Godstransportstrategi - Västra Götalandsregionen

Godstransportstrategi för
Västra Götaland
Dialogmöte, 2015-06-12
Christian Bergman
Agenda
Välkomna och inledning
Christian Bergman, VGR
Utmaningar inom transport- och
logistiksektorn i Västsverige
John Wedel, LTS/BRG
Behov och framtidsutmaningar
De fyra kommunalförbunden
Lunch & mingel
Struktur och avvägningar
Mona Pettersson, WSP
Paneldiskussion
Summering och avslut
Syfte
Att fortsatt utveckla Västra Götaland
som högklassig och hållbar
transport- och logistikregion,
nationellt och internationellt.
- Vision Västra Götaland och övriga
måldokument är utgångspunkter i
strategiarbetet.
- Tydliggöra transporternas nyttor
Varför en godstransportstrategi?
Visionsdokument
 Mål och visioner
 Svårt att koppla till enskilda
åtgärder
 Lång sikt
Godstransportstrategi
 Strategi och taktik
 Varför och hur tar vi oss dit
 Koppling mellan mål och
åtgärder
 Meldelång sikt
Infrastrukturplaner
 Åtgärdsfokus
 Beslutat
 Relativt kort sikt
Återkommer mot slutet med summering och
fortsatta tidplanen.
Arbetet förutsätter
regelbunden förankring
Återkommande avstämningar för politiken
Löpande dialog med ref.grupp
Remisseminarium, tidig höst, ref.grupp
Hösten: fortsatt arbete med konkretisering,
förankring, handlingsplan
• Årsskiftet: förslag till godstransportstrategi
• Våren 2016: Beslut om fastställelse, regionstyrelsen
•
•
•
•
Regionala godstransportgruppen (styrgrupp)
•
•
•
•
•
•
•
•
Västra Götalandsregionen
Trafikverket
Västsvenska handelskammaren
Göteborgs Hamn
Skaraborg Logistic Center
Chalmers
Handelshögskolan
Logistik & transportstiftelsen
Tack
vgregion.se/godstransporter