Viktig information till boende i Brf Vetekärnan efter låsbyte i

Linköping 2015-06-08
i samarbete med
Viktig information till boende i Brf Vetekärnan efter låsbyte i föreningen.
På bostadsrättsföreningens uppdrag har nu RTS Lås & Larm bytt ut samtliga lås, vilket
har innefattat samtliga entré- och altandörrar samt garageportar. I några enstaka fall
återstår några tilläggsarbeten innan hela arbetet är helt slutfört.
Nya lås kan upplevas som lite kärva när de är alldeles nya men det viktigt att inte smörja
dessa nya lås själv med något eget smörjmedel.
Föreningen har köpt in ett smörjmedel som rekommenderas av låstillverkaren ASSA och
något annan oljespray eller egen smörjning av låsen ska inte göras. Detta för att låsens
garanti ska gälla fullt ut och låsens livslängd ska bli så bra som möjligt. Allt enligt
tillverkarens rekommendationer. Alla lås kommer framöver att smörjas med denna
specialspray två ggr om året. Detta görs t.ex. vid vår och städdagar gemensamt.
Tre nycklar ingår som standard till lägenhetsdörrarna. Några har beställt och fått
extranycklar vid nyckelkvitteringen. Dessa extranycklar debiteras varje beställare
tillsammans med den vanliga månadsinbetalningen till brf Vetekärnans bankgirokonto.
Om ni framöver vill beställa extra nycklar, vänd er till RTS Lås & Larm. Se kontaktinfo
nedan. För att bostadsrättsägare ska kunna låta tillverka nya extranycklar ska en
nyckelrekvisition medtagas. En sådan finns att hämta hos Bengt Malmqvist, Björkliden
46 eller Rolf Bergqvist, Lötgatan 165. Extranycklar kostar för närvarande 200 kr per
nyckel hos RTS Lås & Larm.
Era gamla nycklar kan ni nu, när låsbytet är utfört, lägga i en tillfälligt uppsatt låda
utanför Lekladan. Den kommer att finns där under juni månad.
Eventuella frågor ang. lås eller nycklar kan besvaras av Per Sandell på RTS Lås & Larm
[email protected] tel. 013-315151.
I föreningen kan Bengt Malmqvist [email protected] tel. 013-297791
eller Rolf Bergqvist [email protected] tel. 0703-808395 besvara frågor ang. lås eller
nycklar. Övriga styrelseledamöter kan också besvara frågor gällande låsen.
Vi önskar alla boende i brf Vetekärnan en trevlig sommar!
RTS Lås & Larm AB
Kolfallsgatan 10
582 73 Linköping
Tel. 013-315151
Fax. 013-126090
/ Styrelsen Brf Vetekärnan