2015-3 Närsalter

2015-3 Närsalter
Part A Eutrof recipient
Part B Kommunalt avlopp
NO2-N, NO3-N, NO23-N, NH4-N, Ntot, Kjeldahl-N, PO4-P, Ptot,
Si, Färg (Abs, Pt), Konduktivitet, pH
Part C Syntetisk lösning, högt pH
Kontrollera att paketet innehåller de provpar som beställts. Flaskorna
för Del A Eutrof recipient är märkta A1 och A2, de för Del B Kommunalt avlopp är märkta B1 och B2.
Proverna är okonserverade. Förvara flaskorna oöppnade, mörkt och
svalt – ej frysta – tills de ska analyseras. Hantera proverna så långt som
möjligt enligt gällande rutiner för ert lab.
Information om hur du fyller i och skickar svarsblanketterna hittar du
på baksidan. Om du vill ändra i redan rapporterade resultat skicka då en
ny blankett senast sista svarsdag. Informera oss så att vi kan makulera
din första blankett. Vi kan inte själva göra ändringar i blanketterna.
Om du analyserar en parameter med olika metoder får du rapportera
flera resultat utan extra kostnad. Färg-Abs och Färg-Pt räknas som en
parameter.
Nytt! Nu kan du rapportera både delarna på samma blankett!
Schema
Utskick
Analys
Sista svarsdag
Preliminärrapport
20/4
23/4
13/5
v 22
Kontakt
Marsha Hanson
08-674 72 77
[email protected]
Marcus Sundbom
08-674 72 42
[email protected]
Att tänka på vid rapportering…
mindre-än värden (<)
Färg
Då mindre-än värden inte kan bearbetas statistiskt föreslår vi att du rapporterar faktiska mätvärden för resultat
som är något under rapporteringsgränsen om de kan
anses vara tillförlitliga. Komplettera för SWEDACs
räkning med mindre-än svaret på en extra rad och ange
vilka data som inte är avsedda för ACES i kolumnen
”Extra info”. Information kan även lämnas i kommentarsfältet. Se exemplet på andra sidan. Mätvärden som är
långt under rapporteringsgränsen, eller på annat sätt
orimliga, bör rapporteras endast som mindre-än värden.
Egenfärg
NH4-N, NO2-N, NO3-N, NO23-N och PO4-P
 Absorbans
Den spektrala absorptionskoefficienten beräknas enligt
SS-EN ISO 7887:
α(λ) = A/d×1000
α(λ)
absorptionskoefficient
A
provets absorbans vid våglängd λ
d
kyvettlängd (anges i mm)
Extra Info: Våglängd i nm och kyvettlängd i mm.
 Färg-Pt
Färgtal i mg Pt/l. Om du beräknar färgtal utifrån absorbansen uppge absorptionskoefficienten på raden ”FärgAbsorbans”. Det kostar inget extra.
Välj lämplig parameteralternativ om du korrigerat för
provvattnets egenfärg.
Kontrollera att resultaten anges med korrekta enheter.
ACES Provningsjämförelser
Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm
Hemsida: http://enviropro.itm.su.se
Rapportering
Hämta svarsblanketterna från http://enviropro.itm.su.se/ och spara dem på din dator. Blanketterna är pdffiler som kan fyllas i, skrivas ut och sparas på datorer som har Adobe Reader 7 (eller senare version) installerat.
Adobe Reader är gratis och kan hämtas på http://get.adobe.com/reader/.
Observera: Nu kan du rapportera del A och del B på samma blankett.
Anpassa och fylla i blanketten.
1. Fyll i de obligatoriska kunduppgifterna.
2. Ta bort rader för parametrar du inte analyserat genom att klicka på den röda minus-knappen.
3. Lägg till nya rader längst ner genom att klicka på den gröna plus-knappen, t.ex. för parametrar som analyserats
med flera metoder eller resultat under rapporteringsgränsen (se rutan om mindre-än värden på andra sidan).
Ändra parameter med nedrullningslisten.
4. Komplettera gärna med mätosäkerheten, oftast i procent av analysvärdet och med täckningsfaktorn 2.
5. Använd de medsända analyskoderna för att beskriva dina metoder. Hittar du inte en lämplig kod välj ”XX” och
beskriv metoden kortfattat i kolumnen Extra Info eller i Kommentarer-fältet. Kontakta oss om något är oklart.
6. Ändra eventuellt Analysdatum.
7. Använd kolumnen Extra info och fältet Kommentarer för uppgifter som är relevanta för den statistiska
behandlingen av dina resultat eller för information avsedd för SWEDAC.
Öppna e-post-knappen fungerar med de flesta e-postprogram*. Den skapar ett unikt Form ID och öppnar ett
meddelande i ditt e-postprogram med resultaten bifogade i xml-format. Du måste själv skicka meddelandet inifrån
ditt e-postprogram. Saknas någon av de obligatoriska kunduppgifterna öppnas en varningsruta. Komplettera och
tryck igen på knappen – ett nytt Form ID genereras. En bekräftelse skickas när vi fått dina resultat.
Tryck på Print för att skriva ut ett eget arkivexemplar av blanketten med samma Form ID. Du kan även spara eller
skriva ut en tom, hel- eller halvfylld blankett – vilket kan vara praktiskt att använda som kladd.
 Öppnas inget meddelande kontrollera att ditt e-postprogram är valt som standard på din dator. Fungerar knappen fortfarande
inte spara den ifyllda pdf-blanketten och skicka den som bifogad fil till [email protected] I vilket fall får du en bekräftelse.
Lägg till /
ta bort rader
Fyll i Del —
A, B eller C
Du kan ge flera resultat för
en parameter om olika
metoder har använts.
Ändra
parameter
Det finns två fält för
dina kommentarer.
Komplettera analyskoden (KRUTkoden)
”Öppna e-post” genererar en unik Form ID
och skapar ett e-post meddelande med
dina resultat bifogade.
Ändra till ditt
analysdatum
Skriv ut med
Print-knappen
Observera vilka enheter som efterfrågas!
Rapporterade resultat kan korrigeras endast om du kontaktar oss senast sista svarsdag!