Föreläsning 4

INTERVENTIONELL URORADIOLOGI
Kjell Geterud
Buk-Kärl-Radiologi SU
•
•
•
•
•
•
•
PERKUTAN NEFROSTOMI
PERKUTAN DUBBELPIGTAIL
PEKUTAN STENEXTRAKTION
DILATATION AV A-V FISTLAR
TROMBOLYS AV A-V FISTLAR
TUNNELERAD DIALYSKATETER
DRÄNERING AV CELE POST TX
NJURE
• BEHANDLING AV
NJUREXPANSIVITETER
PERKUTAN NEFROSTOMI
•
Obstruktion: Konkrement, benign stenos,
malignitet
•
Post op:
Läckage, striktur
Kontraindikationer
• Ökad blödningsbenägenhet
• Obehandlad infektion
OBS vid svår urosepsis bör dock avlastning ske utan dröjsmål
Komplikationer
•
•
•
•
Blödning
Punktion av närliggande organ
Infektion
AV-fistel
PERKUTAN DUBBELPIGTAIL
• Vid behov av intern dränering
vid svårigheter att lägga kateter via blåsan
PERKUTAN
STENEXTRAKTION
SUPRABUBISK
BLÅSKATETER
DRÄNERING AV
VÄTSKEANSAMLING
POST TX NJURE
Dialysfistlar
Komplikationer
Fisteln ger för lite Stenos
Högt tryck i fisteln Avflödesproblem
Trombotisering av fistel/graft
TROMBOLYS AV
DIALYSFISTEL
Dialysgraft med trombotisering
TUNNELERAD DIALYS-CVK
indikationer:
•Patienter som ej klarar PD
•Akut hemodialysbehov med
viss varaktighet
•Dialys under tid som opera-tivt anlagd fistel läker
A-V FISTLAR EFTER
NJURBIOPSI
Behandlas med klister eller annat permanent
emboliseringsmaterial
I DETTA FALL EN TX NJURE
Embolisering av AngioMyoLipom
• Akut vid blödning
• Elektivt vid blödningsrisk > 4 cm
Före embolisering
Efter embolisering med
Etanol + PVA 45 –150 µm
Preoperativ embolisering av
tumör
NJURARTÄREMBOLISERIG
VID AUTOSOMAL
DOMINANT POLYCYSTISK
NJURSJUKDOM
Sammanfattningsvis har pat med ADPKD en fortsatt tillväxt
av sin polycystiska njursjukdom även när uremi blivit
manifest och pat antingen är i hemodialys eller blivit
transplanterad.
Problem med kompression av bukorganen(t. ex ischemisk
kolit, ileus eller intestinal perforation. Hematuri)
Olika kirurgiska behandlingar har prövats, nefrektomi,
cystfenestrering.
KOMPLIKATIONER
(efter embolisering generellt)
• Övergående feber upp till drygt 38 grader under
upp till 12 dagar.
• Flanksmärtor med början c:a 1 timme post
embolisering och max dygnet efter embolisering. I
avtagande under c:a 5 dagar.
Före embolisering
Efter embolisering
Efter embolisering
Cystnjure kort tid efter embolisering
4 år post embolisering