Är det skolans uppgift att förebygga depression hos ungdomar

Är det skolans uppgift att förebygga
depression hos ungdomar?
Utvärdering av ett skolbaserat preventionsprogram
Pernilla Garmy
Barnsjuksköterska, doktorand
[email protected]
Hälsovetenskapens dag 2015-04-09
Avsaknad av utvärderade program
Program för att förebygga depression
• CWS (Coping With Stress course): selektivt program,
utvecklat i USA
• DISA (Depression In Swedish Adolescents): universellt
program, svensk modifiering av CWS
3
KBT-baserade program
Schemalägg
roliga
aktiviteter
Social
förmåga
Ändra negativa
tankemönster
4
Avhandling
1. Pilotstudie: 62 ungdomar (publicerad)
2. Intervjustudie: 21 ledare (publicerad)
3. Intervjustudie: 89 ungdomar (analys pågår)
4. Enkätstudie: 900 ungdomar (analys pågår)
Resultat från pilotstudien
• Nöjda ledare
• Majoriteten av ungdomarna var nöjda
• Färre depressiva symptom efter Disa
• Bestående effekt (1 år) hos flickorna
Intervjuer med ledare i fokusgrupp
BALANS