Peter Astner CV (SWE)

Peter Astner
Peter Astner
Business Intelligence
Architecture & Development
Peter har flera års erfarenhet av Business Intelligence lösningar och är specialiserad inom både Microsoft och
Qlikviews plattformar. Han har arbetat med IT sedan 2006 både i Sydafrika och i Sverige. Peter jobbar dagligen med
utredningar, dataflödesanalyser och utveckling. Han har en god analytiskt förmåga, en positiv attityd och är alltid
resultatfokuserad.
Experience
IT since 2006
BI since 2007
Architectures
DW/DM - Kimball
DW/DM - Inmon
QlikTech Architect group
Roles
IT-Architect
Business Intelligence Architect
Business Intelligence Developer
Qlikview Developer
Solution Architect
Quality Assurance Analyzer
Configuration Control Manager
Production Planner
Teacher
Microsoft
Analysis Services (SSAS)
Integration Services (SSIS)
Information Services (IIS)
Reporting Services (SSRS)
SQL Server
Visual Studio (BIDS)
Visual Studio .NET
QlikTech
Qlikview Developer
Qlikview Publisher
Qlikview Server
Operation Systems
MS Windows
Programming
.NET
ASP.NET
ASP
C#
HTML/XHTML
JavaScript
Qlikview Scripting
SQL/TSQL
VBScript
Utbildning
Vidareutbildning
2012-13 Certifierad IT-Arkitekt Master (Dataföreningen Kompetens)
2011
Dimensional modeling in depth (Kimball University)
2010
Designing SQL Server 2008 R2 Business Intelligence
Solutions
2010
Qlikview Set Analysis (QlikTech)
2008
Designing, Implementing and maintaining Microsoft SQL
Server 2005 Integration Services
2008
Advanced Qlikview development
2008
Qlikview Server & Publisher
2008
Qlikview Professional
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Grundläggande utbildning
2005
2005
2003
Spoken languages
English
Swedish
Contact Peter Astner for more information
Web: www.astnerweb.se
Mail: [email protected]
Phone: +46 (0)70 358 17 07
Degree of Bachelor of Science (with a major in Computer
Science)
Project Management, 10p
Bachelor of Science in Industrial Economics Engineering
Gävle
Gävle
Gävle
Peter Astner
Exempel på uppdrag
2015
Datawarehouse Design
Klarna
BI-Arkitekt
Peter ansvarar för arkitekturella beslut gällande Klarnas datawarehouse och BI lösningar.
Utmaningen på Klarna handlar om stora datamängder, hadoop integrationer samt även anslutande
open source tekniker.
Verktyg: MSSQL, SSIS, TSQL
2015
2014
2013
Retail Data Warehouse
Gant AB
Business Intelligence Architect
Peter jobbade i ett mindre team med utredningar, arkitekturfrågor och utveckling av ett Enterprise
Data Warehouse. Arkitekturen som realiserades byggde i hög grad på modularisering och separation
av logik samt hantering av flera Gant instanser. Lösningen genomfördes utifrån ett Kimballperspektiv
där inkrementella moduler exekverade fristående från varandra.
Verktyg: Office, Visio, MSSQL Server, MSSQL SSIS, MSSQL SSAS
2014
Transactional Reporting EMIR
Swedbank
BI-Specialist
Peter sysslade med olika rapporteringsprojekt inom Swedbanks BI-avdelning. Bland annat jobbade
han med EMIR-direktiv inom UTI rapportering samt även reconciliationprocesser och övrig finansiell
rapportering.
Verktyg: MSSQL, SSIS, TSQL
2014
2013
P2P Architecture Description
MoneyMatch
IT- Architect
Företaget MoneyMatch ville starta bankverksamhet med fokus på snabba automatiserade online lån.
Automatiseringen skulle inkludera fakturering, betalning, signering och rapporteringsprocesser. Detta
inkluderade flertalet integrationer mot bankrelaterade kontrollsystem och tredjepartsförsäljare.
Verktyg: Office, Visio
2013
Invoice Integration Migration
Västerås kommun
IT- Architect
Peter jobbade med integrationen av ett faktureringssystem (Purchase) utvecklat av Insera AB.
Västerås kommun var i färd att genomföra en organisationsförändring i samband med införandet av
ett nytt bokföringssystem. Peters arbete bestod i att analysera påverkan på faktureringssystemet
samt att sätta upp integrationer till och från bokföringssystemet.
Verktyg: Office, Visio, MSSQL Server, MSSQL SSIS
Contact Peter Astner for more information
Web: www.astnerweb.se
Mail: [email protected]
Phone: +46 (0)70 358 17 07
Peter Astner
2013
2012
2011
Business Intelligence Process
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Dokument för utvecklingsprinciper och best-practice-lösningar för olika typer av problem utformades
löpande. Även processer för beställningar, produktionssättning mm togs fram. Peter arbetade även
löpande med utvärderingar av befintliga systemintegrationer och systemfunktioner vilka placerades i
en plan för re-design. Peter satt även med i processen för nyförvärv av system för att ansvara för
integrationsfrågorna (HR/Lön och Koncernjusteringar).
Verktyg: Office, Visio
2013
2012
2011
BI Maintenance and Development
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Developer
Peter utförde vidareutveckling, incidenthantering och nyutvecklingsprojekt inom Qlikview, SSAS och
SSIS. Utvecklingen syftade i huvudsak på områdena finans, planering, HR och inköp. Ett antal
Qlikview applikationer skapades. Inom SSAS skapade Peter två kuber för Ad-hoc behov inom finans
och HR. Kuberna byggde på det tidigare datalagret och hade olika partitioner som exekverade
självständigt beroende på hur DW-modulerna laddades.
Verktyg: Qlikview, SSAS, SSIS, Office
2012
Qlikview Platform Migration
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Migrering från Qlikview 9.7 till version 11. Migreringen medförde en förstudie där Peter tog fram nya
principer och regelverk för Sourcedocument- och publisherstrukturen (Qlikview Bak-End). I samband
med projektet tog Peter även fram utvecklingsprinciper samt ett regelverk (best-practice) för hur nya
Qlikviewapplikationer får programmeras och se ut. Syftet med det senare var att BI-avdelningen
fortsättningsvis ska kunna sätta arkitekturkrav på framtida utvecklingsprojekt inom Qlikview som köps
in av extern part.
Verktyg: Visio, Qlikview, Office
2012
2011
HR and Finance Data Warehouse
Ambea Sverige AB
Business Intelligence Architect
Peter ansvarade för arkitektur och utveckling av ett Data Warehouse. Projektet genomfördes med ett
Kimballperspektiv och involverade en förstudiefas som mynnade ut i ett arkitekturförslag vilket
därefter realiserades. Projektet involverade även en rad sidoprojekt som syftade till att reparera
underliggande arbets- och dataflödesprocesser för att öka datakvalité och minimera merkostnader i
form av manuellt arbete i back-office-system.
Verktyg: MSSQL, SSIS, Visio, Office, Visual Studio (BIDS), SSAS, Qlikview
2011
2010
Access Management Platform
Sandvik Systems & IT Services
Business Intelligence Architect
Peter var ansvarig för arkitekturen i en säkerhetsplattform som skulle underlätta accesshantering mot
Front-End. Säkerhetsplattformen skulle förenkla, automatisera samt standardisera de processer som
hör till access management inom Sandvik. Den slutliga lösningen skulle omfatta godkännandeflöden
av accesser, funktioner för dataägandeskap, loggning och säkerhetsmatriskonfigurering.
Verktyg: Visio, Office, Qlikview, SSIS, MSSQL, Visual Studio.NET
Contact Peter Astner for more information
Web: www.astnerweb.se
Mail: [email protected]
Phone: +46 (0)70 358 17 07
Peter Astner
2009
Logistic system development
Biotech Fuel
Solution Architect/System Developer
Peter var ansvarig för arkitekturen och utvecklingen av ett logistiksystem till pelletstillverkaren Biotech
Fuel i Sydafrika. Syftet med projektet var att ge Biotech kontroll över lagersaldon och kvalité på
råmaterial samt en förståelse för hur pass väl leverantörerna kunde leverera. Ett annat syfte med
projektet var att automatiskt räkna av råmaterial utifrån invägd färdigprodukt. Övriga krav på systemet
var att hantera kostnader, grundläggande rapportering och system accesser.
Verktyg: MYSQL, Visual Studio .NET, Visio, Office
Anställningar
2015-03
Klarna AB
Business Intelligence Architect
2013-05
Nordicstation AB
Business Intelligence Specialist
2011-10
Ambea AB
Business Intelligence Architect
2008-03
Mandator AB / Fujitsu Services AB
Business Intelligence Consultant
2007-01
Manpower AB
BI Consultant
2006-05
Ericsson AB
Configuration Control Manager
2004
Ericsson AB
Production planner
2003
Högskolan i Gävle
Lärare
2005-2003
Hagaskolan i Hofors
Lärarvikarie
Contact Peter Astner for more information
Web: www.astnerweb.se
Mail: [email protected]
Phone: +46 (0)70 358 17 07