Ansökan om medlemskap i Rixö Båtklubb

Rixö Båtklubb
Box 34
454 21 Brastad
Rixö Båtklubb
Blankett för ansökan om medlemskap, och uppdatering av Rixö Båtklubbs
Medlems- och Båt- register*. Lämnas till styrelsemedlem eller skickas till klubben.
Markera med kryss:
Ansökning om medlemskap (Båtuppgifter ska uppges om man har båt).
Ändring av Rixö Båtklubbs register (adressändring, båtuppgifter mm.).
Personuppgifter:
Adressuppgifter:
Förnamn:
Gatuadress:
Efternamn:
Postnummer:
Födelseår:
Postadress:
Telefon/Mobil:
E-Mail:
Vill ni stå på klubbens kölista för båtplats?
(Lediga båtplatser tillfaller i första hand
boende i Lysekils kommun)
Eventuell sommarbostad:
Adress:
Ja
Nej
Båtuppgifter:
Telefon:
Båtfabrikat:
Byggnadsår:
Längd (cm):
Bredd:
Motorfabrikat:
Djupgående:
Maxfart:
(knop)
Motor Nr.
Styrka:
(hkr.)
Markera med kryss:
Båttyp:
- Motorbåt
- Segelbåt
Material:
Öppen – MBÖ
Halvdäckad – MBH
Ruffad – MBR
Kölbåt - SBK
Jolle – SJ
Annan / eka
Övrigt:
Trä
Plast
Annat
Motor:
Datum
Underskrift
Är båten försäkrad?
Förarintyg/examen?
Finns VHF- radio?
Inom.
Utom.
Ingen
Drivmedel:
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Bensin
Diesel
Annat
Uppgifterna lämnade av:
Ort
* Rixö båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen, SBU, vilket b.l.a. innebär att en prenumeration på tidningen
Båtliv ingår i medlemsavgiften samt att medlemmar har rätt att teckna försäkring i Svenska Sjö
Rixö Båtklubb * Box 34 * 454 21 Brastad * Telefon 0523 47576
Bankgiro 5348-8433 Org. Nr: 802430-6204
Hemsida: www.rixobk.se e-mail: [email protected]
Rev. 4