Utköp av elevdator våren -15 (Åk -12)

Utköp av elevdator våren -15 (Åk -12)
Vill du köpa ut din elevdator, HP 6360b, ta då med denna blankett ifylld och klar till
återlämningsdagen i slutet av vårterminen. Ha med dator och adapter.
Köpobjekt
Dator:
Pris:
HP6360b
900:-
ADB-nr:
Serienummer:
Villkor
Datorn köps i befintligt skick. Datorn omfattas inte av några garantier eller försäkringar och skolans
åtagande upphör helt i samband med övertagandet. I köpet ingår också en studentlicens av
Microsoft Office 2010. Installationsskiva ingår dock ej. Betalning sker i samband med av skolan
anordnade återlämningsdag i slutet av vårterminen 2015. Tänk på att Tingsholmsgymnasiet är en
kontantlös skola och därför gäller kortbetalning.
Köpare
Namn:
Klass:
Adress:
Ovanstående villkor och belopp godkännes
Datum
Ort
Underskrift
Klipp här!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvitto utköp elevdator
Dator:
Pris:
ADB-nr:
HP6360b
900:-
Ulricehamn
Ort och datum
Serienummer:
Mottaget belopp kvitteras