FLÄCKSKYDD FÖR BETONGGOLV

FLÄCKSKYDD
FÖR BETONGGOLV
STAIN
Fläckskydd för betonggolv
Alla obehandlade betongytor behöver impregneras för att få en
beständig yta. För härdning, densifiering och försegling har vi Lithurin
produkterna HARD, DENS och SEAL se www.lindec.com för mer info.
Utöka fläckskyddet, av behandlade betongytor, med STAIN WASH.
Fläckskyddsbehandling förekommer under benämningar såsom
impregnering, försegling, första behandling, ytbehandling mm. Oavsett
namn så syftar varje metod till att göra ytan mer resistent för smuts och
vätska och därmed hålla ytan renare. Här har vi produkten. STAIN WASH
Vi har tagit fram STAIN WASH som under många år har visat att den ger
ett bra skydd och är lätt att applicera till en rimlig kostnad.
Materialåtgång 0,15 liter per kvm för STAIN WASH är baserat på en
maskinglättad betongyta. Vissa betongytor kan kräva något mer. Viktigt
är att ytan blir helt mättad för att få optimalt fläckskydd
För daglig rengöring använd Betongsåpa som upprätthåller
fläckskyddet på betongytan. Var noga med att inte använda sura eller
basiska rengöringsmedel som angriper betongytan.
Läggningsanvisning
Betongytan skall vara ren och fri från föroreningar. Lägsta temperatur
för applicering av STAIN WASH är +5°C
Applicering steg 1
STAIN WASH läggs ut med kombiskurmaskin med röd/svart skurnylonduk, (med sugfunktionen avstängd). Skura ytan tills golvet är
mättat.
Applicering steg 2
Fyll på rent vatten och sätt på sugfunktionen på kombiskurmaskinen. Skura och sug upp resterna.
STAIN WASH skall ej spädas med vatten
Åtgång
STAIN WASH: Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m².
Under vissa förhållanden t. ex låga temperaturer blir absorbtionstiden längre och vid högre temperaturer blir den kortare.
ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen
kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.
Box
Fax
5,
421 21 V.Frölunda,
Sweden,
Tfn +46-31-298810,
+46-31-298876,
[email protected],
www.lindec.com