Program

Program Solvalla 2. – 5.1.2015
FSO startuppläger Solvalla 2. – 5.1.2015 Preliminära
proggram
2.1. Fredag
12 – 1600
Ankomst inkvartering
1300 – 1600
T1: Stiglöpning grundkarta1,5-2 h frivillig
1600 – 1630
Palaver lägergenomgång
1630 - 170 Middag
18 – 20
T2: Nattorientering emit med OK77 eller rörlighet med Elli
Plats
När terräng Pasi
Lektionsal Kristian
Halti hallen
OK77 med minibuss och bil/
Studio Rantala med Elli
Kvällsbit
20 – 2130 Bastu strandbastun
3.1. Lördag
Frukost 0730 -0800
0930-1130
T3: Backdrag (uthållighet) med Orientering ned
FSO Kristian, Pasi/ ute
Start vid strandbastun
Emit
12-00-13.00 Lunch
1530-1700
T4: koordination:
Bollspel, Gym-, spinning 2x 45 min, eget val
17–18.00 Middag
1830- 2000
T5: Rörlighet
Bollspel Jumpasalen Pasi
Spinning vig gym Emma
Gymmen/studio Rantala
Sabina
Studio Rantala, Elli
20–21.30 strandbastun
4.1. Söndag
0900 – 1200
T6: emit Orientering masstart, Långdistans med OK77/HiKi
Start vid inkvartering 0830
Vila
FSO Lektion
1315-1430
Föreläsning, O-träning, mängd, teknik, interjuver
Donner x 2 Arrakoski
1630-18.00 Middag
1830 -2030
T7: Uthållighetsstyrka kondkrets
Kristian, Sabina, tränare
Arena 1830 – 2030
20–21.30 strandbastu
Kvällsbit
5.1. Måndag
0900 - 1200
T8: Trian Adventure
Ute Emit Pasi