RAS WSSK

VÄLKOMMEN TILL WSSK
AVELSTRÄFF 2015
DELTAGARLISTA
Per G Ascan
Twinkel
Dan Axelsson
Funbone’s
Lena Rösiö
Don’s
Sara Samuelsson
Pelydryns
Jenny Eliasson
Waterstreams
Birgitta Abrahamsson
Heddychlon
Karin Brostam Berglund
Don’s
Janne Gustavsson
Heddychlon
Nina Korvela
Covent Garden
Torbjörn Håkansson
Flyinge
AnnCatrin Larsson
Örnsköldsvik
Kristina Håkansson
Flyinge
Jenny Lindgren
Rödhättan
Lena Thorstensson
Falköping
Camilla Jonsson
Mari Lundborg-Sjöstedt Paratime's
Gudrun Jonsson
Hamalgården
Carsten H. Sörensen
Welford
Camilla Engblom
Ängblomman's
Urban Pettersson
Welford
Siw Karlsson
Smörsoppens
Per Lindahl
Carina Arvidssons
Freckles
Brittis Hagert
Margareta Edman
Clumbrolds
Kristin Wendel
Wenanders
Ola Eriksson
Geltman’s
Irene Elfström
Yellows
Birgitta Setterberg
Vasa
Mia Törnkvist
Redspot’s
Emelie Carlsson
Henrik Johansson
Karin Haggård
Reedbank
AVELS- OCH UPPFÖDARKOMMITTÉ

Styrelserep. och sammakallande: Janne Gustavsson, Kennel Heddychlon

Ledamot: Carsten Haven Sörensen, Kennel Welford

Ledamot: Kristina Kindstrand

Ledamot: Linda Toftehag, Kennel Hallonbos

Ledamot: Pia Myrseth, Kennel Dagsländans
RAS WSSK

Historik

Var står vi idag

Remissvar

Nästa steg

Utvärdering
HISTORIK

Tidigare RAS 2005 – 2010

Avelskonf. 2011

Nytt RAS färdigt 2013

Inte godkänt av SSRK
VAR STÅR VI IDAG

RAS-förslag finns framtaget som är justerat efter
remissrundan

INTE inskickat till SSRK, men vi har dialog med SSRKs
avelsansv.

Ev. justeringar / tillägg efter Avelsträff
REMISSVAR

12 st Remissyttrande har inkommit

10 st Uppfödare


2 st Welsh ägare
51 st uppfödare på WSSKs hemsida
REMISSVAR

Ögondiagnoser

Övriga sjukdomar

Rasstandard

Användning av ”avelsdjur”
- Tikar
- Hanar

Jakt
NÄSTA STEG

Kommer ev. att justeras efter Avelsträffen (ögon)

Kommer att presenteras för WSSKs styrelse 2015w43

Ev justering / skickas till SSRK

Ögondokument

Hälsodokument

Valpförmedling
UTVÄRDERING


Utvärdering sker efter varje verksamhetsår, redovisas
som en del i verksamhetsberättelsen till klubbmötet
(årsmötet)
Sista året (Fjärde året) innan nytt/reviderat RAS
HÄLSA

Är vår ras en frisk ras ?

Vad kan vi göra för att veta ?
Försäkringsstatestik, SKK avelsdata och Hälsoenket.
GLAUKOM

Agria:

If:

Folksam: Inget svar

Sveland:
15
ÖVRIGA FRÅGOR ?
VALBEREDNINGEN

Sammankallande: Nina Korvela Kennel Covent Garden

Ledamot: Carina Arvidsson Kennel Freckles

Ledamot: Rolf Carlsson Kennel Grimmhills