INITIATIVÄRENDE ALLIANS FÖR SKÅNE

INITIATIVÄRENDE ALLIANS FÖR SKÅNE
SJUKVÅRDSNÄMND SUS
BYGG UT E-HÄLSA INOM HJÄRTSJUKVÅRD
I Skåne har det drivits två projekt om användande av ny teknik för patienter med hjärtsvikt.
Det första var ett EU-projekt inom ramen för eHealth for Regions tillsammans med en rad
Östersjöstater där man hade interaktiv webbaserad patientutbildning och elektronisk våg och
elektronisk blodtrycksöverföring. Det andra var ett mindre projekt med vårdcentralen i Sjöbo
och Sony. Bägge har visat att tekniken fungerar och stor patientnöjdhet. Den första studien
indikerade också en stor potential.
På arytmisektionen i Malmö förses numera patienter som får pacemaker rutinmässigt med en
sändare som överför data om hjärtats funktion till SUS och dessutom ger patienten instruktioner
vid behov. Detta har lett till ett drastiskt minskat behov av återbesök, vilket innebär att både
patienter och personal kan använda sin tid till annat.
I de två första fallen har inte resultaten lett till någon implementering. SUS har hög andel
vårdtillfällen för hjärtsvikt och här finns potential till bättre livskvalitet för patienterna och färre
inläggningar. I det sistnämnda fallet behöver pacemaker-övervakningen utökas till att erbjudas
alla patienter, inte bara de som får pacemaker i Malmö, för att förbättra deras välbefinnande och
ge personalen mer tid för andra patienter.
Vårt förslag är att erfarenheterna implementeras på de vårdcentraler som är ackrediterade för
hjärtsvikt i samarbete med sjukhuset med en successiv utbyggnad, samt att förutsättningar för
en utökad pacemaker-övervakning skapas.
Allians för Skåne, den 13 augusti 2015
Stefan Lamme (M), andre vice ordförande sjukvårdsnämnd SUS
Ewa Bertz (FP)
Niels Paarup-Petersen (C)
Tony Rydberg (KD)
Allians för Skåne – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan
och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om
långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.