Ankaret, Skillinge

Brukarval i Simrishamns kommun
Ankaret,
Skillinge
Socialförvaltningen
Information från utförare
Kort om utföraren
Ankaret är ett äldreboende (särskilt boende) med
31 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på tre
enheter; Skeppet med 12 lägenheter, Briggen med
11 lägenheter, Kajutan med 8 lägenheter. Kajutan
är en demensenhet (för personer med minnesproblematik).
I varje lägenhet finns ett rum, toalett och dusch,
litet pentry med vask, kylskåp, kontakt till kaffekokare, eller till att koppla en kokplatta. Till varje
lägenhet finns en extra garderob.
Den finns i ett gemensamt utrymme på enheten.
I de allmänna utrymmena finns ett gemensamt kök
och vardagsrum.
Varje enhet har ett arbetslag på mellan 8-12
personal som jobbar dag och kväll.
På natten arbetar 3 personal, på hela Ankaret.
Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning.
Enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, och
sjukgymnast är knutna till och har sitt kontor på
Ankaret. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för
hela verksamheten. Distriktssköterskan har ansvar
för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå.
•
•
•
Aktuell utförare ansvarar för innehållet i denna
informationstext.
Resultat från individuell kvalitetsuppföljning (maxpoäng är 3):
•
•
•
•
•
Bemötande
Kvalitet
Kontinuitet Mat
Delaktighet
Reviderat 2015-03-10
Antal anställda
Antal anställda omräknat
till heltidstjänster
Skillinge
45 st
ca 30 st
Verksamheter som finns på boendet
Platser
Demensenhet
8
JA
Korttidsboende
NEJ
Dagverksamhet
NEJ
Dagcentral
NEJ
Tilläggstjänster
Inga
Med tilläggstjänster avses dels sådana tjänster som
ingår i biståndsbeslutet men som den enskilde vill
utöka på något sätt, till exempel att tjänsten utförs
oftare och dels sådana tjänster som helt ligger utanför biståndsbeslutet.
Kontaktuppgifter
Verksamhetsansvarig: Petra Holm
Telefon: 0414-312 32
Postadress: Möllevångsgatan 8B
276 60 Skillinge
E-post:
[email protected]
Hemsida:www.simrishamn.se