2015-5 Jonbalans - Enviropro

2015-5 Jonbalans
Färg (abs / Pt), konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, hårdhet (Ca+Mg / dH),
Ca, K, Mg, Na, Cl - , F - , SO 4 2- , summa anjoner, summa katjoner, COD Mn , TOC
Del A (prov A1 och A2) Humös recipient
Del B (prov B1 och B2) Eutrof recipient
Klorofyll a
Del C (prov C1 och C2) Eutrof recipient
Kontrollera att paketet innehåller de provpar som beställts.
Schema
Proverna är okonserverade. Förvara flaskorna oöppnade, mörkt och
svalt – ej frysta – tills de ska analyseras. Hantera proverna så långt som
möjligt enligt era rutiner. Följ gällande råd och riktlinjer vid hantering
av avloppsvatten.
Utskick
Analys
Sista svarsdag
Preliminärrapport
Information om hur du fyller i och skickar svarsblanketterna hittar du
på baksidan. Vill du ändra dina rapporterade resultat kan du skicka en
ny blankett senast sista svarsdag. Informera oss så vi kan makulera din
första blankett. Vi kan inte själva göra ändringar i blanketterna.
Flera resultat för en parameter som analyserats med olika metoder får
rapporteras utan extra kostnad. Gäller även för färg (abs / Pt), samt
hårdhet (Ca+Mg / dH) som båda räknas som en parameter.
Nytt! Nu kan du rapportera samtliga delar på samma blankett!
5/10
8/10
28/10
v 46
Kontakt
Marsha Hanson
08-674 72 77
[email protected]
Marcus Sundbom
08-674 72 42
[email protected]
Att tänka på vid rapportering…
Mindre-än värden (<)
Eftersom mindre-än värden inte kan bearbetas statistiskt
föreslår vi att tillförlitliga resultat som är något under
rapporteringsgränsen rapporteras som faktiska mätvärden.
I så fall komplettera för SWEDACs räkning med mindre
-än svaret på en extra rad och ange i kolumnen ”Extra
info” vilka data som inte är avsedda för ACES.
Information kan också lämnas under ”Kommentarer”. Se
exemplet på andra sidan. För mätvärden som är orimliga
eller långt från rapporteringsgränsen rapportera endast
mindre-än värden .
TOC/Corg
Uppge mätprincip på blanketten under Extra info.
1
2
3
4
TOC≈ TC (totalkol)
TOC = TC - TIC (totalkol - totalt oorganiskt kol)
TOC≈ NPOC, NVOC (icke-flyktigt organiskt kol)
Annan princip
Färg
 Absorbans
Den spektrala absorptionskoefficienten α(λ) beräknas
enligt SS-EN ISO 7887:
α(λ) = A/d×1000
A
provets absorbans vid våglängd λ
d
kyvettlängd i mm
Komplettera dina resultat med våglängd i nm och
kyvettlängd i mm i kolumnen ”Extra Info”.
 Färg-Pt
Färgtal i mg Pt/l mät med komparator eller annat instrument. Om du omvandlar absorbans till färgtal, beräkna
gärna den spektrala absorptionskoefficienten och uppge
den på raden ”Färg-Absorbans”. Det kostar inget extra.
Hårdhet
Rapportera både Ca+Mg och hårdhet i dH till samma
kostnad.
Se till att ange resultaten med korrekta enheter.
ACES Provningsjämförelser
Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm
Hemsida: http://enviropro.itm.su.se
Rapportering
Svarsblankett finns på http://enviropro.itm.su.se/ under fliken Dokument. Blanketten är en pdf-fil som kan
fyllas i, skrivas ut och sparas på datorer som har Adobe Reader 7 (eller senare version) installerat. Den senaste
version av Adobe Reader kan hämtas gratis på http://get.adobe.com/reader/.

Spara en kopia av blanketten lokalt på din dator.

Fyll i de obligatoriska kunduppgifterna.

Lägg till rader genom att klicka på den gröna plus-knappen. Rader kan tas bort med den röda minus-knappen.

Fyll i Del. Nu kan alla delar rapporteras på samma blankett.

Välj Parameter med nedrullningslisten.

Mätosäkerheten är frivillig. Anges oftast i procent av analysvärdet och med täckningsfaktorn 2.

Analyskoder används för att beskriva metoderna. En lista med aktuella analyskoder skickas tillsammans med
proverna. Om du inte hittar en kod som motsvarar din metod skriv ”XX” och beskriv metoden kortfattat under
Extra Info eller i Kommentarer-fältet. Kontakta oss om något är oklart.

Ändra Analysdatum vid behov.

Använd kolumnen Extra info och fältet Kommentarer för uppgifter som är relevanta för den statistiska
behandlingen av dina resultat eller för information avsedd för SWEDAC.

För att skicka dina resultat till ACES tryck på Öppna e-post-knappen som skapar ett unikt Form ID och
öppnar ett meddelande i ditt e-postprogram med resultaten bifogade i xml-format. Funktionen fungerar med
de flesta e-postprogram*. Observera att du själv måste skicka meddelandet inifrån ditt e-postprogram. Om
någon av de obligatoriska kunduppgifterna saknas öppnas en varningsruta. Komplettera och tryck igen på
knappen – ett nytt Form ID genereras. En bekräftelse skickas automatiskt när vi fått dina resultat.

Tryck på Print för att skriva ut ett arkivexemplar av blanketten med samma Form ID. Ett tips är att skriva
ut en tom eller halvifylld blankett för att använda som kladd.
 Om inget meddelande skapas kontrollera att ditt e-postprogram är valt som standard på din dator. Om det fortfarande inte
fungerar kan du skicka den ifyllda pdf-blanketten som bifogad fil till [email protected] I vilket fall får du en bekräftelse.
Lägg till /
ta bort rader
Fyll i Del —
A, B eller C
Ge flera resultat för en parameter
om olika metoder har använts.
Ändra
parameter
Det finns två fält för
dina kommentarer.
Komplettera analyskoden (KRUTkoden)
”Öppna e-post” genererar en unik Form ID och skapar ett e-post meddelande med dina resultat bifogade.
Ändra till ditt
analysdatum
Skriv ut med
Print-knappen
Observera vilka enheter som efterfrågas!
Rapporterade resultat kan korrigeras endast om du kontaktar oss senast sista svarsdag!