Städdagen. Sommarskötsel. Blogg. Garage

Infobladet
Vistatunets samfällighetsförening
Städdagen.
Vi har haft årsstämma och städdag i början av maj. Stort tack till alla som var med på städdagen, vi
fick mycket gjort och vädret var strålande. Årsstämman var snabbt avklarad och inte mycket att
skriva om då det kommer ett separat utskick med protokoll därifrån.
Sommarskötsel.
Kom ihåg att vi gemensamt ska klippa gräset på gården i sommar. Alla har fått ett schema som även
sitter på soprumsdörren.
Blogg.
Nu finns det en blogg där vi kommer lägga upp infoblad och annan viktig information. Ni får jätte
gärna börja följa den. Då får ni ett mail varje gång något publiceras där. Adressen är
https://vistatunet.wordpress.com
Garage.
Under våren så har det varit flera inbrott och även inbrottsförsök i garagen och det är främst garagen
längst upp på parkeringen som är drabbade. Mot bakgrund av detta så ser vi gärna att dem som
känner sig oroliga eller är drabbade går samman i en grupp och kommer med förslag till
samfälligheten på hur vi kan lösa problemet.
Det är också tillåtet att bygga innerväggar och byta ut låsanordningen i sitt eget garage. Dock finns
det tre förutsättningar: Medlemmen bekostar det själv, det utförs på ett yrkesmannamässigt sätt och
att det lämnas kvar när medlemmen flyttar.
Cyklar och bollspel.
En påminnelse till alla föräldrar med yngre barn. Tala med era barn om riskerna med att cykla fort
genom vårt område och att sparka boll nära husen. Vad vi vet har det inte inträffat någon olycka
ännu och så vill vi att det ska fortsätta vara.
Trevlig sommar önskar styrelsen.
Ordförande, Håkan Johansson
Kassör, Leif Estevall
Sekreterare, Jonas Lilja
Suppleant, Susanne Juliusson