Produktblad Mar

PRODUKTINFORMATION
SERIE: Marte
Färg: Negro
Produkttyp:
Anv.område:
Halktal:
PEI:
Oglaserad Granitkeramik SS EN 14411 G B1a UGL
Horisontella och vertikala ytor inom– och utomhus
R10
Ej applicerbart
Varan finns registrerad i BASTA, bastaonline.se
Rekommenderad av Byggvarubedömningen, byggvarubedomningen.se
Tjocklek[mm]:
Format[mm]:
Antracite
9 mm
147x147, 297x297, 297x597, 597x597
Grå
Svart
Städinstruktion
OGLASERAD GRANITKERAMIK
Oglaserade plattor av sk granitkeramik skall grundrengöras men kräver därefter ingen vidare behandling mer än löpande underhåll.
Grundrengöring:
Oglaserade plattor av sk granitkeramik ska grundrengöras innan golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen.
Centro kakel & klinker AB rekommenderar och saluför ”FILA DETERDEK” som är ett professionellt surt rengöringsmedel för oorganisk smuts.
Tillvägagångssätt för grundrengöring med ”FILA Deterdek”:
Dammsug hela ytan.
Blanda FILA DETERDEK 1:4 med rent ljummet vatten.
Påför brukslösningen med borste eller svamp på lagom stor yta.
Låt verka i ytan någon minut, utan att torka in.
Bearbeta ytan mekaniskt med grön eller brun rondell eller skurblock.
Med vätskesug, avlägsna allt skurvatten.
Skölj hela ytan noga med rent vatten. OBS! Byt vatten ofta.
Daglig rengöring:
Genomförs med ett neutralt icke filmbildande rengöringsmedel för golv.
Centro kakel & klinker AB rekommenderar och saluför ”FILACLEANER” som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel
för alla typer av hårda golv som tål vatten.
Tillvägagångssätt för daglig rengöring med ”FILACLEANER”:
Dammsug ytan
Blanda FILACLEANER 1:200 med rent ljummet vatten
Skura golvet med skurmaskin eller manuell svabbning. Ingen eftersköljning krävs
CENTRO KAKEL OCH KLINKER AB
Girovägen 3 175 62 Järfälla
08‐442 90 50 www.centro.se