Korr2 Beläggningsarbeten Hudiksvall stående

786
±
³
Nordanstig
±
³
763
±
³
307
Jättendal
±
³
785
±
³
±
³
E4
758
784
±
³
Harmånger
760
Vattrång
781
±
³
Vattlång
±
³

±
³
Bergsjö
±
³
761
±
³
782
758
Ilsbo
±
³
Sörby
781
±
³
Omledningsväg
±
³
E4
759
±
³
Välsta
Etapp 3
±
³
750
Beläggningsarbeten
Hudiksvall norr
(vid Statoil)
Etapp 1
84
Tövsätter
Hudiksvall södra
Djuped
Hudiksvall
Sörforsa
±
³
675
583
±
³
Infart till väg 758
(Hudiksvalls flygplats)
778
775
±
³
Etapp 2
±
³
84
751
±
³
±
³
745
748
±
³
±
³
±
³
±
± ³
³
745
Rogsta
±
³
749
Hamre
752
758
±
³
Näsviken
±
³
Edsta
780
777