Produktblad-Solo S

IPC Teknik AB
www.ipcab.com
Solo S
EN 124
Betäckning för nedstigningsbrunn
med gångjärnsförsett lock som kan
låsas. Detta gör att locket inte roterar
vilket ger en jämn förslitning. Detta
tillsammans med en stötdämpande
neoprenpackning minimerar risken
för skrammel och ökar lockets
livslängd. Neoprenpackningen gör
också locket vattentätt under
normala förhållanden.
Locket spärras vid 90˚och kan lyftas
av ramen vertikalt.
- Material: segjärn enligt ISO 1083
(kategori 500-7)
- Belastningsklass: D400 enligt
EN 124
- Ytskikt: Giftfri, vattenbaserad svart färg
enlig BS 3416
TILLVAL :
- Märkning med egen logotype
- Unikt lås
Artikel
nr.
514302
Fri Öppning
(mm)
600
Höjd
(mm)
100
Vikt lock
(kg)
45,5
Vikt tot.
(kg)
85
Trafikklass
D 400
IPC Teknik AB, Torsholm 125, 311 94 Falkenberg. tel.0346-844 09 fax. 0346-838 12, www.ipcab.com [email protected]