Krukväxtjord lera & kisel

Krukväxtjord lera & kisel
Rik på mineraler
Stabil cellstruktur och växtvävnad
Krukväxtjord för professionellt bruk
FAKTA
Krukväxtjord lera & kisel
50% Låghumifierad blocktorv
50% Medelhumifierad harvtorv
En kalkad och grundgödslad jord med
inblandning av 5 volymprocent tvättad grus,
vilket medverkar till att jorden blir
strukturstabil. Dess rika innehåll av
mineraler befrämjar växtens kvalitet och
hållbarhet.
Siktning
pH – värde
Lt-värde
Flerårig erfarenhet av krukväxtodling har visat
att denna jord blivit en av de mest använda
krukväxtjordarna för professionellt bruk.
0 – 20 mm
5,5 – 6,5
2,5 – 4,5
Tillsatser;
- Kalkstensmjöl och Dolomitmjöl
- Specialgödselmedel i form av PG-Mix
- Långtidsverkande mikronäring
- Kisellera 2 – 6 mm
- Tvättad grus 1 – 3 mm
Mycket lämplig till odling av t ex Poinsettia,
Cyklamen, Begonia elatior,
Krukchrysanthemum, Campanula, Viola,
utplanteringsväxter samt övriga krukväxter.
Art.nr.
Benämning
Antal/enhet
720 573
720 060
Krukväxtjord lera & kisel 60 l
Bulkvara Krukväxtjord lera & kisel
42 st/pal
kbm
Weibulls Horto AB
Herrestadsvägen 24
276 50 Hammenhög
Telefon: 0414 - 44 37 00 (växel)
Telefax: 0414 - 44 37 20
www.weibullshorto.se
VAT.nr: SE556751192701
Reg.nr: 556751-1927
Styrelsens säte: Simrishamn, Sverige