Mavshack Pressrelease 2015-07

Pressmeddelande
21 juli 2015
Slutspurt gav bra uppslutning i Mavshacks avslutade emissioner
Mavshack meddelade den 12 maj 2015 om ett finansiellt åtgärdspaket vilket inkluderade flera
emissioner. Den 27 maj 2015 meddelades att den riktade nyemissionen till
företrädesemissionens garanter (”Riktad nyemission 1”) var genomförd.
Mavshack kan nu meddela att den riktade nyemissionen till de parter som tecknat aktier utan
företräde i företrädesemissionen men som inte var garanter (”Riktad nyemission 2”) är
genomförd.
Genom dessa två riktade nyemissioner har antalet aktier ökat med 23 980 644 och
aktiekapitalet med 11 990 322 SEK.
Det finansiella åtgärdspaketet innefattade även en s.k. ”rättviseemission” om högst 20,2 MSEK
vilket extra bolagsstämman den 4 juni 2015 beslutade om. Bolagsstämman beslutade om en
företrädesemission i vilken befintlig aktieägare erbjöds att för varje tre (3) aktier teckna en (1)
ny aktie till teckningskurs 1,00 SEK. Avsikten med denna nyemission var för att uppnå rättvisa
för samtliga befintliga aktieägare. Teckningsperioden för denna företrädesemission var 9 juni till
13 juli 2015. Aktien handlades under större delen av teckningsperioden under 1,00 sek varför
intresse inledningsvis var begränsat. Emissionen är nu genomförd och totalt tecknades 14 729
545 aktier varav 1 796 808 aktier tecknades av aktieägare med företräde och resten av
aktieägare utan företräde. I denna ”rättviseemission” har Mavshacks nuvarande huvudägare
tecknat 8 635 000 aktier utan företräde och Mavshacks styrelseledamöter har tecknat 1 211 537
aktier utan företräde.
Genom ”rättviseemissionen” har antalet aktier ökat med 14 729 545 och aktiekapitalet med 7
364 773 SEK.
Totalt har Mavshack genom dessa emissioner tillförts 38,7 MSEK, varav 26,1 MSEK i kontanter
och resterande del har tecknats genom kvittning. Antalet aktier har ökat med 38 710 189 till 75
194 421 och aktiekapitalet med 19 355 095 SEK till 37 597 210,50 SEK.
”Vi är nöjda med resultatet i dessa emissioner, framförallt med tanke på att aktien handlats
under teckningskursen under teckningsperioden i dessa emissioner. Det har varit en tuff vår där
Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning.
Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80
länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande
innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser
är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.
vårt förtroende har fått sig en ordentlig törn av aktieägarna. Det känns därför skönt att styrelsen
och huvudägarna visat att de står bakom bolagets nya strategi och plan framåt”, kommenterar
Anders Lindén, VD.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lindén, VD, tel: 08-12451790
Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning.
Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80
länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande
innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen.
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser
är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.