. Vi informerar också om fortsatt arbete i pilotprojekt för
järnvägsentreprenad.
Som deltagare i seminariet har ni chansen att vara med och diskutera framtidens giftfria byggande i
den svenska bygg- och anläggningssektorn och skapa nya affärsmöjligheter.
Välkommen till ett spännande seminarium där vi blickar ut och diskuterar framtiden inom området
giftfritt anläggningsbyggande!
När: Den 2 juni 2015, kl. 13.00 – 16.00
Var: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, anmälan görs till Johanna Fredén, IVL, [email protected],
08-598 564 29 senast den 27 maj.
Program
1. Varför bygga giftfritt?
- Drivkrafter för beställare, entreprenör och miljöbedömningssystem. Trafikverket,
Skanska, BASTA och IVL berättar om vilka nyttor de ser.
2. Hur kan giftfritt byggande bedrivas?
- Introduktion till projektet Bygga med BASTA och pilotprojekten
- Förslag på arbetsprocess för materialval
- Användarens verktyg, säljarens möjlighet, presentation av BASTA
3. Hur långt är det möjligt att ”bygga med BASTA”?
- Resultat från pilotprojekten (drift och underhåll, nyproduktion väg och byggnad)
- Fortsatt arbete i pilotprojekt för järnvägsentreprenad
- Erfarenheter från Trafikverket, Skanska, BASTA och IVL
4. Hur kan man som leverantör arbeta strategiskt med utfasning av farliga ämnen och
tillgängliggörande av information?
5. Diskussion om framtiden inom giftfritt anläggningsbyggande
Varmt välkommen!
Projektet finansieras av: